Säkerhetsgränser

Med säkerhetsgränser avses huvudsakligen dygnsvisa gränser för kontantuttag och betalningar i användning via automat.

Gräns för kontantuttag

Välj kortets kontantuttagsgräns per dygn mellan 0 och 10 000 euro.

I kontantuttagsgränsen ingår kontantuttag i Finland och utomlands som debiteras bankkonto och kortkredit. I kontantuttagsgränsen ingår också kontantuttag från bankkontot vid butikskassan.

Obs! Med följande kort fungerar säkerhetsgränsen du valt skiljt för kontantuttag som debiteras kortkredit och kontantuttag som debiteras bankkonto ifall ditt kort är ett kombinationskort (credit/debit). Ifall du t.ex. väljer säkerhetsgränsen 100 euro per dygn, kan du ta ut 100 euro från kreditkontot och 100 euro från bankkontot d.v.s. sammanlagt 200 euro per dygn med ett kombinationskort.:

  • Nordea Credit (de första siffrorna på kortet 522841)
  • Nordea Gold (de första siffrorna på kortet 522580)
  • Nordea Black (de första siffrorna på kortet 539670).

Betalningsgräns

Välj kortets betalningsgräns per dygn mellan 0 och 50 000 euro. 

I betalningsgränsen ingår räkningar som betalas i Nordeas betalautomater i Finland och debiteras bank- eller kreditkontot genast. I betalningsgränsen räknas också inköp med Nordea Electron-kort i Finland och utomlands.

Fastställ säkerhetsgränserna så att de motsvarar ditt dagliga behov. Vid behov kan du också enkelt ändra dem i nätbanken.