Konsumentkredit med säkerhet

Om du har tillgängliga säkerheter är en konsumentkredit med säkerhet ett fömånligt lån för större anskaffningar på över 15 000 euro.

Konsumentkredit för livets stora anskaffningar

Konsumentkredit med säkerher är en flexibel förmånlig lösning till exempel när du planerar att köpa en ny bil, båt, husbil eller någon annan större engångsanskaffning.

En konsumentkredit med säkerhet lämpar sig för lånebehov som överstiger 15 000 euro. Lånetiden kan vara högst 20 år. Med hjälp av FlexAmortering som ansluts till lånet kan du minska eller öka din nästa låneamortering utan att fråga banken. Lånekostnaderna bildas av räntan på lånet som består av referensräntan och marginalen samt av avtalsavgiften som debiteras månatligen. Du kan trygga återbetalningen av en konsumentkredit med säkerhet med hjälp av till exempel ränteskydd och försäkringen MyLife. Med personförsäkringen Nordea MyLife säkrar du återbetalningen av ditt lån även om dina inkomster sjunker till exempel i fall av arbetslöshet, arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom.

Säkerhet

För lånet behövs en säkerhet som banken godkänner. Som säkerhet för lånet kan du använda till exempel din bostad eller fritidsbostad. Du kan också få lån utan säkerhet, ta del av Flexkredit utan säkerhet.

Ansökan

Du kan ansöka om lån med säkerhet genom att ringa Nordea Kundtjänst. Eftersom vi fyller i din låneansökan tillsammans med dig, ber vi dig reservera tid för genomgången. Vi kommer tillsammans överens om återbetalningstiden, månadsraten och förfallodagen enligt dina önskemål och din livssituation.

Avgifter fr.o.m. 1.9.2019

Vanliga avgifter för konsumentkredit med säkerhet

Avgifter för krediter som tas ut efter 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Avtalsavgift per månad6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. *120,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran.10,00 €
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.
Avgifter före 1.9.2019
Konsumentkreditinformation

Vanliga avgifter för konsumentkredit med säkerhet

Avgifter för krediter som tas ut efter 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Avtalsavgift per månad6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. *120,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran.10,00 €
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Vanliga avgifter för konsumentkrediter med säkerhet uttagna före 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Uppläggningsavgift *

0,4 % dock minst 300 €

Upplägningsavgift av beviljat lånebelopp som Garanti-Stiffelsen gått i borgen för 
2,00 %
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. 100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
Flexamortering till ett lån. Att lägga till FlexAmortering till ett befingligt konsumentkredit kräver alltid att låneraterna debiteras automatisk. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper 

4,10 €

Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan, om lånets säkerhet är bostad.200,00 €
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åter sig ansvaret för lånet. **
200,00 €

Byte av ränta eller ändring av marginalen.

Ändring av lånets betalninsplan om lånet är säkrat av en läkenhet.

200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan.35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. **120,00 €
Sänding av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). **30,00 €
Intyg över skuldbelopp och räntä på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Avgfiten debiteras i samband med det första uttaget, en höjning elle förnyelse av ett lån.
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.

På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Kortkredit

Du får kredit utan säkerhet smidigt även med ditt kreditkort. Nordeas kreditkort godkänns internationellt och de ger enkelt din ekonomi mer flexibilitet.

Kolla in vårt kortutbud

Billån

Om du har bilfeber, ansök om lämplig Flexkredit och förverkliga dina bildrömmar.

Läs mer om Billån