Tjänsten Försäkringar underlättar din vardag

 • I tjänsten Försäkringar ser du uppgifter om dina placerings-, pensions- och personförsäkringar. Du kan också ge uppdrag och göra ändringar i dina avtal.
 • Du kan teckna en Nordea MyLife-personförsäkring.
 • Du kan ansöka om ersättning med stöd av försäkringarna Nordea MyLife och Nordea Personskydd.
 • Du får aktuella nyheter om försäkringar och tjänster.
 • I tjänsten Försäkringar sköter du dina försäkringsärenden med alla bankers koder samt mobilcertifikat.
 • Du kan logga in i tjänsten Försäkringar behändigt via Nordeas mobil- och nätbank samt menyn Logga in på vår webbplats.

Placeringsförsäkringar

Så här ger du uppdrag och gör ändringar i Nordea Capital-avtal och sparlivförsäkringen Nordea Visio enkelt på nätet.

Läs mer

Pensionsförsäkringar

Har du Nordeas frivilliga pensionsförsäkring? Med hjälp av dessa anvisningar håller du din pensionsförsäkring uppdaterad både under spartiden för pensionen, då du går i pension och under pensionstiden.

Läs mer

Personförsäkringar

Ta del av Nordeas personförsäkringar och räkna ut hur mycket till exempel en personförsäkring skulle kosta. Ansök om försäkring och fyll i en hälsoutredning på nätet från början till slut.

Läs mer

Försäkringssparande och försäkringsplaceringar
Pensionsförsäkring
Personförsäkringar
Funktioner
Kontaktuppgifter

Avtal om försäkringssparande och försäkringsplaceringar

I tjänsten för försäkringssparande och försäkringsplaceringar kan du: 

 • börja spara regelbundet eller göra enskilda engångsplaceringar
 • ändra ditt regelbundna sparbelopp
 • ändra placeringsobjekten för ditt befintliga och framtida sparkapital 
 • ta ut ditt sparkapital. 

Det kan hända att det inte går att göra alla ovannämnda ändringar eller ge uppdrag om alla avtal. Om du inte hittar en specifik funktion kan du inte ge uppdrag eller ändra ditt avtal.

Var kan jag se vilka placeringsobjekt jag kan välja till mitt avtal?

Välj uppgifterna om ditt avtal i tjänsten Försäkringar och Ändra fördelningen av sparkapitalet. Välj sedan Lägg till ett placeringsobjekt så kan du kolla vilka placeringsobjekt som du kan välja. Du kan också byta och lägga till dem till ditt eget avtal.

På sidan Placeringskorgarnas värden kan du också ta del av placeringskorgarna som du kan välja till placeringsförsäkringarna. På sidan Fonder för kunder med placeringsförsäkring ser du vilka fonder du kan välja till placeringsförsäkringarna.

Var ser jag hur värdet på placeringarna i min försäkring har förändrats? 

Du kan se hur värdet på placeringarna har förändrats genom att trycka på Transaktioner i grunduppgifterna om avtalet.  

Var ser jag avgifterna för placeringsobjekten i mitt avtal? 

Du ser avgifterna för placeringsobjekten i vyn Allokering av besparingar då du trycker på placeringsobjektets namn. På sidan Transaktioner ser du ett sammandrag av alla avgifter. 

Hur kan jag låsa ett placeringsobjekt då jag ändrar allokeringen av sparkapitalet? 

Objektet låses automatiskt om du inte ändrar dess procentuella andel. Exempelvis om den procentuella andelen av objektet Avkastningskorg är 35,89 och du vill låsa det så att det inte ändras, ska den nya andelen också vara 35,89. 

Varför kan jag inte ge uppdrag om mitt avtal?

Om du har gett ett uppdrag om ditt avtal under de senaste dagarna kan du inte göra vissa ändringar i avtalet.  Då syns följande information i tjänsten Försäkringar: ”Du kan göra ändringar först efter att prisuppgifterna om placeringsobjekten har uppdaterats. Väntetiden är 1–3 bankdagar.”

Det kan exempelvis vara fråga om tilläggspremie, återköp eller genomförande av fondbyte. Försäkringssystemet håller på att behandla uppdraget och under den tiden (1–3 bankdagar) kan du inte göra ändringar i avtalet. 

Hur fastställs kurserna för byte och återköp av placeringsobjekt?

Vi genomför byten av placeringsobjekt inom försäkringen och återköp i enlighet med försäkringsvillkoren utan oskäligt dröjsmål. Ändringarna som genomförs före kl. 14.00 registreras i regel till värdet den innevarande dagen. Uppdrag som lämnats på veckoslut och helgdagar genomförs i regel till värdena följande bankdag. Du ser ändringarna i regel med 2–3 dagars dröjsmål beroende på placeringsobjektet.

När uppdateras värdet på fonder och placeringskorgar? 

Värdet på placeringsobjekten och avtalet uppdateras i de digitala tjänsterna enligt en kanalspecifik tidtabell. Värdet på fonderna uppdateras till värdet innevarande dag i regel samma kväll och värdet på placeringskorgarna till värdet föregående bankdag på eftermiddagen. Utöver heldagarna i Finland kan helgdagar och exceptionella omständigheter på fondernas målmarknader påverka värdeberäkningen. Efter en tilläggsplacering eller en ändring av allokeringen eller placeringsplanen syns det uppdaterade värdet på avtalet först i tjänsten Försäkringar.

Hur kan jag göra en tilläggsplacering i mitt avtal?

Du kan själv göra enskilda och återkommande tilläggsplaceringar.

Du kan göra en enskild tilläggsplacering i avtalen Nordea Målspar, Capital och Visio via alla finländska bankers e-betalningstjänst. För andra avtal kan du göra en tilläggsplacering som en vanlig girering. Beloppet av engångsplaceringen kan vara 50–50 000 euro. Inbetalningen syns i avtalsuppgifterna inom 2–3 bankdagar.

Du kan göra återkommande tilläggsplaceringar genom att göra upp en fortlöpande betalningsplan:

 1. Klicka på ditt avtal för att göra upp en ny fortlöpande betalningsplan. 
 2. Klicka på Gör betalningsplan på nästa sida och ange uppgifterna för de återkommande betalningarna.

  Om du redan har en betalningsplan för ditt avtal kan du uppdatera planen genom att klicka på Ändra betalningsplan. 

Observera att tilläggsplaceringarna fördelas enligt den placeringsplan som gäller då betalningen görs. Om du inte vill fördela tillgångarna enligt den nuvarande placeringsplanen, ändra din placeringsplan innan du gör tilläggsplaceringen.

Kan jag i Nordeas mobilbank och Investor se hur värdet på objekten i mitt avtal om försäkringssparande har förändrats? 

Tillsvidare syns inte värdeförändringarna av Nordea Livförsäkrings placeringsobjekt i mobilbanken och Investor. Du ser hur värdet på placeringsobjekten och avtalet har förändrats i tjänsten Försäkringar. 

Personförsäkringar

Vilka uppgifter om personförsäkringar ser jag i tjänsten Försäkringar?

Genom att klicka på namnet på din personförsäkring ser du närmare uppgifter om ditt försäkringsavtal, såsom

 • försäkringsnummer, försäkringstagare och den försäkrade
 • start- och slutdag för avtalet
 • försäkringsperiod, betalningens belopp och frekvens.

Du ser också detaljerade uppgifter om försäkringsskyddet, såsom

 • försäkringsskydd och skyddsbelopp

 • skyddets giltighetstid
 • förmånstagare
 • försäkringspremie och
 • uppgiften om för vilken period försäkringspremien har beräknats.

Om du har en MyLife-personförsäkring med välmåendeförmån ser du din aktivitetsnivå samt den eventuella procentuella förhöjningen av skyddet i tjänsten Försäkringar. 

Var kan jag fylla i en hälsoutredning i tjänsten Försäkringar?

Du hittar din påbörjade ansökan om MyLife under Pågående uppdrag på förstasidan i tjänsten Försäkringar. Öppna ansökan för att fylla i hälsoutredningen. Du hittar ytterligare anvisningar om hur du fyller i hälsoutredningen på sidan Hälsoutredning

Kan jag ändra fakturans förfallodag eller göra andra ändringar i personförsäkringen?

Du kan göra ändringar i personförsäkringen via vår kundtjänst till exempel genom att skicka ett meddelande i mobil- och nätbanken eller via Omaposti. Du kan bland annat ändra fakturans förfallodag, byta förmånstagare, göra ändringar i skyddsbeloppet eller lägga till den avgiftsfria välmåendeförmånen i försäkringen MyLife. Tillsvidare är det inte möjligt att göra ändringar själv i tjänsten Försäkringar. 

Hur kan jag ändra förmånstagarförordnandet?

Du gör klokt i att alltid kolla förmånstagarförordnandet då det sker ändringar i din livssituation. 

Ändringar av förmånstagarförordnandet ska göras skriftligen till försäkringsbolaget. Du kan skicka oss uppgifterna om den nya förmånstagaren med ett meddelande i mobil- och nätbanken eller via Omaposti. Eftersom förmånstagarförordnandet påverkar till vem livförsäkringsersättningen utbetalas, bör du ägna särskild uppmärksamhet åt dess formulering. 

Kan jag teckna en personförsäkring på nätet?

Ja, i tjänsten Försäkringar kan du teckna en personförsäkring, skydd vid allvarlig sjukdom samt skydd vid permanent arbetsoförmåga. Gå till försäkringskalkylatorn i tjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster.

Lämna en intresseanmälan om du vill teckna skydd vid arbetslöshet och tillfällig arbetsoförmåga eller ansluta din försäkring till bostadslånet. Vi hjälper dig gärna också om du vill diskutera försäkringar närmare med oss. 

Hur ansöker jag om ersättning med stöd av personförsäkringen?

I tjänsten Försäkringar kan du ansöka om ersättning med stöd av försäkringarna MyLife och Personskydd elektroniskt. Ett undantag är livförsäkringsersättningar som du inte inte kan ansöka om elektroniskt.

På sidan Ansök om försäkringsersättning får du anvisningar om ansökan om ersättningar med stöd av alla försäkringar och försäkringsskydd.

Funktioner i tjänsten Försäkringar

Hur kan jag logga in i tjänsten Försäkringar? 

Du kommer in i tjänsten Försäkringar via flera olika kanaler:  

 • På Nordeas webbplats under Logga in > Logga in i tjänsten Försäkringar. 

 • På förstasidan i nätbanken under Gå till andra tjänster > Försäkringar.
 • I nätbanken på fliken Spara och placera under Försäkringar.
 • I mobilbanken under Genvägar > Försäkringar.

Hur bekräftar jag uppdrag och ändringar i tjänsten Försäkringar? 

Du kan bekräfta ändringar eller uppdrag med kodkalkylatorn eller appen Nordea ID som du laddar ner på din mobiltelefon eller surfplatta. 

Om du ännu inte använder appen Nordea ID kan du ladda ner den enligt anvisningen nedan. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken.

I tjänsten Försäkringar kan du inte bekräfta uppdrag eller ändringar med kodkortet på papper. 

Kan jag sköta mina försäkringar i tjänsten Försäkringar om jag inte har Nordeas bankkoder eller är kund hos Nordea?

Ja, du kan logga in i tjänsten Försäkringar med andra bankers koder eller mobilcertifikat på Nordeas webbplats under Logga in > Logga in i tjänsten Försäkringar > Andra metoder.

Du kan göra ändringar i tjänsten på samma sätt som med Nordeas koder. Tjänsten godkänner också ett kontonummer i en annan bank än Nordea. Du kan också skicka oss ett meddelande via OmapostiÖppnas i nytt fönster.

Kan jag byta språk i tjänsten Försäkringar? 

Du kan använda tjänsten på svenska eller finska beroende på vilket språk du har valt i kunduppgifterna. Kontakta Nordea Kundtjänst för att byta språket du vill använda för att sköta dina ärenden. Tjänsten fungerar inte på engelska.

Kan jag ingå nya avtal i tjänsten Försäkringar? 

Du kan teckna en ny MyLife-personförsäkring samt ingå ett Nordea Capital-avtal i tjänsten. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande i Nordeas mobilbank? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital i Nordeas mobilbank. Du ser dina avtal om försäkringssparande då du väljer Spara och placera på startsidan.  

Du kan inte ändra dina avtal i Nordeas mobilbank men du kan sköta dina försäkringar i tjänsten Försäkringar dit du kommer genom att trycka på ikonen Försäkringar. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande i Nordea Investor? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital i Nordea Investor. Avtalen om försäkringssparande syns på förstasidan i Nordea Investor. Du kan ändå inte ändra dina avtal i Nordea Investor. 

Kan jag ändra mina avtal om försäkringssparande på fliken Spara och placera i Nordeas nätbank? 

Du kan följa saldot på ditt försäkringskapital på fliken Spara och placera i Nordeas nätbank.  

Du kan ändå inte ändra dina avtal där. 

Varför fungerar tjänsten Försäkringar inte på min iPad/iPhone?  

Tjänsten Försäkringar är kompatibel med de två senaste operativsystemen Apple iOS. Du ska uppdatera operativsystemet till en nyare version för att kunna använda tjänsten. 

Kundtjänst för Nordeas försäkringar

Kundtjänsten för Nordeas försäkringar hjälper dig och ger praktiska råd i olika försäkrings- och ersättningsfrågor i anslutning till placerings-, pensions-, och personförsäkringar. Vi betjänar dig på numret 0200 22320 (lna/msa)

 • mån–tors kl. 8.30–16.30
 • fre kl. 10–16.30

Du får personlig betjäning genom att identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet. 

Nordea Kundtjänst hjälper dig om du har frågor om banktjänster.

Tjänsten Försäkringar

I nättjänsten ger du uppdrag angående dina placerings- och pensionsförsäkringar samt ser uppgifter om ditt personförsäkringsskydd. Logga in med bankkoder eller mobilcertifikat.

Logga in i tjänsten Försäkringar Öppnas i nytt fönster