Kodkorten på papper slopas – börja använda den elektroniska identifieringsmetoden nu

Kodkort på papper slopas vid e-identifieringen och inloggningen till nätbanken. Även nätbetalningar kräver i framtiden stark autentisering.

Det blir enklare att identifiera sig då kodappen fungerar i alla tjänster

Kodkort på papper slopas först vid e-identifieringen. Detta sker gradvis i augusti–september. Efter det fungerar e-identifieringen endast med kodappen och kodkalkylatorn. E-identifiering är den tjänst du använder då du loggar in i andra tjänsteleverantörers tjänster med dina bankkoder. Inloggningen till bland annat tjänsterna Mina Kanta-sidor (kanta.fi) och MinSkatt (skatt.fi) förnyas den 27 september.

Då tjänsteleverantören har övergått till den nya e-identifieringen förnyas inloggningssidan till e-tjänsten. I fortsättningen väljer du det identifieringsverktyg (kodappen, kodkalkylatorn eller kodappen i offlineläge) du vill använda bland ikonerna på skärmen och skriver därefter in ditt användar-ID på den rad som reserverats för det.

Banken meddelar senare i år tidpunkten då kodkortet inte längre kan användas vid inloggning till nätbanken. I fortsättningen behöver du kodappen eller kodkalkylatorn också för att kunna logga in i nätbanken. 

I fortsättningen behöver du bankkoder allt oftare också vid kortbetalningar eftersom du ska bekräfta nätköp med kort separat med bankkoderna. Till följd av ändringen blir det ännu tryggare att betala köp på nätet.

Två lagar som gäller identifiering

  • Den nya europeiska betaltjänstlagen PSD2 som träder i kraft den 14 september och 
  • lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer som gäller bara Finland träder i kraft den 30 september.

Dessa lagar medför stora ändringar i all stark autentisering på nätet. Du kan läsa mer om regleringen t.ex. på Finansinspektionens webbplats. 

Du använder väl kodappen eller kodkalkylatorn?

Om du ännu inte använder kodappen eller kodkalkylatorn, börja göra det nu. Ladda ner kodappen på din smarttelefon eller surfplatta i appbutiken. Om du inte har en mobil enhet kan du beställa kodkalkylatorn i nätbanken. Våra kunder med nedsatt syn får en större talande kodkalkylator på kontoret. Andra kunder debiteras med en avgift för den större versionen. 

Då du använder kodappen räcker det att du kommer ihåg din pinkod. Appen räknar ut engångskoder i bakgrunden och skickar dem till banken via en krypterad förbindelse. Kodkalkylatorn är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack. Också den skyddas med en pinkod.

Det är klokt att ladda ner kodappen på två mobila enheter på en gång, till exempel på en surfplatta eller en familjemedlems telefon. Du kan alltså lägga till flera användare på en och samma enhet. På så sätt försäkrar du dig om att du kan sköta dina bankärenden smidigt ifall den ena enheten försvinner eller går sönder.

Vi hjälper dig att ta i bruk de nya metoderna 

Vi hjälper dig såväl per telefon, via chatten som på kontoret. Om du behöver mer rådgivning om digitala verktyg, delta i våra digiträffar. 

Andra aktörers kontouppgifts- och betalningsuppdragstjänster

I fortsättningen kan du ge en betaltjänstleverantör som fått koncession av Finansinspektionen tillstånd att hämta dina kontouppgifter och göra betalningar från dina betalkonton i olika banker inom EU-området. Då befullmäktigar du själv tjänsteleverantören och ingen annan har tillgång till dina uppgifter utan ditt tillstånd. Till följd av detta kan det uppstå nya tjänster, t.ex. en tjänst som samlar in dina eventuella kontouppgifter i olika banker på en och samma rapport.

Vi hjälper dig att ta i bruk de nya metoderna

Vi hjälper dig såväl per telefon, via chatten som på kontoret. Om du behöver mer rådgivning om digitala tjänster, delta i våra digiträffar.

Läs mer om

Vanliga frågor

Vad är e-identifiering?

E-identifiering är den tjänst du använder då du loggar in i andra tjänsteleverantörers tjänster med dina bankkoder, såsom i Mina Kanta-sidor (kanta.fi) eller tjänsten MinSkatt (skatt.fi). 

Varför upphör möjligheten att använda kodkortet vid e-identifiering?

De nuvarande kodkorten uppfyller som sådana inte kraven enligt den lagstiftning som träder i kraft i september. Därför kan kodkortet inte längre användas vid identifiering till andra tjänsteleverantörers tjänster.

Gäller ändringen alla banker?

Ja, regleringen gäller alla banker. 

Hur inverkar regleringen på kortbetalningar?

I och med den nya regleringen är betaltjänstleverantörerna efter 14.9.2019 skyldiga att genomföra stark autentisering av kunden både på försäljningsställen och i nätbutiker.  Detta sker på så sätt att identifieringen vid en betalningstransaktion överförs till en tjänst för stark autentisering, såsom e-identifiering eller tjänsterna Verified by Visa eller Mastercard Secure Code Läs mer om säkra kortbetalningar.

Suomessa asiakkaan vahva tunnistaminen toteutetaan pääasiassa pankin myöntämillä pankkitunnuksilla.

I Finland genomförs stark autentisering av kunden i regel med bankkoderna som banken har beviljat.

Nordeas kodapp och kodkalkylator är starka identifieringsverktyg. Vad betyder det?

Identifieringen sker med både pinkod och kodappen eller kodkalkylatorn.

Identifieringen är stark då den sker med två av de tre möjliga autentiseringsfaktorerna nedan:

  1. Något som bara användaren vet: pinkod eller lösenord
  2. Något som bara användaren har i sin besittning:
  3. personlig kodapplikation eller kodkalkylator 

Egenskap som individualiserar användaren och som grundar sig på hens fysiska egenskaper: fingeravtryck, iris, ansiktsigenkänning eller röst.

Då jag loggar in på nättjänsten X får jag ett meddelande om att jag håller på att logga in på förmedlingstjänsten för t.ex. Signicat, Telia, OP, Nordea eller NETS, vad handlar det här om?

Med förmedlingstjänster avses företag som fungerar mellan de företag som tillhandahåller digitala tjänster och de som levererar identifieringstjänster (t.ex. banker). Syftet med förmedlingstjänster är att underlätta ibruktagandet av identifieringstjänster i olika nättjänster. Om det vid inloggningen meddelas att uppgifterna går till en förmedlingstjänst, förmedlar banken uppgifterna till detta företag som vidarebefordrar dem till den tjänst på vilken du håller på att logga in. 

När kan jag inte längre använda kodkortet för att logga in på t.ex. Mina Kanta-sidor?

Olika tjänsteleverantörer övergår till vår nya e-identifieringstjänst flexibelt i augusti–september. Den största ändringen sker den 27 september då tjänsten suomi.fi övergår till den nya identifieringstjänsten. Då upphör möjligheten att använda kodkortet i praktiken i alla offentliga tjänster såsom MinSkatt och Mina Kanta-sidor. 

Vissa banker använder fortfarande kodkort. Varför erbjuder Nordea inte denna möjlighet längre?

Nordea har utvecklat lättanvända och säkra identifieringsverktyg, dvs. kodappen och kodkalkylatorn, som ersätter kodkorten. Nordeas digitala identifieringsverktyg är användarvänliga eftersom de har utvecklats och testats tillsammans med kunderna. Dessutom uppfyller verktygen de strikta kriterierna i EU-regleringen.