Besparingar och placeringsprodukter


 

Placeringar

Aktier

Aktier är ett bra tillägg i en diversifierad portfölj, vilket betyder att kapitalet sprids i många olika placeringsobjekt för att minska placeringsrisken. Placering i aktier förutsätter att man följer läget i de bolag som emitterat aktierna och det allmänna läget på marknaden.

Läs mer

Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.
 

Läs mer

Nordea Visio - sparlivförsäkring

En flexibel lösning för arvsplanering.
 
 
 
 
 
 

Läs mer

Strukturerade placeringar

Nordea erbjuder kapitalskyddade placeringar och bevis baserade på vår aktuella marknadssyn.

Här hittar du våra strukturerade placeringar

Börshandlade placeringar

Nordea erbjuder även Bull & Bear, Warranter och Turbowarranter.
 
 

Börshandlade placeringar

Pensionsparande

Nordea Future

Det lönar sig att förbereda dig för tiden efter arbetslivet. Nordea Future är ett enkelt sätt att börja pensionsspara.

Läs mer

Målspar

Nordea Målspar är ett flexibelt sätt att spara och njuta av sparmedlen. Lämpar sig väl för regelbundet sparande.

Läs mer

Fonder

Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna.

Läs mer

Räntefonder

Räntefonder passar dig som vill undvika stora värdefluktuationer i dina placeringar.
 

Läs mer

Aktiefonder

Aktiefonder fungerar bra som långsiktiga placeringsobjekt eftersom den förväntade avkastningen men också risken är hög.

Läs mer

Fondtorget

Passar för dig som vill att din portfölj består av flera fondförvaltares produkter.
 

Läs mer

Blandfonder

Ett färdigt diversifierat och lättskött alternativ för långsiktig placering.
 
 

Läs mer

Sparkonton

BSP-konto

Du sparar minst 10 procent av bostadens pris och vi lånar dig resten. Det här kontot är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Läs mer om BSP-konto

FörmånsKonto

Det här kontot är ett konto för regelbundet sparande. Du kan överföra och ta ut pengar från FörmånsKontot utan uttagsbegränsningar.

Läs mer om FörmånsKonto

RänteExtra-konto

RänteExtra är ett konto för dig som vill få högre ränta än på ett dagligkonto. Du kommer ändå åt dina pengar när du vill utan begränsningar.

Läs mer on RänteExtra-konto

Tidsbundet konto

Tidsbundet konto ger dig bättre avkastning än ett vanligt konto.

Läs mer om Tidsbundet konto

eSpargris

Om du har svårt med att spara så är vår nya spartjänst eSpargris en lämplig tjänst för dig. Vår elektroniska spargristjänst hjälper dig på traven med sparandet.

Läs mer om eSpargris