BSP-konto är en bra form av sparande

8 goda skäl att spara på BSP-konto

1. På BSP-kontot får du upp till 5 % i ränta

Inlåningsräntan på ett BSP-konto är 1 %. Dessutom får du en tilläggsränta på hela 4 % för året du börjar spara och de därpå följande fem åren. Inlåningsräntan på BSP-kontot är den bästa jämfört med alla andra insättningskonton. Räntorna är skattefria. Skattefriheten och tilläggsräntan förutsätter dock att du använder ditt sparkapital till bostadsköp och tar bostadslån.

2. Du får avgiftsfritt räntestöd från staten i 10 år för ditt BSP-lån

Räntestödet skyddar dig mot stigande räntor. Om räntenivån steg skulle staten betala 70 % av den ränta som överskrider 3,8 %. En vacker dag kan det här visa sig oväntat värdefullt.

3. Staten går gratis i borgen 

Då du har sparat 10 % av bostadspriset behöver du inte andra säkerheter för ditt lån än din bostad. Till exempel behöver dina föräldrar inte gå i borgen för ditt BSP-lån. Den avgiftsfria statsborgen gäller endast BSP-lånet, men inte ett eventuellt tilläggslån.

Läs mer om statsborgen för bostadslån här

4. Du kan öppna ett BSP-konto i 15–44 års ålder 

Ålder är inget hinder. Du kan öppna ett BSP-konto redan som 15-åring och börja spara från inkomsterna från ditt första sommarjobb. Du kan öppna ett BSP-konto tills du är 44 år gammal.

5. Du kan lägga in pengar som du har fått i gåva på ditt BSP-konto 

När du har fyllt 18 år kan dina föräldrar och andra närstående stödja ditt bostadsprojekt. Om du har fått större penninggåvor lönar det sig att lägga in dem på BSP-kontot under de fem första åren. På så sätt maximerar du din tilläggsränta och drar mest nytta av sparandet. Om du är under 18 år ska du observera att BSP-insättningarna måste vara inkomster som du har förvärvat själv.

6. Du kan köpa en bostad ensam eller tillsammans med exempelvis din sambo 

Med hjälp av ett BSP-konto har du möjlighet att köpa en egen bostad redan då du har sparat 10 % av priset. Du kan köpa bostad ensam eller tillsammans så länge din andel är minst 50 %. Ni kan båda ha ett eget BSP-konto där ni lägger in era besparingar och kan ta antingen ett gemensamt eller egna lån.

Läs mer om gemensamma bostadslån här

7. Spartiden beror på dig själv 

I och med att spartiden är minst två år kan du komma till ett eget hem ganska fort. Förutsättningen är att du lägger in 150–4 500 euro åt gången på BSP-kontot under minst åtta kvartal och sparar minst 10 % av bostadens anskaffningspris. Det finns ingen egentlig maximispartid och du kan exempelvis öppna ett BSP-konto direkt då du har fyllt 15 år och spara så småningom.

8. Du behöver inte betala överlåtelseskatt 

När du köper din första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt. Vanligtvis är överlåtelseskatten 2–4 % av bostadspriset. Om du exempelvis köper en höghusbostad för 100 000 euro sparar du 2 000 euro. Skattefriheten gäller alla förstagångsköpare, inte endast dem som har BSP-sparmedel. På skattemyndighetens webbplats kan du kontrollera om du uppfyller kraven för förstagångsköpare.

Öppna BSP-konto, det kostar ingenting.

Läs mer om fördelarna med BSP-konto

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad