MyLife – mer än bara en livförsäkring

Välj ett försäkringsskydd som passar din livssituation vid allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga eller dödsfall.

Teckna en livförsäkring på nätet på fem minuter

 • Teckna en försäkring snabbt och enkelt. Du kan fylla i både ansökan och lämna en hälsoutredning på nätet.
 • Med hjälp av vår kalkylator kan du välja ett enskilt försäkringsskydd eller bygga upp en helhet av olika skydd som passar din livssituation.

Den enda försäkringen i Finland som belönar dig för motion

 • En unik tilläggsförmån för dig som är kund hos Nordea – du rör på dig och vi höjer ditt försäkringsskydd.
 • En halvtimme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 15 %.
 • En timme aktiv motion per dag höjer försäkringsskyddet med 25 %.

Det lönar sig att teckna en livförsäkring hos Nordea

 • Vi hjälper dig och betalar ersättningen snabbt. Till och med 90 % av ersättningarna betalas ut inom fem dagar efter att vi tagit emot ansökan och bilagorna.
 • Vi har konkurrenskraftiga priser och du drar också nytta av Nordeas kundförmåner.
Livförsäkring, dvs. dödsfallsskydd

Om något händer dig är du inte den enda som drabbas

Varför livförsäkring? 

 • Syftet med livförsäkringen är att trygga dina närståendes välmående om du dör. Därför är det särskilt viktigt att teckna en livförsäkring om du har make/maka eller barn.
 • Ersättningen hjälper dem att klara sig över det värsta ekonomiskt. Den kan hjälpa t.ex. att återbetala lån eller andra vardagliga utgifter.
 • Livförsäkringsersättningen kan också hjälpa vid betalningen av arvsskatten då dina närstående inte behöver realisera egendom förhastat eller vid en oförmånlig tidpunkt.

Vad ersätter försäkringen?

 • Livförsäkringsersättningen betalas till den förmånstagare som du fastställt om du dör till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersättningstagaren kan också vara en annan person än en anhörig, i princip vem som helst.

Läs mer i Nordea MyLife produktbeskrivningen (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Skydd vid allvarlig sjukdom
Permanent arbetsoförmåga
Gratis tilläggsförmån i MyLife-försäkringen
Mer information om Nordea MyLife

Mer information om Nordea MyLife

Du kan ansöka om personförsäkringen Nordea MyLife om du är 18–63 år gammal och stadigvarande bosatt i Finland. Beloppet av försäkringsskyddet har ingen övre gräns. Priset på försäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, antalet försäkringsskydd och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Skydden vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom, permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall och dödsfall till följd av olycksfall beviljas av Nordea Försäkring Finland Ab (FO-nummer 2868440-8). Dödsfallsskyddet tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8). Välmåendeförmån som kan anslutas till Nordea MyLife-försäkringen tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab eller Nordea Försäkring Finland Ab. Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab säljer Nordea MyLife via sitt ombud Nordea Bank Abp. De specifika grunderna för försäkringsersättningar och ersättningsbegränsningarna för skydden framgår av försäkringsvillkoren och förklaras närmare i produktbeskrivningen.Bestämmelser om de allmänna ersättningsbegränsningarna finns i lagen om försäkringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab:s och Nordea Försäkring Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, www.finanssivalvonta.fi. Skatteuppgifterna enligt läget 15.6.2021. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.  

Benify Ab levererar appen Nordea MyLife till Nordea.

Vad kostar försäkringen?

Nedan finns tre exempel på försäkringsskydd för olika livssituationer och priser på dem. Vänligen notera att priset på personförsäkringen bildas individuellt och det påverkas av din ålder, beloppet av försäkringsskyddet och i fråga om skydd vid allvarlig sjukdom även av rökning.

Du får ett förslag och priset på försäkringsskydd som passar dig genom att använda försäkringskalkylatornÖppnas i nytt fönster.  

Kalle, 34 år

Kalle är inne i småbarnsåren med sin fru och två barn. Familjen har bostadslån.

Kalle valde följande skydd:

 • livförsäkring 100 000 €
 • skydd vid allvarlig sjukdom 35 000 €

25,79 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Peter, 27 år

Peter har arbetat i ett par år sedan utexamineringen och bor på hyra.

Peter valde följande skydd:

 • skydd vid allvarlig sjukdom 30 000 €
 • skydd vid permanent arbetsoförmåga 30 000 €

10,08 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Sandra, 43 år

Sandra bor med sin man Jonas och sina sällskapsdjur i sin lägenhet som de inte längre har mycket skuld att betala för.

Sandra valde följande skydd:

 • livförsäkring 80 000 €
 • skydd vid allvarlig sjukdom 40 000 €

40,80 € / mån

Räkna ut priset på försäkringen

Teckna försäkringen på nätet

Räkna ut priset och teckna försäkringen