Fem orsaker till att teckna personförsäkring

Om du har skjutit upp och låtit bli att tänka på personförsäkringar är det viktigt att du nu läser fem orsaker till att teckna en försäkring redan idag.

När vardagen rullar på kan det kännas ganska avlägset att tänka på hur du bäst skyddar dig mot ekonomiska risker. Vem skulle väl vilja tänka på sådant då man har ett liv att leva? Det är få av oss som klarar sig oskadda genom livet. Därför är det bra att ha en personförsäkring som krockkudde. Försäkringen förhindrar inte överraskningar i livet men den dämpar ändå stöten ekonomiskt.

1. Hur länge skulle du klara dig med nio dagars lön? 

Trots att det finska socialskyddet är bland de bästa i världen, täcker det inte allt. Men många vet inte hur stort det egna lagstadgade skyddet är t.ex. vid allvarlig sjukdom eller permanent arbetsoförmåga. Till exempel kan en allvarlig sjukdom påverka inkomstnivån betydligt om sjukdomen leder till att man måste lämna arbetslivet, om det så är tillfälligt eller permanent. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön till sjukskrivna arbetstagare för de första nio sjukdagarna. Efter det betalar FPA sjukdagpenning till den som är sjukskriven. Sjukdagpenningens belopp kan ändå komma som en överraskning. Om dina månatliga bruttoinkomster är t.ex. 3 300 euro, är sjukdagpenningen bara 1 900 euro i månaden före skatt.

2. En allvarlig sjukdom kan drabba vem som helst

I synnerhet unga vuxna har ofta en känsla av att vara osårbara. Många tänker att allvarliga sjukdomar bara hör till ålderdomen. Visserligen stiger sjukdomsrisken med åldern, men tyvärr kan man insjukna redan som ung. Exempelvis insjuknar var tredje finländare i cancer i något skede av sitt liv, och varje år får i genomsnitt 700 personer i 18–35 års ålder diagnosen. Lyckligtvis tillfrisknar unga vuxna ofta, men en lång sjukledighet kan rubba ekonomin ordentligt. 

3. Ingen är odödlig

Mer än 10 000 finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall. Sannolikheten för att dö ung är visserligen relativt liten, men om det sker är det en chock för de närstående och familjens ekonomi. I synnerhet i 25–50 års ålder är de ekonomiska ansvaren ofta störst då man kan ha bostadslån och barnfamiljens vardagliga utgifter att betala. Under de hektiska småbarnsåren kommer man inte alltid att tänka på hur familjens ekonomi påverkas om en av makarna skulle avlida.

4. Pengar är inte det viktigaste här i livet, men skulle du klara vardagen utan pengar?

Förstås är pengar inte det viktigaste i livet och inte heller det som du tänker på om t.ex. din make dör eller du själv insjuknar allvarligt. Förr eller senare blir även penningärenden aktuella i synnerhet om alla sparmedel har använts eller om du ännu inte hunnit spara överhuvudtaget. Lånen måste återbetalas och vardagliga utgifter upphör inte trots att inkomsterna skulle minska drastiskt.

Personförsäkringen ger ekonomiskt skydd och möjliggör en smidig vardag även i svåra tider. Försäkringen är flexibel och du kan ändra både ersättningsbeloppet och försäkringsskyddet efter din livssituation. I de flesta fall kan du använda försäkringsersättningen precis som du vill – t.ex. satsa på ditt eller dina närståendes välmående, återbetala lån eller vardagliga utgifter eller betala arvsskatter i dödsfall. 

5. Vad skulle du tycka om din försäkring belönade dig för att du rör på dig? 

Vardagsmotion har positiv inverkan på både kropp och själ och studier visar att motion ökar antalet friska levnadsår. Att öka den dagliga motionen ens litet förebygger sjukdomar och håller hjärnan skarp. Dessutom belönar Nordeas livförsäkring aktiva motionärer med ett bättre försäkringsskydd. Vi ger aktiva motionärer hela 25 procent bättre försäkringsskydd.

Källor (på finska):

 FPA – information om sjukdagpenning 
Öppna sidanÖppnas i nytt fönster

 Arbetslöskassan YTK– lön under tiden man är sjuk 
Öppna sidanÖppnas i nytt fönster

Allt om cancer – information om cancer 
Öppna sidanÖppnas i nytt fönster

Finva: Frivillig personförsäkring

Fatta ett beslut redan idag

Teckna en MyLife-personförsäkring

Läs mer