Konsumentkredit med säkerhet

Konsumentkredit med säkerhet är en flexibel och förmånlig lösning. Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgängliga säkerheter.

För livets stora anskaffningar

Konsumentykredit med säkerher är en flexibel förmåntlig lösning till exempel när du planerar att köpa en ny bil, båt, husbil eller någon annan större engångsskaffning.

En konsumentkredit med säkerhet passar dig om du har tillgängliga säkerheter. Du kan göra låneansökan på närmaste kontor. Boka tid via chatten eller ring Nordea Kundtjänst.

Egenskaper för lån med säkerhet

Som säkerhet för lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgångar. Vi kommer tillsammans överens om återbetalningstiden, månadsraten och förfallodagen i enlighet med dina önskemål och din livssituation.

Ansökan

Du kan ansöka om lån enligt din betalningsförmåga. Du kan ansöka om lån på närmaste kontor. Ring Nordea Kundtjänst och boka tid. Kostnader på lånet består av marginal, referensränta samt månatliga avtalsavgift.

Säkerhet

Lånet förutsätter en täckande säkerhet. Som säkerhet på lånet kan du använda till exempel din bostad eller andra tillgångar. Överväg noga hur du använder dina säkerheter. Våra experter hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Säkra återbetalningen av ditt lån

Med personförsäkringen Nordea MyLife säkrar du återbetalningen av ditt lån även om dina inkomster sjunker till exempel i fall av arbetslöshet, arbetsoförmåga eller allvarlig sjukdom.

Återbetalning

Betalningsplanen för lånet avtalas enligt din livssituation. 

Amorteringssättet inverkar på räntekostnaderna under lånetiden. Du kan återbetala lånet månatligen i annuiteter, jämn amortering eller jämna rater. Valet av amorteringssätt beror t.ex. på om du alltid vill betala en viss fast månadsrat eller om det är viktigt för dig att återbetala lånet under en viss tid. 

 

Avgifter fr.o.m. 1.9.2019

Vanliga avgifter för konsumentkredit med säkerhet

Avgifter för krediter som tas ut efter 1.9.2019.

SPECIFIKATIONPRIS
Förhandsavi om debitering på papper eller i nätbanken0,00 €
Avtalsavgift per månad6,00 €
Betalninspåminnelse för gäldenär, borgensman eller givare av främmande pant (pris/st)5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken. *120,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran.10,00 €
*) Gällar inte lån som förmedlats ur statens medel.
Avgifter före 1.9.2019
Konsumentkreditinformation

Flexkredit

Lån utan säkerhet

Läs mer

BoFlex

Med BoFlex kan du utnyttja värdet på din bostad och sätta planerna i verket.

Läs mer

If-försäkringar

Försäkra det som är värdefullt

Läs mer