Så här lyckas du med digitala bostads- och fastighetsköp

 • Berätta i god tid för både förmedlaren och banken att du vill göra köpet digitalt. Vid ett digitalt köp behöver du inte reservera tid på kontoret.
 • Det finns olika tjänster för att genomföra ett digitalt bostadsköp. Valet av handelstjänst beror på om köpobjektet är en bostadsaktie eller fastighet.
 • Skuldebreven och övriga ärenden som hänför sig till förberedelserna av köpet tas hand om med banken innan köpebrevet kan undertecknas.
 • Skuldebreven undertecknas i nät- eller mobilbanken. Köpebrevet undertecknas i handelstjänsten.
 • Kontakta banken i god tid också om du tänker sälja din bostad. Till exempel dina lån kan behöva omstruktureras.
 • Förutsättningen för ett lyckat bostadsköp är att både säljaren och köparen samt eventuella gäldenärer har skött alla ärenden med sina banker och undertecknat de nödvändiga dokumenten innan köpebrevet undertecknas. Det är klokt att reservera tillräckligt med tid för att förbereda sig för och genomföra hela bostadsköpsprocessen, i genomsnitt 5–10 dagar.

Faser i en digital bostadsaktieaffär

 1. Upprättande av köpebrev
  När säljaren har godkänt ditt anbud kontakta oss med blanketten Hittat ny bostad. Berätta för både förmedlaren och banken att du vill göra bostadsköpet digitalt. Kontakta banken också om du tänker sälja en bostad. Förmedlaren upprättar utkastet till köpebrevet. Gå noggrant igenom uppgifterna i köpebrevet så snart som möjligt. Förmedlaren skickar sedan det slutliga köpebrevet till tjänsten för bostadsköp där köparens och säljarens banker kontrollerar köpebrevet.
 2. Förberedelser med banken
  Innan köpebrevet kan undertecknas ska du kolla med banken att alla dokument som hänför sig till bostadslånet är i skick och undertecknade. Detta är det viktigaste skedet i bostadsköpet och hur länge det tar beror på din situation. Förmedlaren kan öppna köpebrevet för underskrift först då både säljaren och köparen har tagit hand om alla ärenden som hänför sig till bostadslånet tillsammans med sina banker och bekräftat det till förmedlaren. Läs anvisningarna här om dokumenten och avtalen som Nordea skickar för elektronisk underskriftÖppnas i nytt fönster.
 3. Underskrift av köpebrevet
  Då alla ärenden med banken har avtalats och genomförts öppnar förmedlaren köpebrevet för underskrift. Tiden att underteckna köpebrevet är 24 timmar. Köpebrevet undertecknas elektroniskt i handelsplattformen (alltså inte i nät- eller mobilbanken). 
 4. Slutförande av köpet
  Banken sköter resten av ärendena som hänför sig till köpet: uttag av krediten och betalningen av köpesumman, förmedlingsavgiften och överlåtelseskatten samt överföringen av äganderätten. Dessa åtgärder genomförs inom 2–3 dagar efter att köpebrevet undertecknats.

Faser i ett digitalt fastighetsköp

 1. Upprättande av köpebrev
  När säljaren har godkänt ditt anbud kontakta oss med blanketten ”Hittat ny bostad”. Berätta för både förmedlaren och banken att du vill göra fastighetsköpet digitalt. Kontakta banken också om du tänker sälja en fastighet. Förmedlaren eller säljaren kan upprätta ett utkast till köpebrevet i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst. Gå noggrant igenom uppgifterna i köpebrevet så snart som möjligt.
  - Kom ihåg att ge banken rätt att granska köpebrevet i tjänsten.
  - Som köpare ska du lägga till Nordea som ombud till ansökan om lagfart.
  - Då objektet som köps kommer att ställas som säkerhet för bostadslånet kan man vid behov ansöka om nya pantbrev via tjänsten.
 2. Förberedelser med banken
  Innan köpebrevet kan undertecknas ska du kolla med banken att alla dokument som hänför sig till bostadslånet är i skick och undertecknade. Detta är det viktigaste skedet i bostadsköpet och hur länge det tar beror på din situation. Läs anvisningarna här om dokumenten och avtalen som Nordea skickar för elektronisk underskriftÖppnas i nytt fönster
 3. Underskrift av köpebrevet
  Då alla ärenden har avtalats och genomförts med banken kan köpebrevet undertecknas. Meddela även din förmedlare när du är redo att underteckna. Köpebrevet undertecknas i Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst.
  - Registrering av ägande till köparen (dvs. lagfart) påbörjas efter att köpebrevet undertecknats med att komplettera lagfartsansökan.
  - Om säljarens bank har pantbreven i sin besittning godkänner säljarens bank förbindelsen om överföring av elektroniska pantbrev som en del av köpebrevet i samband med att det undertecknas. Förbindelsen om överföringen behövs så att pantbreven kan överföras till köparen eller hens bank.
 4. Slutförande av köpet
  Tillsammans med dig sköter vi resten av ärendena som hänför sig till köpet såsom uttag av krediten samt betalningen av köpesumman, förmedlingsavgiften och överlåtelseskatt. 

Vanliga frågor om ett digitalt köp

Ordlista för digitalt bostadsköp

Digital handelsplattform = en tjänst där både säljaren och köparen undertecknar bostadens eller fastighetens köpebrev. Det finns flera olika digitala handelsplattformer och den tjänst som används beror på objektet som ska köpas och vilken tjänst din förmedlare använder.

Elektronisk identifiering = med elektronisk identifiering avses stark autentisering som banker eller andra aktörer tillhandahåller med hjälp av vilken du kan verifiera din identitet i olika digitala kanaler. Metoder för stark autentisering är exempelvis bankkoder som banker tillhandahåller eller mobilcertifikat som mobiloperatörer tillhandahåller. Läs mer om Nordeas bankkoder och identifieringsalternativ

Elektronisk underskrift = underskrift som sker med elektroniska koder (bankkoder eller mobilcertifikat) såsom underskrift av skuldebrev eller köpebrev. Vid elektronisk underskrift godkänner du dokument som skickats till dig genom stark autentisering och detta godkännande motsvarar en traditionell underskrift. För elektronisk underskrift behöver du antingen bankkoder som banken har beviljat eller mobilcertifikat som en mobiloperatör tillhandahåller. 

Läs anvisningarna här om dokumenten och avtalen som Nordea skickar för elektronisk underskrift.Öppnas i nytt fönster

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Lånelöfte

Förhandla med banken om ett lånelöfte så att du kan förverkliga dina bostadsdrömmar. Det är lättare att söka ett nytt hem om du redan har ett lånelöfte.

Läs mer om lånelöfte

Vad kostar bostadslånet?

Med hjälp av lånekalkylen kan du uppskatta hur stor månadsraten blir för det lån du behöver med den lånetid du valt.

Beräkna bostadslånets pris