Man talking in his cell phone standing on his balcony

Tilläggsbekräftelse av betalning

Tilläggsbekräftelsen kan göras antingen per sms eller telefon. Sms:en och samtalen är avgiftsfria då du använder tjänsten i Finland med ett finskt abonnemang.

Så fungerar det

Tilläggsbekräftelsen kan göras antingen per sms eller telefon. Sms:en och samtalen är avgiftsfria då du använder tjänsten i Finland med ett finskt abonnemang. 

Sms-tjänst

Tilläggsbekräftelsen av betalningar per sms fungerar i finska abonnemang: Ainas, Academicas, Cubios, Dicames, DNA:s, Elisas, Fujitsus (fungerar i Elisas nätverk), Saunalahtis, Soneras, TDC Songs, Telefinlands och Ålands Mobiltelefons abonnemang samt i de flesta utländska abonnemang som stöder sms-tjänster. Tjänsten är öppen dygnet runt såsom nätbanken.

Registrera dig i sms-tjänsten 

För att kunna bekräfta per sms måste du registrera dig i sms-tjänsten. 
Registreringen sker i nätbanken under Mobiltjänster/Bekräftelse per sms. Tjänsten ber dig bekräfta det mobiltelefonnummer som systemet föreslår. Efter valet av mobiltelefonnummer ska du välja: Alla tjänster (även tilläggsskydd som kräver auktorisation). Om nätbanken inte föreslår ett telefonnummer kan du registrera dig i sms-tjänsten genom att ringa bekräftelsetjänsten 0800 165 656 i vår kundtjänst (vardagar kl. 8–18, avgiftsfri i Finland med finska abonnemang). 

De telefonnummer nätbanken föreslår består av nummer som du själv har sparat och nummer du meddelat banken, samt nummer som Nordea har inhämtat av tredje part som använder uppgifter som upprätthålls av Suomen Numeropalvelu Oy. Telefonnumren används endast för de alarm och bekräftelser du beställt i nätbanken. 

Sms A bekräftar betalningen 

Nätbanken ber om tilläggsbekräftelse för avvikande betalningar. 
Banken ber dig om en tilläggsbekräftelse per sms. För att bekräfta betalningen ska du sända ett sms som innehåller bokstaven A. Systemet kvitterar meddelandet genast. Om en betalning som väntar på tilläggsbekräftelse inte bekräftats per sms under loppet av följande bankdag förfaller betalningen. 

Bekräftelse med telefonsamtal

Om du inte använder sms-tjänsten bekräfta betalningen genom att ringa bekräftelsetjänsten 0800 165 656 (avgiftsfri i Finland med finska abonnemang). Du kan också bekräfta betalningar via Nordea Kundtjänst mån–fre kl. 8-18.

Frågor och svar om tilläggsbekräftelse av betalning

Tilläggsbekträftelse av betalning 
FrågaSvar
1. Hur får jag tillgång till tjänsten för tilläggsbekräftelse?Alla finländska privatkunder som använder Nordeas nätbank omfattas automatiskt av systemet för tilläggsbekräftelse av betalningar. För att kunna sköta tilläggsbekräftelser per sms måste du registrera dig i sms-tjänsten via nätbanken.
2. Jag har inte en mobiltelefon och tänker inte heller skaffa en. Hur fungerar tilläggsbekräftelsen då?
Du kan sköta tilläggsbekräftelsen genom att ringa 0800 165 656
(mån–fre kl. 8–20, avgiftsfri i Finland med finska abonnemang).
3. Måste jag identifiera mig med nätbankskoderna också när jag ringer tilläggsbekräftelsetjänsten på 0800 165 656?
Ja, av säkerhetsskäl. Dessutom kan tjänsten ställa ytterligare frågor för att identifiera dig.
4. Med vilka abonnemang fungerar bekräftelse per sms och vad kostar tjänsten?
Sms-tjänsten fungerar i finska abonnemang: Academicas, Dicames, DNA:s, Elisas, Fujitsus (fungerar i Elisas nätverk), Saunalahtis, Soneras, TDC Songs, Telefinlands och Ålands Mobiltelefons abonnemang samt i de flesta utländska abonnemang som stöder sms-tjänster. Sms som skickas och tas emot i Finland är avgiftsfria. Det lönar sig att kolla priserna på sms som skickas från utlandet med den egna operatören.
5. Fungerar bekräftelse per sms även utomlands? Är bekräftelsen också då gratis?
Ja, den fungerar. Ett bekräftelsemeddelande som skickas från utlandet kostar lika mycket som andra sms från utlandet. Det kostar inget att ta emot sms utomlands.
6. Om jag kopplat samtalen till en annan telefon, överförs då också bekräftelsemeddelandena?
Sms:en överförs inte även om samtalen överförs.
7. Har Nordea automatiskt mitt telefonnummer eller måste jag meddela det separat?
Nordea har inhämtat sina kunders mobiltelefonnummer från Suomen Numeropalvelu Oy:s register. Registret innehåller inte hemliga nummer eller företagsabonnemang. Varje nätbankskund ska bekräfta det telefonnummer som föreslås i nätbanken eller vid behov uppge rätt telefonnummer på numret 0800 165 656 (mån–fre kl. 8–20, avgiftsfri i Finland med finska abonnemang).
8. Om mitt nummer byts eller mitt abonnemang stängs meddelas Nordea automatiskt om det eller kan begäran om bekräftelse skickas till fel abonnemang utan att Nordea vet om det?
Nordea får inte automatiskt information om ändringar i kundernas mobiltelefonnummer. Meddela ändringar på numret 0800 165 656 (mån–fre kl. 8–20, avgiftsfri i Finland med finska abonnemang). Du kan också ändra numret i nätbanken. Om uppgifterna inte uppdateras kommer begäran om tilläggsbekräftelse inte fram och det kan bli dröjsmål med betalningen.
9. I vilket skede av betalningen kommer begäran om tilläggsbekräftelse?
Tilläggsbekräftelse begärs när du på vanligt sätt har bekräftat en betalning. Om du redan är registrerad i sms-tjänsten får du samtidigt ett sms där du ombes att tilläggsbekräfta betalningen genom att svara A på det mottagna sms:et. Om du ännu inte har registrerat dig i sms-tjänsten kan du göra det efter att begäran om tilläggsbekräftelse syns i nätbanken (förutsatt att det mobilnummer tjänsten föreslår ät rätt).
10. Hur snabbt måste jag bekräfta betalningen med sms?

En betalning som gjorts i nätbanken och som kräver tilläggsbekräftelse ska tilläggsbekräftas per sms eller telefon fram till slutet av den bankdag som följer på betalningsdagen (före kl. 24). Betalningen förfaller om banken inte får tilläggsbekräftelsen inom tidsfristen.


Exempel
 

  • En nätbanksbetalning betalas torsdagen kl. 16. Tilläggsbekräftelsen ska göras på fredag per telefon före kl. 20 eller per sms före kl. 24.
  • En nätbanksbetalning betalas fredagen kl. 21. Tilläggsbekräftelsen ska göras på måndag per telefon före kl. 20 eller per sms före kl. 24. 
11. Skickas bekräftelsemeddelandet endast en gång per varje betalning som ska tilläggsbekräftas?
Ja.
12. Vad händer om jag skickar fel bekräftelsemeddelande, t.ex. B? Meddelar tjänsten om bekräftelsen inte är i rätt form?
Tjänsten meddelar per sms att svaret är fel. Då ska du svara på nytt genom att svara A på den ursprungliga begäran om tilläggsbekräftelse.
13. Jag raderade av misstag det mottagna bekräftelsemeddelandet. Hur får jag meddelandet på nytt?
Du kan be att få meddelandet på nytt i nätbanken.
14. Var får jag hjälp och mer information om tjänsten
På vår webbplats nordea.fi, i Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) och på kontoren samt på servicenumret för tilläggsbekräftelse av betalning 0800 165 656 (mån–fre kl. 8–20, avgiftsfri med finska abonnemang).
15. Varför ber Nordea om tilläggsbekräftelse av betalningar?
Kunden drar nytta av tilläggsbekräftelsen. Eftersom bekräftelsen görs med en annan enhet ger den tilläggsskydd för betalningen. Dessutom fungerar bekräftelsen med sms dygnet runt.