Flexibilitet i amorteringarna av bostadslånet

Behöver du en paus i bolåneamorteringarna? Du kan anpassa ditt bostadslån efter din livssituation genom att ändra betalningsplanen på olika sätt.

Behöver du en längre eller kortare paus i bostadslånets amorteringar?

Nordeas nya bostadslån kommer automatiskt med FlexAmortering. Egenskapen gör att du kan ta en längre paus från amorteringarna eller utöver räntorna betala bara en del av amorteringen. Ett annat alternativ är att ansöka om en amorteringsfri period.

Amorteringsfrihet för bostadslån

Det lättaste sättet att ta amorteringsfria månader är att använda avgiftsfria FlexAmortering..

1. Kolla i mobil- eller nätbanken om ditt lån har FlexAmortering. Med hjälp av FlexAmortering kan du ta amorteringsfria månader. Du ser informationen om FlexAmortering i uppgifterna om ditt bostadslån i mobil- och i den gamla nätbanken.

2. Om ditt lån inte har FlexAmortering kan du komplettera lånet genom att ansöka om ändring. 

3. Om alternativen ovan inte är möjliga för dig kan du ansökan om en amorteringsfri period för ditt lån. Lättast ansöker du om amorteringsfrihet i mobil- eller i den gamla nätbanken.

FlexAmortering

 • Kan användas för att ändra månadsraten för en längre eller kortare tid.
 • Du kan välja själv om du betalar bara räntorna eller räntorna och en del av amorteringarna.
 • Redigera amorteringen för en månadsrat i taget.
 • Ändra beloppet själv i mobil- eller i den gamla nätbanken. Du kan ändra beloppet då månadsraten syns i kommande betalningar, före förfallodagen för en låneamortering.
 • Det är gratis att aktivera FlexAmortering.
 • 5–10 % av lånebeloppet.
 • Du kan se om du redan har FlexAmortering i ditt bostadslån i låneuppgifterna i mobil- och i den gamla nätbanken.
 • Så här använder du FlexAmortering.

Amorteringsfrihet:

 • En ändring i betalningsplanen vars längd avtalas då ändringen görs.
 • Under den amorteringsfria perioden betalar du månatligen bara räntorna och avgifterna.
 • Avgift enligt prislistan för ändring av betalningsplanen.
 • För avtalad tid 1–24 månader.
 • Det är möjligt att ansöka om amorteringsfrihet för nästan alla bostadslån.

Vilka andra ändringar är det möjligt att ansöka om till bostadslånets betalningsplan?

Du kan anpassa ditt bostadslån efter din livssituation genom att ändra betalningsplanen på olika sätt.

 • ”Avlöningsdagen har ändrat.” – Ansök om ändring av förfallodagen
 • ”Jag vill att låneamorteringen dras från mitt nya lönekonto.” – Ansök om ändring av debiteringskontot
 • ”Jag vill inte att lånetiden förlängs då räntorna stiger.” – Ansök om ändring av amorteringssättet
 • ”Jag vill amortera ett större belopp per månad.” – Ansök om ändring av månadsraten
Luottokortti ja kulutusta kuvaavat pylväät

Behöver du flexibilitet i dina kort- och konsumentkrediter?

Nordeas kreditkort och Flexkredit ger dig flexibilitet i vardagens utmaningar. Du kan utnyttja exempelvis amorteringsfria månader, ändra kortkreditens amorteringsprocent eller ansöka om en högre kreditlimit.

Frågor och svar om FlexAmortering och amorteringsfria månader

Vad är skillnaden mellan FlexAmortering och amorteringsfria månader?

FlexAmortering är en avgiftsfri egenskap i Nordeas lån, och med hjälp av den kan du minska beloppet av låneamorteringen eller låta bli att betala den. Du kan exempelvis betala hälften av amorteringen vilket betyder att du fortsätter att amortera lånet eller så kan du betala endast räntorna och kostnaderna. 

FlexAmortering flexar mer än amorteringsfria månader som är en ändring av engångsnatur i lånets betalningsplan som avtalats på förhand. Vid amorteringsfria månader avtalar du på förhand hur länge den amorteringsfria perioden pågår och för den tiden betalar du endast ränta och kostnader. Under den amorteringsfria perioden minskar inte lånebeloppet.

I båda fallen ska du senare betala de amorteringar som du nu hoppar över, och vanligtvis sker det genom att lånetiden förlängs.

Jag ansöker om FlexAmortering med min make. Hur kan en medsökande bekräfta ansökan?

Den andra intressenten får ett sms om att ansökan om ändring av betalningsplanen väntar på bekräftelse. Medsökanden bekräftar ansökan via samma sökkanal för FlexAmortering, dvs. på sidan www.nordea.fi/bostadslån. Den andra intressenten väljer Ansök om ändring av bostadslån och loggar in i tjänsten med kodappen, kodkalkylatorn eller med en annan banks koder. Det går att bekräfta ansökan också via länken Ansök om ändring i den gamla nätbanken. Efter att ansökan har bekräftats övergår den till Nordea för handläggning. 

Jag använder redan FlexAmortering. Kan jag höja beloppet av den?

I vissa fall kan du höja beloppet av FlexAmortering. Om det inte går att göra det är det ofta möjligt att ta en amorteringsfri period på sex månader genom att ändra betalningsplanen.

Jag använder redan FlexAmortering. Kan jag dessutom få amorteringsfria månader?

Om FlexAmortering ingår i lånet är den det primära och lättaste sättet att flexa med låneamorteringarna. Om du även vill ha amorteringsfria månader (t.ex. om du har utnyttjat det disponibla beloppet av FlexAmortering) är det möjligt utifrån en separat bedömning. 

Hur många amorteringsfria månader kan jag få med FlexAmortering?

FlexAmortering gäller hela lånetiden. Det disponibla beloppet av FlexAmortering minskar dock i den takt som du låter bli att betala amorteringar. Du kan kolla ditt disponibla belopp av FlexAmortering i dina låneuppgifter i mobil- och i den gamla nätbanken. Med hjälp av FlexAmortering kan du låta bli att betala amorteringen eller så kan du betala bara en del av den. I allmänhet är FlexAmortering 5–10 % av lånebeloppet, och i antalet amorteringsfria månader är det ungefär 1–2 år. 

När börjar amorteringsfria månader som jag ansökt om?

Både amorteringsfria månader och FlexAmortering börjar från och med följande betalningsrat. Det är ändå viktigt att du gör ändringen i god tid så att kundtjänsten hinner handlägga din ansökan om ändring före nästa förfallodag. 

I fråga om befintlig FlexAmortering ber vi dig notera att du ska göra ändringen av lånets månadsrat före kl. 23.00 senast dagen före den ursprungliga förfallodagen för betalningsraten. Om den ursprungliga förfallodagen för din betalningsrat infaller på ett veckoslut och du vill flytta förfallodagen från lördag till måndag ska du göra det senast kl. 23.00 föregående fredag. Om förfallodagen för din betalningsrat infaller på en söndag och betalningsdagen har flyttats till måndag ska du flytta förfallodagen senast kl. 23.00 föregående lördag.

Vad gör jag om det dagen före förfallodagen ser ut att mitt konto kommer att debiteras med min låneamortering trots att jag ansökt om ändringen innan månadsraten syntes i betalningar som förfaller?

Om det ser ut att ditt konto kommer att debiteras med amorteringen av din månadsrat på lånets förfallodag och du absolut vill att ändringen gäller redan innevarande månad ring Nordea Kundtjänst på numret 0200 5000 (lna/msa) så handlägger vi din ansökan med detsamma. 

Vi hoppas att du ansöker om ändring i god tid i förväg så att du inte överbelastar vår kundtjänst.

Hinner amorteringsfrihet träda i kraft före förfallodagen för följande låneamortering?

Om din följande låneamortering ännu inte syns i betalningar som förfaller, träder ändringarna i kraft från följande månadsrat. Om din följande amortering redan syntes i betalningar som förfaller när du lämnade ansökan, träder ändringen i kraft från därpå följande månadsrat. 

På grund av den stora efterfrågan kan handläggningen av ansökningarna dröja, och då kan det hända att den amortering som följer efter ansökan syns i betalningar som förfaller på samma sätt som den syntes före ändringen. Då vi handlägger din ansökan tar vi ändå bort andelen av amorteringen för raten i fråga. 

Amorteringsfria månader skjuter upp betalningen av raterna in i framtiden.