Ändringsarbeten i våra tjänster

Vi har åtgärdat alla fel i våra banktjänster som orsakades på grund av de ändringsarbeten som vi utförde den 7 mars. Tack vare ändringarna fungerar tjänsterna ännu snabbare och stabilare. Vi beklagar ännu det inträffade och tackar dig för tålamodet!

Ansökan om ersättning i anslutning till serviceavbrottet

Om dröjsmålen som efterträdde det planerade serviceavbrottet orsakade dig direkt ekonomisk skada kan du ansöka om ersättning genom att fylla i ansökan nedan. Vi handlägger ansökningarna från fall till fall och så fort som möjligt.

Ansök om ersättning