Avsägelseavgifter som tas ut för förtida återbetalning av lån

Avsägelseavgifter som tas ut för förtida återbetalning av lån

Om du säger upp ditt lån med fast ränta i förtid, kan en avgift tas ut för det. För förtida återbetalning av lån med fast ränta tar vi ut en avsägelseavgift i följande situationer:

  • När det beviljade lånet överskrider 20 000 euro och
  • räntan på skulden är fast eller räntebestämningsperioden för den fasta räntan är minst tre år. 

Avsägelseavgiften debiteras också för förtida återbetalning av en del av lånet.

För bostadslån som tagits ut efter 1.12.2010

  • Som avsägelseavgift tar vi ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till följd av sänkningen av räntenivån under den återstående kreditperioden med fast ränta. Kunden får i samband med återbetalningen en kalkyl av vilken det krävda ersättningsbeloppet och grunderna för det framgår.

För andra lån än bostadslån som tagits ut efter 1.12.2010

  • Som avsägelseavgift tar vi ut högst 1 % av beloppet av det återbetalda lånet om mer än ett år återstår av lånetiden.
  • Som avsägelseavgift tar vi ut högst 0,5 % av beloppet av det återbetalda lånet om mindre än ett år återstår av lånetiden.
  • Som avsägelseavgift tar vi dock ut högst beloppet av den totala räntan för tiden mellan den förtida återbetalningen och den tidpunkt då kreditavtalet upphör att gälla. 
  • Avsägelseavgift behöver inte betalas om återbetalningarna av krediten under det senaste året uppgått till högst 10 000 euro eller om återbetalningen sker med stöd av låneskyddsförsäkring.

För lån som tagits ut efter perioden 1.1.1994–1.12.2010, tar vi ut avsägelseavgift

  • Som avsägelseavgift tar vi ut högst skillnaden mellan den ränta som skuldebrevet anger och räntan på motsvarande nytt lån under den återstående kreditperioden med fast ränta.
  • När det beviljade lånet överskrider 16 818,79 euro och lånets ränta är fast eller räntebestämningsperioden är minst tre år.