Fem orsaker till att teckna personförsäkring

Om du har funderat på att tänka igenom det här med personförsäkringar ”senare” gör du klokt i att stanna upp en stund. Läs fem orsaker till att teckna en försäkring redan idag.

När vardagen rullar på kan det kännas ganska avlägset att tänka på hur du bäst skyddar dig mot ekonomiska risker. Vem skulle väl vilja tänka på sådant då man har ett liv att leva? Tilläggsskyddet i form av en personförsäkring behövs ofta senast när man grundar familj, köper ett hem eller får tillökning i familjen.

1. Det lagstadgade skyddet räcker ofta inte 
Här i Finland ger socialskyddet alla grundskydd. Men många vet inte hur stort det egna lagstadgade skyddet är t.ex. vid allvarlig sjukdom eller permanent arbetsoförmåga. Till exempel kan en allvarlig sjukdom påverka inkomstnivån betydligt om sjukdomen leder till att man måste lämna arbetslivet, om det så är tillfälligt eller permanent. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön till sjukskrivna arbetstagare för de första nio sjukdagarna. Efter det betalar FPA sjukdagpenning till den som är sjukskriven. Sjukdagpenningens belopp kan ändå komma som en överraskning. Om dina månatliga bruttoinkomster är t.ex. 3 300 euro, är sjukdagpenningen bara 1 900 euro i månaden före skatt.
2. Vem som helst kan drabbas av allvarlig sjukdom
I synnerhet unga vuxna har ofta en känsla av att vara osårbara. Många tänker att allvarliga sjukdomar bara hör till ålderdomen. Visserligen stiger sjukdomsrisken med åldern, men tyvärr kan man insjukna redan som ung. Exempelvis insjuknar var tredje finländare i cancer i något skede av sitt liv, och varje år får i genomsnitt 700 personer i 18–35 års ålder diagnosen. Lyckligtvis tillfrisknar unga vuxna ofta, men en lång sjukledighet kan rubba ekonomin ordentligt. 
3. Ingen är odödlig
Mer än 10 000 finländare i arbetsför ålder dör årligen på grund av sjukdom eller olycksfall. Sannolikheten för att dö ung är visserligen relativt liten, men om det sker är det en chock för de närstående och familjens ekonomi. Det ekonomiska ansvaret är ofta störst i åldern 25–50 då man kan ha bostadslån och barnfamiljens vardagliga utgifter att betala. Under de hektiska småbarnsåren kommer man inte alltid att tänka på hur familjens ekonomi påverkas om en av makarna skulle avlida.
4. Ju förr desto bättre
Krämporna ökar naturligtvis med åldern och samtidigt ökar även risken för t.ex. allvarlig sjukdom.  Därför gäller ”ju förr desto bättre” i personförsäkringsfrågor. När olyckan varit framme är det för sent att försäkra sig. Med åldern kan man också få hälsoproblem som kan göra det svårare att få försäkring.
5. Bättre försäkringsskydd med mera motion 

Vardagsmotion har positiv inverkan på både kropp och själ och studier visar att motion ökar antalet friska levnadsår. Att öka den dagliga motionen ens litet förebygger sjukdomar och håller hjärnan skarp. 

Utöver konditionen och humöret kan motion också förbättra försäkringsskyddet. Genom att röra på sig mer i vardagen kan kunder med personförsäkringen Nordea MyLife höja beloppet av sitt försäkringsskydd. Redan en halv timme raskt motionerande per dag ökar försäkringsskyddet med 15 %, och för en höjning med 25 % behövs ca en timmes motionerande per dag. Med vardagsmotion är det alltså möjligt att utöver en bra känsla i kroppen få ett bättre ekonomiskt skydd för både sig själv och sina närstående utan att betala mer.

Källor (på finska):

FPAÖppnas i nytt fönster – information om sjukdagpenning

Arbetslöshetskassan YTKÖppnas i nytt fönster – lön under tiden man är sjuk

SylvaÖppnas i nytt fönster – cancer hos unga vuxna 

Finva: Frivillig personförsäkring

Fatta ett beslut redan idag

Teckna en MyLife-personförsäkring

Läs mer