Om dina bankkoder förkommer

Ta kontakt omedelbart

Om du misstänker att ditt användar-ID, kodtalskortet eller båda har kommit i fel händer gör så här:

  • Ring Nordea Kundtjänst
  • eller spärrtjänsten då kundtjänsten inte är öppen 020 333 (lna/msa) 24 h/dygn, från utlandet +358 20 333

Anmäl missbruk

Missbruk av stulna bankkoder är ett brott som ska anmälas till polisen. Anmäl eventuellt missbruk också genast till banken, så att dina bankkoder kan spärras.