Hantering av personuppgifter i appen Nordea ID

Användning av appen Nordea ID och dess funktioner kräver att vissa personuppgifter behandlas

Med hjälp av appen Nordea ID kan du logga in i Nordeas nät- och mobilbank samt identifiera dig i andra tjänsteleverantörers tjänster genom att använda Nordeas särskilda identifieringstjänst om den är tillgänglig. Användning av appen Nordea ID och dess funktioner kräver att vissa personuppgifter behandlas. Därför behöver appen tillgång till uppgifter och egenskaper på din telefon enligt det som beskrivs nedan.

Appen Nordea ID behandlar följande personuppgifter:

 • Appen Nordea ID behandlar uppgifter om konton och transaktioner, obekräftade betalningar och betalningar som kräver tilläggsbekräftelse för att du ska kunna använda banktjänster med appen. Uppgifterna om kontona och transaktionerna behandlas när appen är aktiverad.
 • Appen Nordea ID samlar uppgifter om IP-adresser, klockslag och tidszoner så att Nordea ska kunna förhindra och reda ut eventuella kriminella attacker och transaktioner. Vid behov kan Nordea lämna ut uppgifterna till myndigheter.
 • Enhetens användarspecifika kod – koden behövs för att information kan skickas och engångskoder skapas för registrerade enheter.

Utöver det ovan nämnda samlar Nordea uppgifter för att kunna utveckla tjänsten:

 • Enhetens modell
 • Användargränssnittets version och språk
 • Nätförbindelsens kvalitet (wlan eller mobilnät)
 • Användarens aktivitet i appen

Appen Nordea ID behöver tillgång till följande egenskaper på din telefon:

 • Internetuppkoppling – appen ska kunna skapa en förbindelse till Nordeas servrar och system så att kunden kan sköta banktjänster och vara i kontakt med Nordea.
 • Samtal – kunden ska tillåta samtal eftersom appen behöver uppgiften om serienumret för den telefon som använder den. 

Appen Nordea ID skickar inte personuppgifter till tredje part med undantag av de uppgifter som appen behöver i de tjänster som du använder, såsom betalningsuppdrag.

Det bolag i Nordeakoncernen som tillhandahåller tjänsten i fråga ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Nedan finns en förteckning över bolagen. 

Nordea Finance Finland Ab  https://www.nordearahoitus.fi/Öppnas i nytt fönster

Tukirahoitus Oy https://tukirahoitus.fi/Öppnas i nytt fönster

Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du kontakta:

 • Nordea Kundtjänst (privatkunder) 0200 5000 (lna/msa*), mån-fre kl. 8.00 - 18.00
 • Nordea Business Centre (företagskunder) 0200 2525, vardagar kl. 9.00–16.30