Processen för köpslutet i ett nötskal:

 1. Kredithandlingarna undertecknas oftast digitalt före köpslutet. Om du ändå har avtalat att du ska underteckna  avtalen om bostadslånet i samband med köpslutet, reserveras tid för du i lugn och ro kan gå igenom lånedokumenten innan de andra parterna i affären anländer.  
 2. Då alla parter är närvarande vid köpslutet är det dags att slutföra affären. Vanligtvis är säljaren, köparen, en eventuell fastighetsmäklare och vid fastighetsaffärer även ett köpvittne närvarande på traditionellt köpslut.
 3. Vid köpslutet undertecknas köpebrevet samt betalas köpepriset, överlåtelseskatten och fastighetsmäklaren eventuella arvode. Ta hand på förhand reda på ditt personliga referensnummer för överlåtelseskatten i tjänsten MinSkatt. Om du köper ett bostadsaktie utan mäklare eller köper en fastighet kommer du att meddelas  överlåtelseskattedeklarationen vid tillfället att fylla i.
 4. Pengarna överförs då parterna har undertecknat handlingarna. 
 5. Om affärsobjekten är en bostadsaktie antecknas överlåtelsen till den nya ägaren i aktiebrevet på papper. Om de är fråga om en bostads- eller fastighetsaffär med elektroniska aktiebrev genomför banken åtgärderna för ägandet och registreringen av pantsättningen hos Lantmäteriverket. 
 6. Om fastighetsmäklare har tagit hand om bostadsförsäljningen ser hen till att skicka disponenten de nödvändiga meddelandena om att ägaren av bostadsaktierna har bytts.

Efter köpslutet kan du börja njuta av ditt nya hem. Grattis!

Så här kan du se till att köpslutet för bostadsaffären går smidigt

 • Ta hand om låneärendena i tid.
 • Kom ihåg att kräva det slutliga köpebrevet i god tid före köpslutet. Läs köpebrevet noggrant på förhand.
 • Se till att alla medel som behövs för affären finns på ditt konto i Nordea.
 • Kom ihåg att ta med din giltiga identitetshandling
 • Se till att din hemförsäkring är i kraft redan på köpslutet.

Flyttarens checklista

När du planerar flytten omsorgsfullt på förhand är själva flyttandet vanligtvis inte så jobbigt. Flyttarens checklista hjälper dig att planera din flytt.

Läs mer om flyttarens checklista

Hur har du förberett dig på en eventuell höjning av lånets återbetalningsrat?

Gardera dig mot räntehöjningar och förbered dig på framtida ändringar.

Läs mer om ränteskydd

Hemförsäkring

If Hemförsäkring kommer till din hjälp vid överraskningar i vardagen hemma och på stugan.

Läs mer om Hemförsäkring