Avbrott i Nordeas banktjänster söndag 17.11.2019

Det förekommer avbrott i nästan alla Nordeas tjänster i Finland söndagen den 17 november 2019. Serviceavbrotten börjar kl. 4.00 på efternatten. I fråga om korttjänsterna uppskattas avbrottet upphöra senast kl. 10.30 och i fråga om andra tjänster kl. 15.00.

Vi har slutfört en del av IT-underhållsarbeten under serviceavbrottet i dag 17.11.2019. Kortbetalningarna fungerar nu normalt med Nordeas betalkort. Kunderna kan använda sina kort normalt och kontanter kan tas ut.

Under serviceavbrottet kan man varken ta ut kontanter med Nordeas kort eller använda Nordeas bankkoder för elektronisk identifiering. Nät- och mobilbankerna är ur bruk under avbrottet. Kortbetalningarna lyckas i begränsad utsträckning i t.ex. butiker och på obemannade bensinstationer men de kan dröja och det kan hända att betalningen inte lyckas.

Nordea 24/7 har öppet men erbjuder endast allmän rådgivning på finska. Målet är att serviceavbrottet ska vara så kort som möjligt, och kunderna ska åter kunna använda tjänsterna i takt med att underhållsarbetet framskrider. 

Följande tjänster är ur bruk under serviceavbrottet söndagen den 17 november kl. 4.00–10.30:

 • Uttag och insättning av kontanter i automater
 • Kontantuttag i butikskassan
 • Kortbetalning till stor del
 • Betalningar med Apple Pay, Google Pay, Fitbit och Garmin

Följande tjänster är ur bruk under serviceavbrottet söndagen den 17 november kl. 4.00–15.00:

 • Betalautomater
 • Nätbanken (för privat- och företagskunder)
 • Mobilbanken (för privat- och företagskunder)
 • Identifiering i Nordeas tjänster (med kodkort, kodkalkylator och kodapp)
 • Identifiering med Nordeas koder i andra leverantörers tjänster (e-identifiering, användning av t.ex. offentliga tjänster med Nordeas bankkoder)
 • E-betalning
 • Betalningsrörelse och betaltjänster
 • Nordea Wallet
 • Nordea Investor
 • Siirto

Avbrottet berör också Nordea Finans betalkort, Stockmann Mastercard, Finnair Plus Mastercard och TUOHI Mastercard samt tjänster såsom eTjänsten, Autoluoton tiedot 24/7 och Nordea Finans Portal. 

Serviceavbrottet påverkar också privatkundernas Nordea Kundtjänst på 0200 5000 och företagskundernas Nordea Business Center på 0200 2525. Under avbrottet kan privata bankärenden inte skötas i kundtjänsten eftersom kunden inte kan identifiera sig i tjänsten med sina bankkoder.

Spärrtjänsten för kort på 020 333 fungerar normalt under avbrottet.

Så här förbereder du dig för serviceavbrottet

Förbered dig för serviceavbrottet genom att på förhand skaffa tillräckligt med kontanter samt sköta dina dagliga bankärenden och övriga ärenden i offentliga tjänster eller tjänster som tredje parter tillhandahåller och som kräver elektronisk identifiering. 

Med Nordeas kort kan du i samband med köp ta ut kontanter också i K-matbutiker och Neste K-stationer, Tokmanni-affärer och R-kiosker runt om i Finland. 

Serviceavbrottet påverkar också Nordeas tjänster på resa och utomlands, såväl korttjänster som nät- och mobilbanken. Resenärer uppmanas att betala hotellräkningar redan på lördag. Fartygspassagerare uppmanas att reservera tillräckligt med kontanter.

Varför är tjänsterna ur bruk?

Serviceavbrottet beror på att Nordeas datasystem testas i syfte att skapa beredskap för exceptionella förhållanden. Det är nödvändigt att regelbundet testa datasystemen med tanke på exceptionella förhållanden för att säkerställa och utveckla både bankens och hela samhällets datatekniska driftssäkerhet. Tyvärr kan allt tekniskt underhåll inte genomföras utan att kunderna drabbas.

Vi ger uppdaterad information om avbrottet på webbplatsen nordea.fi och i våra servicekanaler.