Fondtorget

Vårt fondutbud omfattar flera hundra alternativ. Andra kapitalförvaltares fonder kompletterar Nordeas fondutbud och passar för dig som vill att din portfölj består av flera kapitalförvaltares produkter.

Bekanta dig med urvalet av fonder

  • Vi samarbetar med internationella fondförvaltare
  • Ur de externa leverantörernas fondutbud hittar du flera fonder som lämpar sig för alternativa placeringar
  • Du kan teckna fonder i anslutning till rådgivningen eller i Nordea Investor
  • Ta del av fonderna i Fonder Nytt eller genom att logga in på Nordea Investor.

Nordea urval kompletteras med samarbetrpartners

Vårt fondutbud omfattar flera hundra alternativ. Andra kapitalförvaltares fonder kompletterar Nordeas fondutbud och passar för dig som vill att din portfölj består av flera kapitalförvaltares produkter. 

Till våra samarbetspartner har vi valt åtta globalt fondbolag och vi erbjuder Private Banking- och Premium Banking-kunderna samarbetspartnernas fonder som en del av våra placeringsrekommendationer.  

Har du märkt att du får Nordeas och alla andra förvaltares fonder utan tecknings- och inlösenavgifter i nätbanken och Nordea Investor.

Priser

Priser

Placeraren betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltningen av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Dessutom kan handel medföra kostnader.

Närmare information om kostnaderna finns på varje tjänsteleverantörs webbplats.

Fondbolag