Exempel på räntekorridor och effektiv ränta

Oroar du dig för räntekostnaderna för ditt lån?

Genom att ansluta Räntekorridor till ditt lån försäkrar du dig om att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel: Du tar upp ett bostadslån på 165 000 euro för en lånetid på 25 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,63 % (2/2023). Du ansluter en räntekorridor på 5 år till ditt lån, vilket innebär att referensräntans lägsta nivå är 3,39 % och högsta nivå 4,19 % (nivåerna enligt läget 4/2023). Den effektiva räntan är 4,7 % och omfattar en uppläggningsavgift på 660 och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 300. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 276 224 euro. Månadsraten (annuitet) är 912 euro.

Den effektiva räntan har räknats utifrån Finansinspektionens antagande om lånetiden (15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter), som är ett repsesentativt exempel på bostadslån också i Nordea. Beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas.

Om du köper en fastighet ska du också beakta kostnaderna för lagfart och inteckning samt Lantmäteriverkets kostnader. Dessutom ska fastigheten brandförsäkras.

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.