Flexibilitet i amorteringarna av bostadslånet

Amorteringsfri period för bostadslånet

Hos Nordea har kunden två alternativ för att ta en amorteringsfri period i bostadslånet – FlexAmortering och ändring av lånets betalningsplan. 

FlexAmortering

Då du behöver en tillfällig amorteringsfri period för återbetalningen av ditt bostadslån är FlexAmortering en bra lösning. Den ger din ekonomi flexibilitet t.ex. då din diskmaskin säger upp kontraktet. Då du anslutit FlexAmortering till ditt bostadslån kan du månatligen minska eller höja amorteringsbeloppet för lånet utan att du behöver avtala om det separat. Under den amorteringsfria perioden betalar du månatligen bara räntorna och kostnaderna. Om FlexAmortering redan har anslutits till ditt lån kan du ändra på amorteringen av ditt lån i nätbanken. Om du vil ansluta FlexAmortering till ditt lån ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (mån–fre kl. 8–18).

Läs mer om FlexAmortering.

Läs mer om amorteringsfria perioder med hjälp av FlexAmortering även i nätbanken under Lån/Så här fungerar FlexAmortering i nätbanken. Observera att du inte kan ansluta FlexAmortering till ett lån som har statsborgen, EgenGaranti som tagits före 1.12.2011, fast ränta eller räntestöd (t.ex. BSP-lån).

Ändring av bostadslånets betalningsplan

Ändringen av lånets betalningsplan ger dig större ekonomisk frihet om du behöver en långvarig paus i återbetalningen av lånet till exempel på grund av studie- eller vårdledighet eller någon annan omständighet. Då avtalar du med banken om längden på den amorteringsfria perioden, om lånetiden förlängs eller om de återstående betalningsraterna höjs inom ramen för den ursprungliga lånetiden. Under den amorteringsfria perioden amorterar du inte bostadslånet utan betalar endast räntorna och kostnaderna.

Du kan ansöka om ändring av betalningsplanen via nätbanken, i Nordea Kundtjänst eller på kontoret.

Mer information hittar du också i nätbanken under Lån/Sammandrag över lånen/Gör ansökan om ändring av betalningsplanen

Dags att använda din FlexAmortering?

Gör ändringen i nätbanken Öppnas i nytt fönster