MyLife

Det är svårt att förutse allt men vi kan påverka och förbereda oss på de flesta saker – även ekonomiskt. Personförsäkringen Nordea MyLife är ett vettigt tilläggsskydd mot de tråkigaste överraskningarna i livet.

Skydd för dig och dina närstående

Vad som helst kan hända och också tråkiga saker inträffa i livet. Det är just i dessa stunder du kan behöva ekonomiskt tilläggsskydd. Det finns ofta behov av tilläggsskydd också då det blir tillökning i familjen och man köper ett eget hem. 

Nordea MyLife är en personförsäkring som ger dig tilläggskydd då något otrevligt överraskar i livet. Den ger dig och dina närstående ekonomisk trygghet vid

 • allvarlig sjukdom
 • permanent arbetsoförmåga och
 • dödsfall.

Ta del av försäkringsskydden i Nordea MyLife och de situationer där du och dina närstående kan ha hjälp av försäkringsersättningen.

Vid allvarlig sjukdom

Då en allvarlig sjukdom drabbar en ändras vardagen med detsamma för både den insjuknade och hens närstående. Behandlingen av sjukdomen och återhämtningen kan kräva mycket energi och pengar, och de normala vardagsutgifterna kan snabbt bli oöverkomliga. Dessutom innebär en långvarig frånvaro från arbetslivet att inkomstnivån oundvikligen sjunker.

Vardagen kan dock löpa så normalt som möjligt då man inte behöver tänka för mycket på hur sjukdomen påverkar ekonomin. Försäkringsersättningen i Nordea MyLife kan du använda för just det ändamål som är viktigt för dig och dina närstående. Tack vare ersättningen

 • har den försäkrade snabb tillgång till vård
 • kan ekonomin balanseras under återhämtningen
 • kan de vardagliga utgifterna betalas eller
 • kan återkomsten till arbetet underlättas efter återhämtningen.
Lista över sjukdomar som ersätts:
 • Cancer 
 • MS 
 • Hjärtinfarkt
 • Akut ballongvidgning
 • Bypassoperation 
 • Hjärninfarkt
 • Njursvikt
 • Stor organtransplantation

En engångsersättning betalas skattefritt till den försäkrade efter diagnosen eller vårdingreppet.

Permanent arbetsoförmåga

Om du blir permanent arbetsoförmögen kan det ha en stor inverkan även på dina framtida inkomster. Inkomstnivån kan bli låg permanent – den kan till och med sjunka till hälften av den tidigare nivån. Även beloppet av ålderspensionen minskar väsentligt om inkomstnivån sjunker.

Med försäkringsersättningen för permanent arbetsoförmåga kan du kompensera för inkomstbortfallet under de kommande åren om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. 

Försäkringsersättningen betalas till den försäkrade som en engångsersättning, och du kan använda den hur du vill. Vanligen krävs minst ett års oavbruten arbetsoförmåga för att permanent arbetsoförmåga ska kunna konstateras. Då ska man också ha bestämt att avstå från rehabilitering och utbildning också för alla eventuella nya yrken.

Skydd vid dödsfall

Skydd vid dödsfall, alltså livförsäkring, är ett smart val för dig vars inkomst påverkar dina närståendes utkomst. En livförsäkring är speciellt viktig om du har barn eller om det är du som är familjens huvudsakliga inkomstkälla. 

En livförsäkring kan inte fylla tomrummet efter en älskad nära anhörig, men försäkringsersättningen hjälper de närstående att klara sig ekonomiskt. Ersättningen kan användas till exempel för att

 • trygga de närståendes utkomst
 • återbetala lån eller
 • betala arvsskatt.

Ersättningen betalas i händelse av dödsfall till följd av sjukdom eller olycksfall till de förmånstagare som du väljer.

MyLife Go - Bättre försäkringsskydd med mera vardagsmotion

Rör på dig, må bättre och förbättra ditt försäkringsskydd

MyLife Go är en tjänst för att öka Nordea MyLife-försäkringskunders försäkringsskydd. Tjänsten kan anslutas till nya och befintliga Nordea MyLife-försäkringsskydd. Då du rör på dig mer ökar ditt försäkringsskydd oberoende av om det är du själv eller dina anhöriga som står som förmånstagare.

Vi erbjuder dig den finska aktivitetsappen Fjuul. Fjuul uppmuntrar dig att komma iväg och konverterar hurtigt motionerande i vardagen till poäng som ger dig fördelar. Du får bättre kondition och ditt försäkringsskydd ökar. Fjuul följer upp tiden du använt till att motionera, farten och sträckan direkt via din telefon och beräknar poäng utifrån detta.

Din aktivitetsnivå fastställs utifrån den aktivitetsdata appen Fjuul samlar in och konverterar till aktivitetspoäng. Till exempel en rask promenad under drygt en halvtimme motsvarar 150 Fjuul-poäng.

Tjänsten MyLife Go är avgiftsfri och enkel att använda: ladda bara ned appen på din telefon och kör!

mylifego-aktivitetsnivaer

Ytterligare uppgifter om tjänsten MyLife Go

Ytterligare uppgifter om tjänsten MyLife Go

Vad är MyLife Go?

MyLife Go är en avgiftsfri tilläggstjänst som ansluts till en Nordea MyLife-personförsäkring. Tjänsten uppmuntrar dig att röra på dig. Du får tillgång till aktivitetsappen Fjuul. Den uppmuntrar dig att komma i gång och ger Fjuul-poäng för rask motion i vardagen. Poängen visar din aktivitetsnivå som kan öka beloppet av ditt försäkringsskydd.

 • Vad är nyttan för mig av att använda tjänsten MyLife Go?
 • Du mår bättre – Då du motionerar mer i din vardag ökar ditt välbefinnande och du mår bättre. 
 • Din ekonomiska trygghet ökar – När du är aktiv får du bättre försäkringsskydd för samma peng.
 • Du kan göra gott även för andra – Som användare av MyLife Go har du möjlighet att delta i välgörenhetskampanjer.
Hurdan höjning av mitt försäkringsskydd kan det handla om?

Utifrån den aktivitetsnivå som Fjuul meddelar försäkringsbolaget kan du uppnå en höjning på 0 %, 15 % eller 25 % av ditt försäkringsskydd.

När träder den uppnådda höjningen av försäkringsskyddet i kraft?

Din aktivitetsnivå och den eventuella höjningen av ditt försäkringsskydd träder i kraft efter att du har använt tjänsten i 100 dagar.

Påverkar tjänsten MyLife Go priset på min försäkring?

Tjänsten MyLife Go är en avgiftsfri tilläggstjänst som kan anslutas till en Nordea MyLife-försäkring. Tilläggstjänsten påverkar inte priset på försäkringen.

Hur kan jag börja använda tjänsten MyLife Go? 

Tjänsten kan anslutas till en ny eller befintlig Nordea MyLife-försäkring. Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 eller skicka oss ett meddelande via Nordeas nät- eller mobilbank. 

Då din nya försäkring eller en anslutning av tjänsten till en befintlig försäkring träder i kraft kan du börja använda tjänsten via en länk som du får till ett mobiltelefonnummer som du meddelar Nordea. 

Kolla videon om hur tjänsten tas i bruk för mer information. (på finska)

Användning av tjänsten MyLife Go i Fjuul

Kolla

Mer information om Nordea MyLife

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 818 KB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster.  Närmare uppgifter om tjänsten MyLife Go hittar du i reglerna (pdf, 235 KB)Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Om vi på grund av ditt hälsotillstånd inte kan bevilja dig dödsfallsskydd eller skydd vid permanent arbetsoförmåga i hela sin omfattning kan du välja dessa skydd vid olycksfall.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 och fråga mer. Vi hjälper dig att välja rätt försäkringsskydd för din livssituation.

Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8) beviljar Nordea MyLife och erbjuder MyLife Go som kan anslutas till Nordea MyLife. Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank Abp, filial i Finland. De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal.  Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Fjuul produceras av Fjuul Vision Oy (FO-nummer 2576529-6). Fjuul Vision Oy ansvarar för ärenden som gäller användningen av appen Fjuul. Du kan kontakta företaget per e-post: support@fjuul.com. 

Intresserad av MyLife försäkring?

Boka onlinemöte