BruksKontoPlus

Räntan på BruksKontoPlus   

Kontots saldo
Inlåningsränta
Ränta som betalas %
0,01 - 2 000,00 euro
Fast 0,00% 
0,00 %
2 000,01 - 6 000,00 euro
*) Nordea BruksRänta -2,50 %
0,00 %
Över 6 000,01 euro
*) Nordea BruksRänta -1,25 %
0,25 % 

*) Nivån på Nordea BruksRäntaÖppnas i nytt fönster

Referensräntan på BruksKontoPlus

Nordea BruksRänta används som referensränta för inlåningsräntan på BruksKontoPlus och den är främst avsedd som referensränta för privatkunders insättningar.

Fastställande av räntan på BruksKontoPlus

Räntan på det första räntesegmentet är fast 0 %. Inlåningsräntan på de följande segmenten är rörlig och segmenten ändras den dag Nordea BruksRänta ändras. Räntan på segmenten fastställs på så sätt att den gällande marginalen avdras från referensräntan.

Ränteberäkningssätt

Räntan beräknas på månadens lägsta saldo och på verkliga kalenderdagar med 365/366 som divisor. Räntan på kontot betalas på det saldo som överskrider respektive räntesegment enligt räntetrappan.