BSP-konto är den bästa sparformen

Bästa inlåningsräntan och 7 andra skäl att spara på BSP-konto

1. På BSP-kontot får du upptill 5 % i ränta

Inlåningsräntan på ett BSP-konto är 1 %. Därtill får du till och med 4 % tilläggsränta under de fem första åren. Det är mer än på något annat inlåningskonto Räntorna är skattefria. Skattefriheten och tilläggsräntan förutsätter förstås att besparingarna används till ett bostadsköp.

2. Du får avgiftsfritt räntestöd från staten i 10 år

Räntestödet skyddar dig mot stigande räntor. Om räntenivån steg skulle staten betala 70 % av den ränta som överskrider 3,8 %. Detta kan en dag visa sig vara överraskande värdefullt.

3. Staten går gratis i borgen

Då du har sparat in 10 % av bostadspriset behöver du inte andra säkerheter för ditt lån än din bostad. Till exempel dina föräldrar behöver inte gå i borgen för ditt BSP-lån. Statsborgen gäller endast BSP-lånet, inte ett eventuellt tilläggslån.

4. BSP-konto kan öppnas av kunder i 15-44 års ålder

Åldern är inget hinder. Du kan öppna ett BSP-konto redan som 15-åring och börja spara från inkomsterna från ditt första sommarjobb. Det är inte för sent att öppna ett BSP-konto ens i 44 års ålder, eftersom du kan lyfta lånet då du är över 40 år.

5. Du kan lägga in pengar som du fått i gåva på ditt BSP-konto

Då du fyllt 18 år kan dina föräldrar och andra närstående stöda ditt bostadsprojekt. Om du har fått större penninggåvor lönar det sig att lägga in dem på BSP-kontot under de fem första åren. På så sätt maximerar du din tilläggsränta och drar mest nytta av sparandet. Observera att då du är under 18 år måste BSP-insättningarna vara inkomster som du har förvärvat själv.

6. Du kan köpa bostad ensam eller tillsammans med exempelvis din sambo

Med hjälp av ett BSP-konto har du möjlighet att köpa en egen bostad redan då du sparat 10 % av priset. Du kan köpa bostad ensam eller tillsammans – så länge din andel är minst 50 %. Ni kan båda ha ett eget BSP-konto där ni lägger in era besparingar och ni kan antingen ta ett gemensamt eller skilda lån.

7. Spartiden beror på dig själv

I och med att spartiden är minst två år kan du komma till ett eget hem ganska fort. Förutsättingen är att du lägger in pengar på kontot under minst åtta kvartal, 150–3 000 euro åt gången, och lyckas spara minst 10 % av bostadens anskaffningspris. Det finns ingen egentlig maximispartid och du kan till exempel öppna ett BSP-konto direkt då du har fyllt 15 år och spara så småningom.

8. Du slipper betala överlåtelseskatt

Du behöver inte betala överlåtelseskatt då du köper din första bostad. Vanligtvis är överlåtelseskatten 2–4 % av bostadspriset. Om du till exempel köper en bostad i ett höghus för 100 000 euro sparar du 2 000 euro. Detta gäller alla som köper sin första bostad, inte endast dem som har BSP-besparingar. På skattemyndighetens webbplats kan du kolla om du fyller kraven.

Öppna BSP-konto, det kostar ingenting.

Läs mer om fördelarna med BSP-konto

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad