Varför behöver jag tilläggsskydd?

Personförsäkring lönar sig

En personförsäkring ger tilläggsskydd för det man inte kan förutspå här i livet. Här i Finland ger socialskyddet alla grundskydd. Med en frivillig personförsäkring kan du lätt komplettera skyddet till att motsvara din och dina närståendes individuella livssituationer. På så sätt kan du trygga utkomsten i händelse av sjukdom eller förlust.

Hurdan personförsäkring borde jag välja?

Tänk på din egen familje- och livssituation då du väljer skydd.

  • Lever du i ett parförhållande eller har du familj?
  • Behöver du skydd i synnerhet för dig själv eller dina närstående?
  • Inverkar dina inkomster på dina närståendes ekonomiska situation?
  • Har du lån för anskaffning av ett eget hem?
  • Hur säker är din arbetsplats?
  • Är du företagare?

Vi erbjuder omfattande personförsäkringsskydd

  • vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga (sjukledighet, skyddet kan kopplas till bostadslånet)
  • skydd vid allvarlig sjukdom
  • vid permanent arbetsoförmåga
  • vid dödsfall

Kontakta oss för att få veta mer! Vi erbjuder rätt försäkringsskydd just för din livssituation.

Privatkunder

Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18

Företagskunder 

Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån–fre kl. 9.00–16.30