Kodkorten på papper slopas – börja använda den elektroniska identifieringsmetoden nu

Kodkort på papper slopas vid e-identifieringen och inloggningen till nätbanken. Även nätbetalningar kräver i framtiden stark autentisering.

Det blir enklare att identifiera sig då kodappen fungerar i alla tjänster

Om du ännu inte använder kodappen eller kodkalkylatorn, börja göra det nu. Ladda ner kodappen på din smarttelefon eller surfplatta i appbutiken.

Om du inte har en mobil enhet kan du beställa kodkalkylatorn i nätbanken. Våra kunder med nedsatt syn får en större talande kodkalkylator på kontoret. Andra kunder debiteras med en avgift för den större versionen.

Då du använder kodappen räcker det att du kommer ihåg din pinkod. Appen räknar ut engångskoder i bakgrunden och skickar dem till banken via en krypterad förbindelse. Kodkalkylatorn är liten, lätt och enkel att ha med sig till exempel i plånbokens kortfack.

Börja använda kodappen och läs bruksanvisningarna

I anvisningarna berättar vi exempelvis hur du lägger till kodappen i en annan telefon eller surfplatta och hur du aktiverar kodappen i en ny telefon med hjälp av kodappen i din gamla telefon.

Läs bruksanvisningarna och ladda ner appen i appbutiken

Möjligheten att använda kodkortet på papper upphör

Till exempel e-identifiering fungerar endast med kodappen och kodkalkylatorn. Möjligheten att använda kodkortet för att logga in i nätbanken upphör i början av nästa år.

E-identifiering är den tjänst du använder då du loggar in i andra tjänsteleverantörers tjänster med dina bankkoder. Inloggningen till bland annat tjänsterna Mina Kanta-sidor (kanta.fi) och MinSkatt (skatt.fi) har redan förnyats den 27 september.

Då tjänsteleverantören har övergått till den nya e-identifieringen förnyas inloggningssidan till e-tjänsten. I fortsättningen väljer du det identifieringsverktyg (kodappen, kodkalkylatorn eller kodappen i offlineläge) du vill använda bland ikonerna på skärmen och skriver därefter in ditt användar-ID på den rad som reserverats för det.

Banken meddelar senare tidpunkten då kodkortet inte längre kan användas vid inloggning till nätbanken. I fortsättningen behöver du kodappen eller kodkalkylatorn också för att kunna logga in i nätbanken.

Du behöver bankkoder allt oftare också vid kortbetalningar eftersom du ska bekräfta nätköp med kort separat med bankkoderna. Till följd av ändringen blir det ännu tryggare att betala köp på nätet.

Andra aktörers kontouppgifts- och betalningsuppdragstjänster

I fortsättningen kan du ge en betaltjänstleverantör som fått koncession av Finansinspektionen tillstånd att hämta dina kontouppgifter och göra betalningar från dina betalkonton i olika banker inom EU-området. Då befullmäktigar du själv tjänsteleverantören och ingen annan har tillgång till dina uppgifter utan ditt tillstånd. Till följd av detta kan det uppstå nya tjänster, t.ex. en tjänst som samlar in dina eventuella kontouppgifter i olika banker på en och samma rapport.

Bild på den nya inloggningssidan

New Nasa login page in mobile

Vi hjälper dig att ta i bruk de nya metoderna

Vi hjälper dig såväl per telefon, via chatten som på kontoret. Om du behöver mer rådgivning om digitala tjänster, delta i våra digiträffar.

Läs mer om

Kysymyksiä ja vastauksia aihealueittain

Vanliga frågor

Varför ser jag i Nordeas app OP:s text ”OP Tjänsten för förmedling av identifiering”?

Till följd av konkurrensutsättningen som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomförde sker identifieringen av Nordeas kunder i de tjänster som använder identifieringstjänsten Suomi.fi i fortsättningen via OP:s tjänst för förmedling av identifiering. Ändringen påverkar inte säkerheten med identifieringen eller uppgifterna om kunden som förmedlas vid identifieringstransaktionen utan Nordeas kunder kan fortsättningsvis identifiera sig behändigt med Nordeas kodapp. Ändringen gäller endast webbplatser under tjänsten Suomi.fi, såsom skatt.fi, Mina kanta-sidor samt städernas och kommunernas digitala tjänster. Även i fortsättningen går det att logga in i alla dessa tjänster med Nordeas kodapp eller kodkalkylator.

Vad är e-identifiering?

E-identifiering är den tjänst du använder då du loggar in i andra tjänsteleverantörers tjänster med dina bankkoder, såsom i Mina Kanta-sidor (kanta.fi) eller tjänsten MinSkatt (skatt.fi). 

Varför upphör möjligheten att använda kodkortet vid e-identifiering?

De nuvarande kodkorten uppfyller som sådana inte kraven enligt den lagstiftning som träder i kraft i september. Därför kan kodkortet inte längre användas vid identifiering till andra tjänsteleverantörers tjänster.

Gäller ändringen alla banker?

Ja, regleringen gäller alla banker. 

Hur inverkar regleringen på kortbetalningar?

I och med den nya regleringen är betaltjänstleverantörerna efter 14.9.2019 skyldiga att genomföra stark autentisering av kunden både på försäljningsställen och i nätbutiker.  Detta sker på så sätt att identifieringen vid en betalningstransaktion överförs till en tjänst för stark autentisering, såsom e-identifiering eller tjänsterna Verified by Visa eller Mastercard Secure Code Läs mer om säkra kortbetalningar.

Suomessa asiakkaan vahva tunnistaminen toteutetaan pääasiassa pankin myöntämillä pankkitunnuksilla.

I Finland genomförs stark autentisering av kunden i regel med bankkoderna som banken har beviljat.

Nordeas kodapp och kodkalkylator är starka identifieringsverktyg. Vad betyder det?

Identifieringen sker med både pinkod och kodappen eller kodkalkylatorn.

Identifieringen är stark då den sker med två av de tre möjliga autentiseringsfaktorerna nedan:

  1. Något som bara användaren vet: pinkod eller lösenord
  2. Något som bara användaren har i sin besittning:
  3. personlig kodapplikation eller kodkalkylator 

Egenskap som individualiserar användaren och som grundar sig på hens fysiska egenskaper: fingeravtryck, iris, ansiktsigenkänning eller röst.

Då jag loggar in på nättjänsten X får jag ett meddelande om att jag håller på att logga in på förmedlingstjänsten för t.ex. Signicat, Telia, OP, Nordea eller NETS, vad handlar det här om?

Med förmedlingstjänster avses företag som fungerar mellan de företag som tillhandahåller digitala tjänster och de som levererar identifieringstjänster (t.ex. banker). Syftet med förmedlingstjänster är att underlätta ibruktagandet av identifieringstjänster i olika nättjänster. Om det vid inloggningen meddelas att uppgifterna går till en förmedlingstjänst, förmedlar banken uppgifterna till detta företag som vidarebefordrar dem till den tjänst på vilken du håller på att logga in. 

När kan jag inte längre använda kodkortet för att logga in på t.ex. Mina Kanta-sidor?

Olika tjänsteleverantörer övergår till vår nya e-identifieringstjänst flexibelt i augusti–september. Den största ändringen sker den 27 september då tjänsten suomi.fi övergår till den nya identifieringstjänsten. Då upphör möjligheten att använda kodkortet i praktiken i alla offentliga tjänster såsom MinSkatt och Mina Kanta-sidor. 

Vissa banker använder fortfarande kodkort. Varför erbjuder Nordea inte denna möjlighet längre?

Nordea har utvecklat lättanvända och säkra identifieringsverktyg, dvs. kodappen och kodkalkylatorn, som ersätter kodkorten. Nordeas digitala identifieringsverktyg är användarvänliga eftersom de har utvecklats och testats tillsammans med kunderna. Dessutom uppfyller verktygen de strikta kriterierna i EU-regleringen. 

Maksaminen ja kortit

Mikä muuttuu korttimaksamisessa uuden PSD2-maksupalveludirektiivin tullessa voimaan?

Vahva tunnistautuminen tulee pakolliseksi korttimaksamisessa, joten korttimaksaminen nettikaupassa ja mobiilisovelluksissa on turvallisempaa kuin aiemmin.

Vahva tunnistaminen tarkoittaa sitä, että pelkkä kortin numero ja CVC-koodi ei enää riitä, vaan asiakas pitää tunnistaa pankkitunnuksilla.

Miten muutokset näkyvät verkkokaupassa?

Korttimaksaminen muuttuu verkkokaupassa ja mobiilisovelluksissa turvallisemmaksi PSD2-sääntelyn myötä. Pelkkä kortin numero ja CVC-koodi eivät enää riitä, vaan asiakas tulee tunnistaa vahvasti. Verkkokaupassa vahva tunnistaminen toteutetaan pankin myöntämillä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (myös muiden pankkien kuin Nordean tunnuksilla). Uusi tai uusittu kortti on aktivoitava käyttöön ennen kortin käyttöä. Ohjeet aktivointiin saat uuden kortin mukana.

Tuoko maksupalveludirektiivi jotakin uutta Nordean asiakkaille?
  • Korttimaksaminen verkkokaupassa ja mobiilisovelluksissa muuttuu turvallisemmaksi PSD2-regulaation myötä. Pelkkä kortin numero ja CVC-koodi ei enää riitä, vaan asiakas tulee tunnistaa vahvasti. Verkkokaupassa vahva tunnistaminen toteutetaan pääasiassa pankin myöntämillä henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla (myös muiden pankkien kuin Nordean tunnuksilla).
  • Voit antaa kolmannelle osapuolelle (esim. pankki, fintech, erp-vendor) luvan noutaa tilitietojaan kaikkien EU-alueen pankeista. 
  • Voit antaa kolmannelle osapuolelle (esim. pankki, fintech, erp-vendor) luvan tehdä maksuja eri pankeissa olevilta tileiltäsi.
Hur inverkar regleringen på kortbetalningar?

I och med den nya regleringen är betaltjänstleverantörerna efter 14.9.2019 skyldiga att genomföra stark autentisering av kunden både på försäljningsställen och i nätbutiker.  Detta sker på så sätt att identifieringen vid en betalningstransaktion överförs till en tjänst för stark autentisering, såsom e-identifiering eller tjänsterna Verified by Visa eller Mastercard Secure Code Läs mer om säkra kortbetalningar.

Suomessa asiakkaan vahva tunnistaminen toteutetaan pääasiassa pankin myöntämillä pankkitunnuksilla.

I Finland genomförs stark autentisering av kunden i regel med bankkoderna som banken har beviljat.

Kuinka varmistan, että olen valmis PSD2-muutoksiin eikä siitä näin ollen tule minulle mitään hankaluuksia? Mistä saan apua?

Jos asioit varkkokaupoissa, varaudu siihen, että vahvistat ostoksesi joko tunnuslukusovelluksella tai -laitteella. Myymälöissä ja maksupäätteillä voit käyttää lähimaksuominaisuutta tai vahvistaa ostoksesi PIN-koodilla. Ota tunnuslukusovellus tai- laite käyttöösi, joilla voit tunnistautua kolmansien osapuolten palveluihin, kuten OmaVero, OmaKanta tai Kela.

Onko direktiivimuutoksesta mitään hyötyä Nordean asiakkaille, vai pelkkää ylimääräistä vaivaa?

Direktiivin tarkoitus on parantaa kuluttajien oikeuksia sekä edistää kilpailua pankkitoimialalla sekä lisätä asiakkaiden palveluvalikoimaa. Direktiivin myötä asiakkaiden on mahdollista käyttää kolmansien osapuolien sovelluksia tiliensä hallinnoimiseen ja maksujen suorittamiseen.

Direktiivin vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta sähköisissä maksutapahtumissa kuten internetmaksamisessa ja maksutilin online-käytössä lisää verkkokaupan luotettavuutta ja vähentää väärinkäytöksiä.

Pankin ulkopuolisten toimijoiden tili- ja maksupalvelut

Luovuttaako Nordea asiakkaan tietoja muille toimijoille/palveluntarjoajille ilman asiakkaan lupaa?

Emme koskaan luovuta asiakkaan tietoja muille toimijoille ilman asiakkaan lupaa. Asiakas voi itse antaa ulkopuoliselle toimijalle luvan saada tietoja Nordealta tai muilta pankeilta. Jos asiakas haluaa perua toimijan luvan saada tietoja, hänen tulee olla suoraan yhteydessä toimijaan/palveluntarjoajaan. Nordea ei voi tätä lupaa lopettaa.

Olen antanut ulkopuoliselle toimijalle luvan saada tietojani Nordeasta ja haluan perua luvan. Mitä minun tulee tehdä?

Sinun tulee olla yhteydessä ulkopuoliseen toimijaan luvan peruuttamiseksi. Nordealla ei ole tietoa siitä, kenelle asiakas on antanut luvan tietojen luovutusta varten.

Miten toimin kolmansien osapuolten kanssa?

 

Sinun kannattaa tutustua palvelun ehtoihin huolella ennen niiden hyväksymistä, jotta tiedät, mihin suostut ottaessasi palvelua käyttöön.