Lämna inte ut dina bankkoder till någon

Så här kan du minska risken för att bli utsatt för bedrägeri betydligt

På senaste tiden har nätfisket efter bankkoder ökat betydligt. Genom att använda sunt förnuft, vara uppmärksam och skydda datorn kan du minska risken för att bli utsatt för bedrägeri betydligt. Bankkoderna (användar-ID och kodtabell) är alltid personliga och får aldrig lämnas ut till andra. Myndigheterna, bankerna eller andra aktörer ber aldrig om dina bankkoder per e-post, telefon, sms eller i någon annan form.

Bra att komma ihåg:

  • Det är alltid kunden som ska ha behov av att mata in bankkoderna i någon tjänst, ange aldrig dina bankkoder på uppmaning av någon annan.
  • Nordea ringer eller skickar aldrig något meddelande för att höra sig för om sina kunders personliga bankuppgifter – banken känner redan till dessa uppgifter om kunderna.
  • Säkerhetsuppdateringarna av våra nättjänster kräver inga åtgärder från kunderna.
  • Öppna inte bilagor och klicka inte på länkar i e-postmeddelanden om du är osäker på innehållet i dem.
  • Aktivera alltid brandmur och virusprogram på din dator.
  • Uppdatera också alltid operativsystemen och apparna i mobila enheter.
  • Datatrafiken mellan alla nätbanker och webbläsare är krypterad (webbläsarens adressfält börjar https://). Gå till nätbanken via webbplatsen nordea.fi.
  • Tilläggsbekräftelse av betalning används för att skydda kunderna. Registrera ditt telefonnummer i nätbanken så att du i fortsättningen kan göra tilläggsbekräftelser smidigare.

Om dina bankkoder eller kreditkortsuppgifter hamnat i utomståendes händer ska du omedelbart meddela detta till Nordea Kundtjänst eller spärrtjänsten utanför kundtjänstens öppettider 020 333 (24 h/dygn), utomlands +358 20 333 (24 h/dygn). 

Det är också bra att meddela banken om alla nätfiskeförsök. Vi samlar nätfiskemeddelanden i undersökningssyfte.