Beskattningen av uttag ur försäkringens sparkapital ändrades 1.1.2020

Beskattningen av partiellt återköp av försäkringsbaserade placeringsprodukter ändrades i början av 2020.

Skatteändringen 1.1.2020

Skatteändringen påverkar tidpunkten för beskattningen om sparkapital ur en sparlivförsäkring eller ett kapitaliseringsavtal tas ut under avtalets giltighetstid. I fortsättningen beskattas partiellt återköp på liknande sätt som uttag av medel från fondplaceringar.  Ändringen påverkar inte storleken på skatten som tas ut, och byten av placeringsobjekt inom avtalet medför inte heller i fortsättningen skattekonsekvenser.

Avkastningen beskattas när den tas ut 

Till följd av skatteändringen utgör den andel av tillgångarna som tas ut och som vid uttagstidpunkten motsvarar andelen av avkastningen på avtalets tillgångar från 1.1.2020 skattepliktig kapitalinkomst.  I fortsättningen är det möjligt att dra av eventuella förluster i kapitalinkomstbeskattningen då avtalet går ut medan försäkringstagaren lever.

Exempel på beskattning av avkastningen från och med 2020

Sparkapitalets värde vid uttagstidpunkten

Placerat kapital   

Avkastning   

Uttag från avtalet  

Andel av avkastning som tas ut  

Kapitalinkomstskatt (30 %)     

Betalas på kontot 

12 000 €

10 000 €

2 000 €

1 200 €

2 000 / 12 000 x 1 200 = 200 €

 0,3 x 200 = 60 €

1 200 - 60 = 1 140 €

*Eventuella uttagskostnader har inte beaktats i kalkylen