Konsumentkredit med säkerhet

Konsumentkredit med säkerhet är en flexibel och förmånlig lösning. Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgängliga säkerheter.

För livets stora anskaffningar

Konsumentkredit med säkerhet är en flexibel och förmånlig lösning till exempel när du planerar att köpa en ny bil, båt, husbil eller göra någon annan större engångsanskaffning.

Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgängliga säkerheter.

Vi kommer tillsammans överens om återbetalningstiden, månadsraten och förfallodagen i enlighet med dina önskemål och din livssituation.

Egenskaper

Ansökan

Du kan ansöka om lån enligt din betalningsförmåga. Du kan ansöka om lån på närmaste kontor. Ring Nordea Kundtjänst och boka tid. Räntan på lånet består av marginal, referensränta samt uppläggnings- och kontoavgift.

Säkerhet

Lånet förutsätter en täckande säkerhet. Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgångar. Överväg noga hur du använder dina säkerheter. Våra experter hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Säkra återbetalningen av ditt lån

Med personförsäkringen Nordea MyLife säkrar du återbetalningen av ditt lån även om dina inkomster sjunker till exempel i fall av arbetslöshet, arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom.

Återbetalning

Betalningsplanen för lånet avtalas enligt din livssituation. 

Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden. Du kan återbetala lånet månatligen i annuiteter, jämn amortering eller jämna rater. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid. 

 

Priser

De vanligaste avgifterna för bostadslån och konsumentkredit med säkerhet

SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €
Uppläggningsavgift, Check-in kund *)200 €
Uppläggningsavgift av beviljat lånebelopp som Garanti-Stiftelsen gått i borgen för2,00 %
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet. Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, per debitering2,30 €
FlexAmortering till ett lån. Att lägga till FlexAmortering till ett befintligt bostadslån kräver alltid att låneraterna debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Då gäldenären byts eller om endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet.**200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
Övergång till utskrift på papper (ändring i tidigare avtal om bruk av nätbanken för leverans av förhandsmeddelande, betalningsspecifikation eller faktura)25,00 €
Sändning av kredithandling. När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.30,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån. 
**) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel 
Konsumentkreditinformation

Flexkredit

Lån utan säkerhet

Läs mer

BoFlex

Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

Läs mer

If-försäkringar

Försäkra det som är värdefullt

Läs mer