Aktiesparkonto eller värdeandelskonto – vilket ska jag välja?

Ett aktiesparkonto är ett enkelt verktyg för aktiesparare, men ett värdeandelskonto har också sina fördelar. Vilka saker är bra att beakta då man jämför dessa två alternativ?

Då aktiesparkontot lanserades i början av år 2020 fick aktiespararna i Finland ett nytt alternativ till värdeandelskontot. Ett aktiesparkonto liknar ett värdeandelskonto och gör det möjligt för dig att bedriva aktiehandel utan direkta skattekonsekvenser. Ett aktiesparkontoavtal omfattar ett penningkonto på vilket du gör avtalsenliga penningprestationer samt ett förvaringskonto för värdeandelar.

Den viktigaste skillnaden mellan ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto är hur de beskattas. Om man får försäljningsvinster eller utdelningar via ett aktiesparkonto betalar man ingen skatt under året i fråga, utan beskattningen skjuts upp till den tidpunkt då man tar ut pengar från kontot.  Det här gör det möjligt att utnyttja ränta-på-ränta-effekten fullt ut. Jämförelsen är dock inte helt entydig och bör därför alltid göras från fall till fall. Vilket som är det bästa valet för just dig beror helt och hållet på din situation och dina behov. Många placerare upplever också att de behöver båda kontona och använder dem parallellt för olika ändamål.

Allmänt sett kan man säga att aktiesparkontots egenskaper lämpar sig för långsiktiga och aktiva aktiesparare. Värdeandelskontot lämpar sig å sin sida utmärkt för köp och behåll-placerare och för placerare som vill diversifiera sin portfölj genom att placera bland annat i börsnoterade fonder, det vill säga ETF:er.

Nedan kan du närmare jämföra skillnaderna mellan aktiesparkontot och värdeandelskontot.

AktiesparkontoVärdeandelskonto
Kontot kan ägas avEn privatpersonEn privatperson eller ett företag
Insättningsgräns för kapital

Insättningsgräns på 100 000 euro för placerat kapital

Ingen övre gräns för värdet på kontot
Ingen gräns
Antal kontonEndast ett konto per privatpersonObegränsat antal konton
Värdepapper som kan köpasFinska och utländska aktierFinska och utländska aktier, ETF:er och andra börsnoterade instrument
Beskattning av intäkter

30–34 % skatt på kapitalinkomst för uttagen avkastning*

Betalas under det år då avkastningen tas ut från kontot

30–34 % kapitalinkomstskatt på försäljningsvinster

Betalas under det år då försäljningen gjordes
Beskattning av utdelningIngen skatt på utdelningar**85 % av utdelningarna är skattepliktig kapitalinkomst, för vilka du betalar 30–34 % skatt***
Presumtiv anskaffningsutgiftInte kvar efter kostnaderKvar efter kostnader
Rätt att dra av försäljningsförlusterIngen avdragsrätt för enskilda aktiers försäljningsförluster. När kontot avslutas kan förlusterna dras av om kontot avslutas med förlust. Försäljningsförlusterna kan dras av från kapitalinkomsterna under innevarande och följande fem år.
*) Avkastningen på det belopp som tas ut är i proportion till den andel av aktiesparkontots totala värde som hela kontots avkastning utgör vid tidpunkten för uttaget. I samband med uttaget gör banken en förskottsinnehållning på 30 % av avkastningens andel.

**) På utdelningar betalas inte skatt till Finland, men på utdelningar från utländska aktier kan bolagets hemland ta ut källskatt beroende på skatteavtalen mellan Finland och bolagets hemland. Exempelvis på utdelningar från bolag med hemort i USA eller Sverige tar bolagets hemland ut en källskatt på 15 %.

***) På grund av den skattefria andelen är den effektiva skatten 25,5–28,9 %. På utdelningar från utländska aktier kan bolagets hemland ta ut källskatt. Till skillnad från aktiesparkontot gottgörs dock oftast källskatt som tagits ut på utdelningar som betalats på värdeandelskontot i den finska beskattningen.

Information om förvaringsavgifterna för aktiesparkontot

Vi tar inte ut förvaringsavgifter för aktiesparkontot om

  • du är under 30 år gammal
  • du har gjort minst en affär med förmedlingsavgift under föregående kvartal på ditt aktiesparkonto eller värdeandelskonto
  • aktiesparkontot är tomt.

Aktiesparkonto

Osakesäästötilin ominaisuudet - small - SE

Värdeandelskonto

Arvo-osuustilin ominaisuudet - small - SE