Konsumentkredit med säkerhet

Konsumentkredit med säkerhet är en flexibel och förmånlig lösning. Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgängliga säkerheter.

För livets stora anskaffningar

Konsumentkredit med säkerhet är en flexibel och förmånlig lösning till exempel när du planerar att köpa en ny bil, båt, husbil eller göra någon annan större engångsanskaffning.

Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgängliga säkerheter.

Vi kommer tillsammans överens om återbetalningstiden, månadsraten och förfallodagen i enlighet med dina önskemål och din livssituation.

Egenskaper

Ansökan

Du kan ansöka om lån enligt din betalningsförmåga. Du kan ansöka om lån på närmaste kontor. Ring Nordea Kundtjänst och boka tid. Räntan på lånet består av marginal, referensränta samt uppläggnings- och kontoavgift.

Säkerhet

Lånet förutsätter en täckande säkerhet. Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgångar. Överväg noga hur du använder dina säkerheter. Våra experter hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Låneskydd

Du kan ansluta Nordea Låneskydd till lånet. Det är en försäkring som hjälper dig med återbetalningen om du råkar ut för arbetslöshet, arbetsoförmåga eller sjukdom.

Återbetalning

Betalningsplanen för lånet avtalas enligt din livssituation. 

Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden. Du kan återbetala lånet månatligen i annuiteter, jämn amortering eller jämna rater. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid. 

 

Priser
De vanligaste avgifterna för bostadslån och konsumentkredit med säkerhet
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift *)0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen av lånet   
*Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån.
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 €
FlexAmortering till ett nytt bostadslån0,00 €

FlexAmortering till ett befintligt bostadslån

En avgift enligt prislistan tas ut för automatisk debitering av lånets betalningsrat.

0,00 €
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Kreditbetalning, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st.)5,00 €
Ändring av lånets betalningsplan200,00 € 
Ändring av förfallodag eller låneskötselkonto (Mindre ändring av betalningsplanen)40,00 €
Byte av gäldenär200,00 €
Byte av ränta eller ändring av marginalen200,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller panthavarens samtycke till ändring av lånevillkoren, till exempel betalningsplanen eller räntan35,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.120,00 €
*) Avgiften debiteras i samband med det fösrta uttaget, en höjning eller förnyelse av ett lån. 

Andra priser på lån och krediter

Priser i anslutning till säkerheter för lån

Tidigarelagd återbetalning eller avsägelseavgiften av bostadslån

Konsumentkreditinformation

Flexkredit

Lån utan säkerhet

Läs mer

BoFlex

Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

Läs mer

Låneskydd Plus

Försäkrar dig även om din livssituation plötsligt ändras

Läs mer om Låneskydd Plus

If-försäkringar

Försäkra det som är värdefullt

Läs mer