Exempel på räntekorridor och effektiv ränta

Oroar du dig för räntekostnaderna för ditt lån?

Genom att ansluta Räntekorridor till ditt lån försäkrar du dig om att referensräntan på ditt lån inte överstiger den avtalade högsta nivån under skyddets giltighetstid.

Exempel: Du tar upp ett bostadslån på 155 000 euro för en lånetid på 24 år. Lånets referensränta är 12 månaders euriborränta och marginal 0,55 % (10/2023). Du ansluter en räntekorridor på 5 år till ditt lån, vilket innebär att referensräntans lägsta nivå är 3,73 % och högsta nivå 5,47 % (nivåerna enligt läget 10/2023). Den effektiva räntan är 4,9 % och omfattar en uppläggningsavgift på 620 och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det totala beloppet för krediten och kreditkostnaderna är 261 757 euro. Månadsraten (annuitet) är 904 euro.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett beräkningsmässigt representativt exempel på bostadslån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på lån som beviljas.

I samband med bostadsköpet ska du också betala avgifter för registrering av ägande och pantsättning av bostaden. Du ska också se till för försäkringarna för bostaden är is skick.  Om de är fråga om en fastighet förutsätter vi att du har åtminstone en brandförsäkring.

I de situationer där banken inte kan värdera säkerheten för bostaden, avtalar banken med kunden om en separat värdering och kunden debiteras för värderingen.