Så här lägger du bud på en bostadsaktie

När du går på bostadsvisningar kan du möta den rätta och genast vilja lägga ett bud. Här börjar vanligtvis den hetaste fasen av bostadsfebern som kräver tålamod av köparen – eller snabba reaktioner. Det lönar sig därför att göra upp anbudet noggrant för att undvika fallgropar och göra en lyckad affär.

Muntligt anbud är bindande

Det är viktigt att komma ihåg att också ett muntligt anbud är bindande i affärer med bostadsaktier. Det finns ändå alltid skäl att göra anbudet skriftligt. Om bostaden är till salu via en mäklare kan du göra upp anbudet tillsammans med mäklaren. Var noggrann för att inte gå miste om t.ex. handpenningen.

Minneslista för anbud

Ett hurdant anbud?

Om bostaden har varit länge till salu kan du frimodigt lämna in ett mindre anbud än priset som lagts ut. Försäljaren kan alltid ge en motanbud. Om bostaden har efterfrågan och förhållandet mellan pris och kvalitet är på sin plats kan bostaden gå till salu för fullt pris eller till och med mer.

Förhasta dig inte, var snabb vid behov

Överväg noga och behåll ditt sinne för proportioner för att undvika att överskrida budgeten. Men vid behov ska du vara snabb om du märker att din möjlighet har kommit. Det lönar sig att skaffa lånelöfte från banken redan på förhand.

Fyll i anbudet omsorgsfullt

Kontrollera uppgifterna på anbudet innan du skriver under. Kontrollera att summor, datum och dina personuppgifter stämmer. Då du ger anbud gör du klokt i att hålla giltighetstiden kort.

Handpenning före affären

Om säljaren godkänner ditt anbud bekräftas köpanbudet genom handpenning. Summan är högst 4 % av köpesumman. Om säljaren backar ur måste hen betala ersättning. Om du själv återkallar köpet kan du gå miste av en del av handpenningen.

Det är klokt att komma skriftligen överens om betalande av och villkoren för handpenning. Ett villkor kan exempelvis vara att handpenningen återbetalas om banken av någon anledning inte beviljar lån eller om till exempel fuktskada upptäcks då fastighetens skick granskas, vilket leder till att köpet återgår. Observera att andra förordningar gäller fastighetsaffärer än affärer med bostadsaktier.

Anbudstävling

Största delen av bostäderna i Finland säljs enligt traditionellt mönster: försäljaren lägger upp ett pris och köparen kommer med ett motanbud. En del bostäder, särskilt ettor och andra små bostäder, säljs ofta genom så kallad anbudstävling. I en anbudstävling ges bostaden ett utgångspris, varefter de potentiella köparna höjer priset genom sina anbud. Det bästa anbudet vinner. Det slutliga försäljningspriset kan vara betydligt högre än utgångspriset. I annonserna för köpeobjekten berättas att det är fråga om en anbudstävling.

Vid köpslutet

När försäljaren har godkänt ditt anbud börjar förberedelserna för köpslutet. Innan köpslutet äger rum ska du komma överens om hur du lyfter ditt bostadslån med en banktjänsteman, så lägger vi dina papper färdigt i ordning. Om en mäklare ingår ska du ge hen din bankrådgivares uppgifter. Mäklaren tillställer banken de behövliga uppgifterna och ger dig och säljaren utkastet till köpebrevet.

Reservera tillräckligt mycket tid för köpslutet – minst en vecka efter att försäljaren godkänt köpanbudet. Om bostadens eller fastighetens skick har granskats ska rapporten tillställas i god till före affären för att du ska ha tillräckligt mycket tid att ta del av det. Om det framgår något sådant som har utgjort villkor för att affären ska bli av kan affären ännu återkallas eller så kan du be om prissänkning.

Affären görs huvudsakligen i köparens bank. På plats finns mäklaren, köparen, säljaren, representanter för de båda bankerna samt offentligt köpvittne om det handlar om ett fastighetsköp. Båda parterna i affären ska ha identitetsbevis med sig.

Köpebrevets innehåll gås igenom och eventuella anmärkningar eller oklarheter reds ut. Då det handlar om affärer med bostadsaktier ska mäklaren se till att dokumenten överlåts korrekt och äganderätten flyttas vederbörligt. Vid affären kommer man också överens om praktiska saker såsom överlåtande av nycklar och besittningsrättens övergång. Båda parterna undertecknar köpebreven.

Överlåtelseskatt

Personer i 18–39 års ålder som köper sin första egna bostad är under vissa förutsättningar befriade från att betala överlåtelseskatt. Läs mera på www.skatt.fi

Grattis till det nya hemmet

Då dokumenten har blivit lästa och undertecknade och de praktiska sakerna omskötta är det dags att fira en lyckad bostadsaffär. Grattis till det nya hemmet!

Frågor kring köpet av första bostad

Hos Nordea Kundtjänst får du information och råd i dina bankrelaterade ärenden. Smidigast identifierar du dig genom att ringa från Mobilbanken. Detta kan du göra genom att öppna applikationen för Mobilbanken, sedan välja fliken "Kontakta oss" och klicka på "Telefon"-knappen.

Nordea Kundtjänst

Fråga oss, vi berättar gärna mer!

Öppna chatten

Chat

Ta del av stegen i vår guide för köp av första bostad