Därför föreslår vi en flytt av Nordeas moderbolag in i bankunionen

Nordeas styrelse har lämnat ett förslag till årsstämman om att Nordea bör flytta sitt huvudkontor, och moderbolag, från Sverige till bankunionen. Detta innebär att huvudkontoret placeras i Finland som redan är medlem i den europeiska bankunionen.

Nordea har djupa rötter i alla nordiska länder, och vi är ett resultat av en sammanslagning av mer än 300 nordiska banker. Men precis som alla företag måste vi vara relevanta i en föränderlig värld och idag är vi ett företag som förvaltar vårt arv, samtidigt som vi anpassar oss i en föränderlig omgivning.

Redan för två år sedan tog Nordea viktiga steg mot att förenkla bankens struktur, genom att dotterbankerna i Finland, Danmark och Norge blev filialer till Nordea Bank Abp. Processen slutfördes i början av 2017 med stöd av Nordeas aktieägare. Det har redan lett till stora fördelar.

Styrelsens förslag att flytta Nordea in i bankunionen är resultatet av ett omfattande utredningsarbete och en utförlig analys.

Det finns flera goda anledningar till varför styrelsen föreslår en flytt till bankunionen:

  • För det första är Nordea en unik pan-nordisk bank med en internationell struktur och med en balansräkning som är ungefär två gånger större än BNP i någon av de nordiska ekonomierna. Som en av Europas största och starkaste banker anser vi att det är en fördel att vara reglerad på koncernnivå av den starkaste tillsynsmyndigheten i Europa, dvs. den europeiska centralbanken.
  • Som en multinationell bank, kan vi inom ramen för ett gemensamt multinationellt regelverk som bankunionen, bedriva Nordeas verksamhet enligt samma regulatoriska ramverk som våra europeiska konkurrenter. Detta skapar bättre förutsägbarhet och mer stabila affärsvillkor för Nordea och vår långsiktiga planering och långsiktiga investeringar. Med stabila lagar och regleringar, kan vi använda mer tid till att utveckla tjänsterna för våra kunder, vilket är det allra viktigaste för oss. Vi gör stora investeringar i vårt digitala utbud så att vi kan bli en bättre bank för våra kunder – mer personlig, alltid tillgänglig och enkel att ha att göra med.
  • Finland är en del av vår hemmamarknad och det enda landet i Norden som ingår i bankunionen. Därför är Finland vårt naturliga val för huvudkontoret.
  • Då flera nya bankregler införs 2018-19 är vi övertygade om att tidpunkten för att flytta huvudkontoret nu är den rätta.
  • Eftersom flytten är bra för Nordeas strategiska planering, finansiella ställning och långsiktiga lönsamhet är vi också övertygade om att det på lång sikt även är bra för såväl våra kunder som medarbetare.

Vårt mål är att skapa en starkare och bättre bank och att fortsätta att utveckla vår verksamhet såsom vi alltid har gjort i Finland, i Sverige, i Norge och i Danmark.

Våra kunder, såväl våra privatkunder som våra största företagskunder, förväntas inte märka någon skillnad av flytten i vår dagliga kundverksamhet. Flytten av vårt huvudkontor påverkar inte hur och var vi tar beslut i förhållande till våra kunder. Vi kommer att finnas där för våra kunder precis som tidigare. Vi kommer också att fortsätta att delta i och bidra till de lokala och regionala samhällen där vi är aktiva, precis som tidigare.

Vi är den största banken i Norden, som är den tionde största ekonomin i världen. Vi är en av de högst rankade bankerna i Europa av rankningsinstituten och vi vill fortsätta att behålla den positionen. Med 9,6 miljoner privatkunder och genom att stödja 580 000 företag och institutioner hjälper vi unga människor att få sitt första hem, entreprenörer att uppfylla sina drömmar och företag att utveckla sin affärsverksamhet. Vi möjliggör helt enkelt tillväxt och utveckling i alla de nordiska länderna.

Vi är en lokal, nationell och nordisk bank. Det är vår identitet som vi förstärker genom denna ändring. Vi är stolta över att vara en bank som kan fatta modiga beslut och vi tror att detta är det bästa för våra kunder, anställda och aktieägare.

Vi kommer därför att be om våra aktieägares stöd för detta på årsstämman den 15 mars.

Läs mer om årsstämmanÖppnas i nytt fönster