Om Fondsparavtal

Med hjälp av ett fondsparavtal sparar du regelbundet. Det tryggar ekonomin, kräver inga stora inkomster eller stort startkapital och lämpar sig för placerare som vill bygga på en reservkassa.

  • du kan även spara små summor 
  • ränta på ränta får ditt kapital att växa 
  • regelbundet sparande dämpar fluktuationer 

Fördelarna med regelbundet sparande

Kursfluktuationer hör till placerande och sparande. Eftersom det är omöjligt att prognostisera marknadsrörelserna är det också svårt att tajma placeringarna perfekt. 

Genom att fondspara regelbundet och långsiktigt är du hela tiden närvarande på marknaden. Det gör att inverkan av marknadsfluktuationer jämnas ut på lång sikt, och du behöver inte heller bli orolig för marknadsrörelserna.  

Gör det enkelt att spara – automatisera transaktionerna

Ingå ett avtal med oss så överför vi regelbundet ett önskat belopp från ditt konto och sparar det. Du kan spara regelbundet till exempel på en viss dag månatligen eller med längre mellanrum.  

Fonder med högre förväntad avkastning och risk lämpar sig bra för långsiktigt sparande. Den fond som passar dig bäst beror på din riskvilja och ditt avkastningsmål. Vi hjälper dig hitta en lämplig fond. 

Teckna fonder i nätbanken

Till nätbanken Öppnas i nytt fönster