Förenkling av den legala strukturen

Nordea har redan i 15 år varit en nordisk bank, och nu är det dags att även anpassa den legala strukturen till att motsvara bankens verksamhet.

Nordeas dotterbanker i Finland, Norge och Danmark fusionerades 2.1.2017 med det svenska moderbolaget Nordea Bank AB (publ). Nordeas banktjänster i Finland tillhandahålls av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. Detta är ett led i förenklingsprojektet som pågår i Nordeakoncernen. Avsikten är att förenkla bankens verksamhet och förbättra möjligheterna att skapa framtidens bank. Genom fusionen bildar Nordeas banker i Norden en stark organisation, vilket gagnar kunderna.

Nordea är starkt förankrad och närvarande i alla nordiska länder. Detta gäller även Finland där Nordea har mycket lokal verksamhet runt om i landet. Besluten fattas nära kunden på samma sätt som hittills.

Kunderna påverkas inte

Förenklingen är en juridisk åtgärd som inte påverkar kunderna. Banktjänsterna står oförändrade. Nordea har mycket lokal verksamhet runt om i Finland, och besluten fattas också i fortsättningen nära kunden på samma sätt som hittills.

Beloppet av insättningsgarantin ändras inte

Kundernas insättningsgaranti och skyddet från Ersättningsfonden för investerare övergick till att omfattas av svensk lag efter att förenklingen av den legala strukturen hade genomförts 2.1.2017. Beloppet av insättningsgarantin är 100 000 euro även framöver.

Tidtabell

Nordeas aktieägare godkände fusionsplanerna vid årsstämman den 17 mars 2016. Finansinspektionen i Sverige godkände planerna i maj 2016. De sista myndighetsgodkännandena kom i december 2016. Fusionerna genomfördes planenligt 2.1.2017

Information

Alla kunder som har konto i Nordea informerades i våras om förenklingen av den legala strukturen. I höstas informerades kunderna om att Nordea Bank AB (publ), filial i Finland kommer att tillhandahålla Nordeas banktjänster i Finland från och med ingången av 2017. Kunderna fick uppgiften om förändringen i nätbanken, per brev eller då kundrelationen upprättades

Banktillsyn
Investerarskyddet
Insättningsgarantin