Avsägelseavgifter som tas ut för förtida återbetalning av lån

Avsägelseavgifter som tas ut för förtida återbetalning av lån

Om du säger upp ditt lån med fast ränta i förtid, kan en avgift tas ut för det. För förtida återbetalning av lån med fast ränta tar vi ut en avsägelseavgift i följande situationer:

  • När det beviljade lånet överskrider 20 000 euro och
  • räntan på skulden är fast eller räntebestämningsperioden för den fasta räntan är minst tre år. 

Avsägelseavgiften debiteras också för förtida återbetalning av en del av lånet.

För bostadslån som tagits ut efter 1.12.2010

För bostadslån som tagits ut efter 1.12.2010

  • Som avsägelseavgift tar vi ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till följd av sänkningen av räntenivån under den återstående kreditperioden med fast ränta. Kunden får i samband med återbetalningen en kalkyl av vilken det krävda ersättningsbeloppet och grunderna för det framgår.
För andra lån än bostadslån som tagits ut efter 1.12.2010
För lån som tagits ut 1.1.1994–1.12.2010