Beslut på Nordeas årsstämma om flytt av moderbolaget

Den 6 september 2017 beslutade Nordeas styrelse att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland och europeiska bankunionen. Nordeas aktieägare godkände beslutet vid årsstämman som ägde rum den 15 mars 2018. Den faktiska flytten beräknas vara klar den 1 oktober 2018, men den förutsätter fortfarande tillstånd från berörda myndigheter.

Nordea är en unik nordisk bank med internationell struktur och en balansräkning som är ungefär dubbelt så stor som BNP i något av de nordiska länderna. Flytten är ett viktigt strategiskt steg mot att ge Nordea samma förutsättningar som våra europeiska konkurrenter. Deltagande i bankunionen innebär att Nordea omfattas av samma regelverk som våra stora europeiska konkurrenter, med en mer samstämmig tillämpning och därmed rättvisare förutsättningar.

Våra kunder kommer inte att märka någon skillnad. En flytt påverkar inte hur och var vi fattar beslut som rör våra enskilda kunder. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att vara en aktiv samhällsaktör i de länder där vi verkar.

Mer information finns här.