Vad är indexfonder?

Indexfonder är passiva aktiefonder som följer ett visst jämförelseindex. Fondens köp- och säljtransaktioner fastställs automatiskt utifrån jämförelseindexet.

Hur fungerar indexfonder?

En indexfond handlar bara när indexet uppdateras, till exempel två eller fyra gånger per år, för att motsvara läget på marknaden. För att placera i en indexfond behöver placeraren därför inte vara särskilt aktiv. Indexfonder är så kallade passiva fonder.

I passivt förvaltade fonder strävar man efter en sammansättning som liknar jämförelseindexet så bra som möjligt. Portföljförvaltaren av en indexfond behöver inte heller göra någon marknadsanalys eller tillämpa sin syn.

Passiva fonder har ofta lägre avgifter

Förvaltningen av fonder som genom aktie- och sektorval söker högre avkastning än marknaden i genomsnitt kräver i regel mer arbete och analys än passiva fonder som följer ett index. Avgifterna för indexfonder är därför i regel lägre än för aktivt förvaltade fonder.

Benämningen ”passiv fond” är dock lite missvisande eftersom förvaltningen av alla fonder innebär aktivt beslutsfattande. Även i fråga om indexfonder ska man tillämpa sin syn på exempelvis på vilka grunder man imiterar marknadens genomsnittliga utveckling och hur indexet egentligen bildas.

Utöver indexfonder kan man med passiva fonder också avse börshandlade fonder, dvs. ETF:er. Du kan läsa mer om ETF:er här.

Fördelar med passiva fonder

 • Kostnadseffektivitet. Förvaltningsprovisionerna för passiva fonder är i regel lägre än för aktiva fonder.
 • En tydlig fördel med indexfonder är att de diversifieras brett jämfört med direkta aktieplaceringar.
 • Placeraren kan själv påverka diversifieringen av placeringarna mellan tillgångsslag och geografiska regioner. Passiva fonder lämpar sig för placerare som har tid, kunskap och intresse att ta hand om sina placeringar. I motsats till aktiva, ”nyckelfärdiga” fonder kräver passiva fonder att placeraren har tid och intresse att sköta sina placeringar.
 • Ingen portföljförvaltarrisk. Portföljförvaltaren påverkar inte placeringsbesluten eftersom fonden följer sitt jämförelseindex.

Nackdelar med passiva fonder

 • Då man placerar i indexfonder ska man själv vara aktiv i viss mån, t.ex. välja olika fonder och regelbundet uppdatera sin portfölj. Med blandfonder får placeraren allt enkelt i ett och samma paket.
 • Passiva fonder kan inte slå sitt jämförelseindex. Placeraren kan inte förvänta sig en högre avkastning på passiva fonder än den genomsnittliga avkastningen på marknaden, dvs. indexavkastningen, varifrån man drar av fondens avgifter. Avkastningen blir alltså alltid något lägre än på jämförelseindexet. Aktiva fonder försöker däremot slå jämförelseindexet och strävar alltså efter en högre avkastning än indexavkastningen.
 • Indexfonder är passiva ägare som inte bestraffar bolagens ledning för fel och därmed spelar hållbarhet inte en så stor roll för dessa fonder. I aktiva fonder är hållbarhet en viktig del av riskhanteringen med vilken man strävar efter en bättre avkastning på lång sikt.

Nordeas indexfonder

 • I Nordeas utbud av indexfonder ingår bl.a. indexfonden Global Passiv som placerar i globala aktier, indexfonden Europa Passiv som placerar i europeiska aktier och indexfonden Finland Passiv som placerar i finska aktier. 
 • Dessutom erbjuder Nordea Enhance-fonder som placerar globalt, i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna. Enhance-fonderna ligger någonstans mellan aktiva och passiva fonder. Avgifterna för dessa fonder är förmånliga och fondförvaltaren gör mindre val än i aktiv portföljförvaltning. I motsats till helt passiva fonder strävar Enhance-fonderna ändå efter att slå jämförelseindexet. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.
 • Vår digitala placeringsrådgivare Nora erbjuder dig förmånliga halvpassiva Enhance-fonder. Du kan också börja månadsspara med hjälp av Nora.
 • Du kan börja fondspara med så lite som 10 euro. I nät- eller mobilbanken kan du ingå ett fondsparavtal utan tecknings- eller handelsavgift och börja spara månatligen i fonder.
 • Genom att månadsspara kan du enkelt öka ditt sparkapital och samtidigt dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.
 • Observera att köp och försäljning av fondandelar alltid sker till fondens slutvärde för dagen i fråga. Om du handlar på eftermiddagen efter stopptiden genomförs affären till slutvärdet följande dag. Efter att du har sålt andelar i Nordeas fonder finns tillgångarna på ditt konto i regel inom 2–3 dagar.

Hur börjar jag placera i indexfonder?

Bra placeringsbeslut grundar sig på en placeringsplan.

 • Det lönar sig att börja placera i indexfonder på samma sätt som i alla andra placeringsobjekt. Först är det bra att göra upp en placeringsplan där du går igenom dina avkastningsmål samt din placeringstid och risktolerans. 
 • På lång sikt ger månadssparande en bra tidsmässig diversifiering. Du kan börja månadsspara i mobil- eller nätbanken om du har ett konto i Nordea. Läs mer om månadssparande.
 • Du kan också kolla din riskprofil med vår digitala placeringsrådgivare Nora eller genom att boka tid. Vår digitala placeringsrådgivare Nora erbjuder dig förmånliga halvpassiva Enhance-fonder. Du kan också börja månadsspara med hjälp av Nora.

Viktig information om placeringar

Uppgifterna på denna sida är endast avsedda som allmän produktinformation. De ska inte betraktas som placeringsråd eller rekommendationer. Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar eller aktier kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet.

Läs mera om sparande och placerande

Tematisk investering och megatrender

Ta del av tematiska fonder och hur du placerar i dem.

Läs mer om tematiska fonder

ETF-rahastot

Tutustu ETF-rahastoihin ja ETF-sijoittamiseen

Lue lisää ETF-rahastoista

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder