MyLife

Det är få som klarar sig med blotta turen. Det är svårt att förutse allt men vi kan påverka och förbereda oss på de flesta saker – även ekonomiskt. Personförsäkringen Nordea MyLife är ett vettigt tilläggsskydd mot de tråkigaste överraskningarna i livet.

Skydd för dig och dina närstående

Vad som helst kan hända och också tråkiga saker inträffa i livet. Det är just i dessa stunder du kan behöva ekonomiskt tilläggsskydd. Det finns ofta behov av tilläggsskydd också då det blir tillökning i familjen och man köper ett eget hem. 

Nordea MyLife är en personförsäkring som ger dig tilläggskydd då något otrevligt överraskar i livet. Den ger dig och dina närstående ekonomisk trygghet vid

 • allvarlig sjukdom
 • permanent arbetsoförmåga och
 • dödsfall.

Ta del av försäkringsskydden i Nordea MyLife och de situationer där du och dina närstående kan ha hjälp av försäkringsersättningen.

Vid allvarlig sjukdom

Då en allvarlig sjukdom drabbar en ändras vardagen med detsamma för både den insjuknade och hens närstående. Behandlingen av sjukdomen och återhämtningen kan kräva mycket energi och pengar, och de normala vardagsutgifterna kan snabbt bli oöverkomliga. Dessutom innebär en långvarig frånvaro från arbetslivet att inkomstnivån oundvikligen sjunker.

Vardagen kan dock löpa så normalt som möjligt då man inte behöver tänka för mycket på hur sjukdomen påverkar ekonomin. Försäkringsersättningen i Nordea MyLife kan du använda för just det ändamål som är viktigt för dig och dina närstående. Tack vare ersättningen

 • har den försäkrade snabb tillgång till vård
 • kan ekonomin balanseras under återhämtningen
 • kan de vardagliga utgifterna betalas eller
 • kan återkomsten till arbetet underlättas efter återhämtningen.

Lista över sjukdomar som ersätts:

 • Cancer 
 • MS 
 • Hjärtinfarkt
 • Akut ballongvidgning
 • Bypassoperation 
 • Hjärninfarkt
 • Njursvikt
 • Stor organtransplantation

En engångsersättning betalas skattefritt till den försäkrade efter diagnosen eller vårdingreppet.

Permanent arbetsoförmåga

Om du blir permanent arbetsoförmögen kan det ha en stor inverkan även på dina framtida inkomster. Inkomstnivån kan bli låg permanent – den kan till och med sjunka till hälften av den tidigare nivån. Även beloppet av ålderspensionen minskar väsentligt om inkomstnivån sjunker.

Med försäkringsersättningen för permanent arbetsoförmåga kan du kompensera för inkomstbortfallet under de kommande åren om du blir permanent arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. 

Försäkringsersättningen betalas till den försäkrade som en engångsersättning, och du kan använda den hur du vill. Vanligen krävs minst ett års oavbruten arbetsoförmåga för att permanent arbetsoförmåga ska kunna konstateras. Då ska man också ha bestämt att avstå från rehabilitering och utbildning också för alla eventuella nya yrken.

Skydd vid dödsfall

Skydd vid dödsfall, alltså livförsäkring, är ett smart val för dig vars inkomst påverkar dina närståendes utkomst. En livförsäkring är speciellt viktig om du har barn eller om det är du som är familjens huvudsakliga inkomstkälla. 

En livförsäkring kan inte fylla tomrummet efter en älskad nära anhörig, men försäkringsersättningen hjälper de närstående att klara sig ekonomiskt. Ersättningen kan användas till exempel för att

 • trygga de närståendes utkomst
 • återbetala lån eller
 • betala arvsskatt.

Ersättningen betalas i händelse av dödsfall till följd av sjukdom eller olycksfall till de förmånstagare som du väljer.

Kolla

Mer information om Nordea MyLife

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 808 KB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 86 KB) (pdf, 86 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Om vi på grund av ditt hälsotillstånd inte kan bevilja dig dödsfallsskydd eller skydd vid permanent arbetsoförmåga i hela sin omfattning kan du välja dessa skydd vid olycksfall.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 och boka tid för ett onlinemöte eller ett möte på kontoret. Vi hjälper dig att välja rätt försäkringsskydd för din livssituation.

Nordea MyLife beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Bolaget säljer försäkringar via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal.  Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.       

Intresserad av MyLife försäkring?

Boka onlinemöte