Bankkoder

Med bankkoderna sköter du dina bankärenden i nät- eller mobilbanken när och var som helst. Dessutom behöver du koder för att kunna betala nätinköp eller identifiera dig i andra leverantörers, såsom FPA:s tjänster. Bankkoderna får du genom att hämta dem på kontoret eller fylla i ansökan Bli kund på nätet.

Bankkoder och identifieringsmetoder

Utöver det fasta användar-ID:t kan Nordeas kunder välja mellan tre identifieringsmetoder:

1. Kodappen

Det är lätt att använda kodappen som du kan ladda ned i appbutiken för din mobila enhet. Både privat- och företagskunder kan använda appen. I kodappen har du alltid bankkoderna med dig på din mobila enhet. Kodappen säkerställer att du kan sköta dina bankärenden tryggt också i framtiden.

Läs mer och ladda ned kodappen på din mobila enhet.

2. Kodkalkylatorn

Kodkalkylatorn är en identifieringsmetod som Nordea erbjuder. Kodkalkylatorn lämpar sig för de kunder som inte kan använda kodappen med en mobil enhet. Kodkalkylatorn är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack. Kodkalkylatorn säkerställer att du kan sköta dina bankärenden tryggt även i fortsättningen.

Läs mer om kodkalkylatorn.

3. Kodkort

Även om kodkortet fortsättningsvis kan användas kommer det att slopas år 2019. Vi kommer att meddela kunderna separat om det. Vi rekommenderar ändå att våra kunder redan nu övergår till de nya och säkrare identifieringsmetoderna, dvs. kodappen eller kodkalkylatorn.

Skaffa bankkoder

Du får bankkoderna genom att fylla i ansökan Bli kund på nätet eller genom att hämta dem på Nordeas kontor.

Avtal kan öppnas av:

 • Kunder med konto som fyllt 18 år
 • 15–17-åringar med intressebevakarnas samtycke
 • 15-åring självständigt då ett sådant konto som 15-åringen själv öppnat för sina egna inkomster och som inte kräver intressebevakarnas samtycke för att användas ansluts till avtalet.

Även ett konto med dispositionsrätt eller ett värdeandelskonto kan anslutas till dispositionsrättsinnehavarens nätbanksavtal.  Kontoinnehavaren och innehavaren av dispositionsrätten ska bägge två närvara på kontoret då kontot ansluts till nätbanksavtalet. Privatkunder ska vara personligen närvarande medan företagskunder ska ta med sig beslut av företagsstyrelsen.

Om du ingår avtal till exempel för en förening eller vill ansluta en annan persons konto till ditt avtal som du har dispositionsrätt till, ska du komma ihåg att ta med de handlingar som krävs.

Kolla dina kontouppgifter smidigt elektroniskt

Funktionen för att kolla nätbanken är en avgiftsfri tjänst för dig som inte har tillgång till nätbanken. Med funktionen för att kolla nätbanken kan du titta på dina kontotransaktioner och saldon på dina kreditkort, och dessutom får du månatligen ett elektroniskt kontoutdrag. Du använder funktionen för att kolla nätbanken med ditt användar-ID och ett permanent fyrsiffrigt lösenord. 

 • Funktionen för att kolla nätbanken är avgiftsfri.
 • Tjänsten är avsedd för kunder som inte har tillgång till nätbanken och bland annat för ungdomar under 15 år (med föräldrarnas tillstånd).
 • Avtalet öppnas på kontoret.
 • I tjänsten syns alla kundens konton och elektroniska kontoutdrag över dem med undantag av BSP-kontot och tidsbundna konton. 
 • Kunden kan använda tjänsten med dator eller webbläsare i mobil enhet.

Koderna är endast avsedda för att kolla nätbanken och kan inte användas för identifiering eller fakturabetalning.

Prepaid-bankkoder

Nordea har 1.11.2018 slutat bevilja nya Prepaid-bankkoder. De nuvarande koderna gäller ett år från öppningsdatumet varefter de förfaller automatiskt.

Permanent lösenord

Med det permanenta lösenordet och ditt användar-ID kan du använda nät- och mobilbanken för att kolla dina kontouppgifter och överföra pengar mellan dina konton i Nordea. Du kan skapa lösenordet i nät- eller mobilbanken.

Med det permanenta lösenordet till nätbanken kan du se:

 • saldon och transaktioner på dina konton och kreditkort
 • kontoutdrag
 • dokument under Mina dokument

Kodkortet och kodappen behöver du fortfarande för stark autentisering och för att bekräfta händelser. Det permanenta lösenordet är endast avsett för privatkunder och för det uppbärs inga extra kostnader.

Priser - Check-in
Priser - Normalpris