Konsumentkredit med säkerhet

Om du har tillgängliga säkerheter är en konsumentkredit med säkerhet ett fömånligt lån för större anskaffningar på över 10 000 euro.

Konsumentkredit för livets stora anskaffningar

Konsumentykredit med säkerher är en flexibel förmåntlig lösning till exempel när du planerar att köpa en ny bil, båt, husbil eller någon annan större engångsskaffning.

Lånets egenskaper

En konsumentkredit med säkerhet lämpar sig för lånebehov som överstiger 10 000 euro. Lånetiden kan vara högst 20 år. Med hjälp av FlexAmortering som ansluts till lånet kan du minska eller öka din nästa låneamortering utan att fråga banken. Lånekostnaderna bildas av räntan på lånet som består av referensräntan och marginalen samt av avtalsavgiften som debiteras månatligen. Du kan trygga återbetalningen av en konsumentkredit med säkerhet med hjälp av till exempel ränteskydd och försäkringen MyLife. Med personförsäkringen Nordea MyLife säkrar du återbetalningen av ditt lån även om dina inkomster sjunker till exempel i fall av arbetslöshet, arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom.

Säkerhet

För lånet behövs en säkerhet som banken godkänner. Som säkerhet för lånet kan du använda till exempel din bostad eller fritidsbostad. Du kan också få lån utan säkerhet, ta del av Flexkredit utan säkerhet.

Ansökan

Du kan ansöka om lån med säkerhet genom att ringa Nordea Kundtjänst. Eftersom vi fyller i din låneansökan tillsammans med dig, ber vi dig reservera tid för genomgången. Vi kommer tillsammans överens om återbetalninstiden, månadsraten och förfallodagen enligt dina önskemål och din livsituation.

Avgifter fr.o.m. 1.9.2019

Vanliga avgifter för konsumentkredit med säkerhet

Avgifter för krediter som tas ut efter 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Avtalsavgift per månad6,00 €
Betalninspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. *120,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran.10,00 €
*) Gällar inte lån som förmedlats ur statens medel.
Avgifter före 1.9.2019
Konsumentkreditinformation

BoFlex

Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

Läs mer om BoFlex

If-försäkringar

Försäkra det som är värdefullt.

Läs mer om If-försäkringar