Aktiesparkonto eller värdeandelskonto – vilket ska jag välja?

Ett aktiesparkonto är ett enkelt verktyg för aktiesparare, men ett värdeandelskonto har också sina fördelar. Vilka saker är bra att beakta då man jämför dessa två alternativ?

Aktiespararna i Finland fick ifjol ett nytt alternativ till värdeandelskonton då aktiesparkonton lanserades i början av året. Aktiesparkontot är en helhet som omfattar både ett penningkonto och ett förvaringskonto för värdeandelar. Det går att överföra pengar till kontot samt handla med finska och utländska börsaktier. *

De största skillnaderna mellan aktiespar- och värdeandelskontona beror på beskattningen. Då man handlar med aktier på aktiesparkontot medför inlösen av aktierna inga skattekonsekvenser för handelsåret utan beskattningen skjuts upp till den tidpunkt då man tar ut pengar från kontot. På värdeandelskontot beaktas försäljningsvinster eller -förluster det skatteår då aktieaffären har gjorts. 

Förskottsinnehållning verkställs inte heller på de utdelningar som finska bolag betalar på aktiesparkontot. På värdeandelskontot verkställs en förskottsinnehållning för en andel på 85 procent av utdelningar i Finland.

Till följd av att beskattningen skjuts upp går det att omplacera kapitalvinster och utdelningar i sin helhet på ett aktiesparkonto. 

Aktiesparkonton passar långsiktiga och aktiva aktiesparare 

Enligt Tanja Eronen, Nordeas chef för placeringsprodukter, är aktiesparkontot ett bra alternativ särskilt för kunder som uppskattar enkla och lätta produkter. 

– Du ser hela tiden hur stort kapital du har på kontot samt avkastningen på det. När du tar ut pengar från kontot är det enkelt att räkna ut hur mycket skatt du ska betala. 

Då tidpunkten för beskattningen skjuts upp ser Eronen ett aktiesparkonto som ett lönsamt val för den som planerar att placera i flera år, till och med decennier, och som aktivt vill diversifiera sina aktieplaceringar samt omplacera utdelningar. 

– På lång sikt kan du även dra nytta av ränta-på-ränta-effekten på avkastningen. Ju längre placeringstid, desto lönsammare blir aktiesparkontot. Således passar ett aktiesparkonto bra för unga placerare och för att spara till barn eller barnbarn, tipsar hon. 

Även studerande gör klokt i att välja ett aktiesparkonto, eftersom utdelningar och inlösen inom kontot inte påverkar studiestödet. Eronen påpekar ändå att FPA tar hänsyn till utdelningar som betalas på aktiesparkontot i det allmänna bostadsbidraget som enligt nuvarande praxis även omfattar studerande. 

Värdeandelskonton möjliggör bred diversifiering och strategin köp och behåll 

Tanja Eronen rekommenderar värdeandelskonton till placerare som vill använda utdelningar till något, till exempel för att komplettera sina inkomster. 

Även för placerare som följer strategin köp och behåll kan ett värdeandelskonto vara en bra lösning. 

– När du säljer aktier från ett värdeandelskonto kan du använda den presumtiva anskaffningsutgiften för att beräkna överlåtelsevinstens storlek. Det kan leda till ett gynnsammare resultat ur skattesynpunkt. Med ett aktiesparkonto kan den presumtiva anskaffningsutgiften inte användas. 

Eronen rekommenderar ett värdeandelskonto också om du vill diversifiera dina placeringar till utländska aktier eller exempelvis börsnoterade fonder, det vill säga ETF:er. På värdeandelskontot kan man också handla med andra värdepapper än aktier, men på aktiesparkontot är det inte möjligt. 

Dessutom är rätten att dra av förluster olika för värdeandels- och aktiesparkonton. På värdeandelskontot är det möjligt att sälja en förlustbringande placering och dra av förlusten från övriga kapitalinkomster under de följande fem åren. På ett aktiesparkonto är förluster avdragsgilla endast genom att avsluta hela kontot. Då måste även aktierna på kontot säljas.

Ta del av alternativen och välj det lämpligaste sättet att placera för dig.

*Finska värdeandelar förvaras på ett värdeandelskonto som Euroclear Finland upprätthåller. Utländska värdepapper förvaras i Nordea.