MyLife – mer än bara en livförsäkring

Att teckna en försäkring kräver inte mycket, men den kan ha en stor inverkan på ditt och dina närståendes liv. Personförsäkringen MyLife ger ekonomiskt skydd vid oväntade händelser i livet.

En försäkring som passar dig

 • Du kan välja omfattande försäkringsskydd som passar din livssituation vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall.
 • Försäkringskalkylatorn ger dig en rekommendation om försäkringsskydd som passar dig.

Lätt att teckna

 • Teckna en försäkring lätt och snabbt på nätet med Nordeas bankkoder.
 • Om du inte har Nordeas bankkoder eller vill diskutera försäkringar närmare med oss, kan du lämna en intresseanmälan.

Bättre försäkringsskydd med motion

 • Komplettera din försäkring med den avgiftsfria egenskapen MyLife Go som uppmuntrar dig att motionera och må bättre.
 • Du kan höja beloppet av ditt försäkringsskydd med rentav 25 % genom att motionera regelbundet. 
Livförsäkring, dvs. dödsfallsskydd

Tryggar din familjs utkomst och framtid

Varför livförsäkring?
 • Skyddet är mycket viktigt om det finns barn i familjen eller ni har tagit gemensamt lån med din make.
 • Skyddet tryggar din familjs utkomst och hjälper i en svår ekonomisk situation.
 • Skyddet hjälper till exempel vid betalningen av lånet eller arvsskatten.
 • Försäkringen gäller fram till 80 års ålder. 
Vad ersätter försäkringen?
 • Vid dödsfall på grund av sjukdom eller olycka betalas en engångsersättning till de förmånstagare som du har valt.

Läs mer i produktbeskrivningenNordea MyLife produktbeskrivning (pdf, 857 KB)Öppnas i nytt fönster

Skydd vid allvarlig sjukdom
Permanent arbetsoförmåga
MyLife Go - en unik egenskap i livförsäkringen

Vad kostar försäkringen?

Nedan finns tre exempel på försäkringsskydd för olika livssituationer och priser på dem. Vänligen notera att priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, beloppet av försäkringsskyddet och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Du får ett förslag och priset på försäkringsskydd som passar dig genom att logga in i nättjänstenÖppnas i nytt fönster och använda försäkringskalkylatorn.

Kalle, 34 år

Kalle är inne i småbarnsåren med sin fru och två barn. Familjen har bostadslån.

Kalle valde följande skydd:

 • livförsäkring 100 000 €
 • skydd vid allvarlig sjukdom 35 000 €

25,79 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Peter, 27 år

Peter har arbetat i ett par år sedan utexamineringen och bor på hyra.

Peter valde följande skydd:

 • skydd vid allvarlig sjukdom 30 000 €
 • skydd vid permanent arbetsoförmåga 30 000 €

10,08 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Sandra, 43 år

Sandra bor med sin man Jonas och sina sällskapsdjur i sin lägenhet som de inte längre har mycket skuld att betala för.

Sandra valde följande skydd:

 • livförsäkring 80 000 €
 • skydd vid allvarlig sjukdom 40 000 €

40,80 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Teckna försäkringen på nätet

Räkna priset och teckna försäkringen

Kolla

Mer information om Nordea MyLife

Närmare uppgifter om innehållet av försäkringsskydden i Nordea MyLife hittar du i produktbeskrivningen (pdf, 857 KB)Öppnas i nytt fönster och villkoren (pdf, 109 KB)Öppnas i nytt fönster. Kolla också faktablad: Skydd vid permanent arbetsoförmåga (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster och Skydd vid allvarlig sjukdom (pdf, 148 KB)Öppnas i nytt fönster. Närmare uppgifter om tjänsten MyLife Go hittar du i reglerna (pdf, 216 KB)Öppnas i nytt fönster.

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Ring Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 och fråga mer. 

Skydden vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga och dödsfall samt skydden vid dödsfall och permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och tjänsten MyLife Go som ansluts till Nordea MyLife beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Nordea Livförsäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife via ombudet Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen. Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal.  Skatteuppgifterna enligt läget 1.10.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Appen Fjuul produceras av Fjuul Vision Oy (FO-nummer 2576529-6). Fjuul Vision Oy ansvarar för ärenden som gäller användningen av appen Fjuul. Du kan kontakta företaget per e-post: moc.luujf@troppus