Livförsäkring – varför är det bra att förbereda sig för det värsta?

Det kommer ofta som en överraskning för många hur den egna ekonomin försvagas till följd av sjukfrånvaro eller en närståendes död. Därför har majoriteten av finländarna inte förberett sig för det – endast 30 procent av finländarna har tecknat en livförsäkring i händelse av dödsfall eller allvarlig sjukdom.

Om något händer dig är du inte den enda som drabbas

Har du make eller barn? Beror dina närståendes utkomst eller ekonomiska trygghet åtminstone delvis på dina inkomster? Hör du till de drygt 30 procent av finländarna som oroar sig för en långvarig sjukdom? Har du bostadslån? Om du svarade ”Ja” på någon av frågorna hör du till den stora majoriteten som skulle göra klokt i att förbereda sig för allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall.

Syftet med livförsäkringen är att trygga dina närståendes välmående om något drabbar dig. Engångsersättningen hjälper dem att klara sig över det värsta ekonomiskt – med ersättningen kan de exempelvis återbetala lån eller täcka löpande utgifter i vardagen.

Försäkringsersättningen betalas till de förmånstagare som fastställs i livförsäkringen. Ersättningstagaren kan också vara en annan person än en anhörig, i princip vem som helst.

10 000

finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall

38 %

av finländarna berättar att de oroar sig för en långvarig sjukdom

1/3

av finländarna har tecknat en livförsäkring i händelse av dödsfall eller allvarlig sjukdom

Ju förr desto bättre

Vi tror ofta att allvarliga sjukdomar drabbar bara äldre och vi vill inte tänka på risker här i livet. Risken för att insjukna eller dö ökar med åldern. I Finland dör 10 000 personer i arbetsför ålder varje år och ännu fler drabbas allvarlig sjukdom. 

Allt för många av oss inser hur viktigt försäkringsskydd är för sent – först då något tråkigt händer en själv eller en närstående. Det kan också vara svårt att få en försäkring på grund av hälsoproblemen som uppstått under årens lopp. Därför är det viktigt att agera nu.

Är det någon annan som tar hand om dig om du inte själv gör det?

Socialskyddet i Finland hjälper och stöttar i svåra situationer men skyddsbeloppet är överraskande litet för många. Det är få av oss som vet hurdant stöd vi får från samhället vid allvarlig sjukdom eller permanent arbetsoförmåga. 

Därför är det viktigt att du vet de grundläggande uppgifterna om socialskyddet så att du kan beräkna behovet av lämpligt tilläggsskydd. Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att betala lön till en sjukskriven arbetstagare för dagen för insjuknandet och de därpå följande nio första sjukdagarna. Därefter beror utkomsten på FPA:s sjukdagpenning om inte annat avtalats i kollektivavtalet. Om dina månadsinkomster är t.ex. 3 300 euro, är FPA:s sjukdagpenning bara 1 900 euro i månaden före skatt.

Beräkna beloppet av en livförsäkring som passar dig 

Du får en rekommendation om ett lämpligt ersättningsbelopp lätt och snabbt med hjälp av vår försäkringskalkylator. Då du tecknar försäkringen kan du välja ersättningsbeloppet efter dina behov och din livssituation.

Fatta beslutet redan idag

Skydda dig själv och dina närmaste med en livförsäkring.

Räkna ut priset och teckna försäkring