Fonden Klimat och Miljö

Fonden Klimat och Miljö är en aktiefond, som passar dig som vill placera i hållbar utveckling och klimatlösningar med lågt koldioxidavtryck.

Investera hållbart i Klimat och Miljö -fonden

Aktiefonden Klimat och Miljö placerar i företag vars hållbara klimatlösningar gynnar övergången till en kolsnål ekonomi.

Fonden placerar huvudsakligen i företag som i sin affärsverksamhet fokuserar på alternativa energikällor, effektivt utnyttjande av naturresurser och miljöskydd.

Placeringsprofil

Fonden placerar globalt i aktier i 40–60 bolag som producerar innovativa miljölösningar. Vanligtvis placerar fonden i undervärderade aktier i medelstora tillväxtbolag.

Fondens placeringsobjekt är företag som fokuserar på produktion av alternativ energi, effektivt utnyttjande naturresurser eller miljöskydd.

Avkastning och risk

Fonden strävar efter en bättre avkastning än den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden på lång sikt. I motsvarande grad är risken högre än på den globala aktiemarknaden i genomsnitt. 

Priser

Priser

Teckningsavgifttas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken.

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering.

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen.

De fondspecifika fondprovisionerna finns i Fonder Nytt.

Stadgar och prospekt