Villkorsändringar 2024

Ändringarna träder i kraft automatiskt

Du behöver inte göra någonting om du godkänner de nya villkoren som träder i kraft 1.9.2024. Om du inte godkänner de nya villkoren kan du meddela oss om att du vill avsluta avtalet via chatten i mobil- eller nätbanken under Hjälp. Du kan också ringa oss i mobilbanken genom att välja Hjälp > Ring.

Uppdatering av allmänna kontovillkor

Det viktigaste syftet är att uppdatera villkoren så att de bättre motsvarar rådande världsläge, upptäcka och förebygga missbruk i anslutning till kontona och betalningarna tidigare än förut och förbättra bankens möjligheter att reagera på de krav som internationella ekonomiska sanktioner ställer.

Allmänna kontovillkor 2024Öppnas i nytt fönster 

Allmänna kontovillkor före ändringÖppnas i nytt fönster

Uppdatering av allmänna villkor för betalningsrörelse 

Vi uppdaterade de allmänna villkoren för Nordeas eurobetalningar som förmedlas i eurobetalningsområdet samt Nordeas avgående och ankommande valutabetalningar för att säkerställa trygga betalningar också i framtiden. Vi publicerar informationen om begränsningar av valutabetalningar och länder på vår webbplats eller i den digitala kanal kunden använder. Dessa villkor tillämpas på både privatpersoners och företags konton.

Allmänna villkor för betalningsförmedling på kontot 2024
Öppnas i nytt fönster

Allmänna villkor för betalningsförmedling på kontot före ändringÖppnas i nytt fönster

Nordeas allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar 2024Öppnas i nytt fönster

Nordeas allmänna villkor för avgående och ankommande valutabetalningar före ändringÖppnas i nytt fönster

Uppdatering av företags allmänna kontovillkor

Vi uppdaterade villkoren så att de bättre motsvarar rådande världsläge.

Villkor för företagskonton

De nya villkoren träder i kraft automatiskt

Du behöver inte göra någonting om du godkänner de nya villkoren som träder i kraft 1.9.2024. Om du inte godkänner de nya villkoren kan du meddela att du vill avsluta tjänsterna senast 1.9.2024 genom att kontakta oss via chatten i mobil- eller nätbanken under Hjälp, vardagar kl. 8–18. Du kan också ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18.

Föräldrarna eller vårdnadshavarna kan avsluta sitt minderåriga barns konto genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa).  För att avsluta konto måste båda föräldrarna eller vårdnadshavarna ringa kundtjänsten tillsammans eller separat.  Om den minderåriga har öppnat konto själv kan hen avsluta kontot genom att ringa kundtjänsten.