Jämför beloppet av och räntan på studielånet

Exempelkalkylerna är riktgivande och grundar sig på de stödmånader som FPA beviljar.

9 stödmånader
27 stödmånader
45 stödmånader
Effektiv ränta

Studielån

I enlighet med studiestödsbeslutet kan du få 300–650 euro studielån per månad. Om du studerar utomlands kan du få till och med 800 euro per månad.

Du behöver inte ta ut hela lånebeloppet eftersom du ansöker om studielån för ett år åt gången. Genom att ingå ett deluttagsavtal om studielån kan du själv bestämma när och hur mycket lån du tar ut.

Studielånskompensationen stöder studerande vid återbetalning av studielånet. Läs mer om studielånskompensationen.

Räntan på studielånet

Den totala räntan på studielånet utgörs av referensräntan och marginalen. Referensräntan på studielånet är 12 månaders euriborränta utökad med bankens marginal på cirka 0,50 %. 

Du behöver inte betala ränta på studielånet under studietiden. Under studietiden läggs till räntorna på lånets kapital, dvs. kapitaliseras. Kapitaliseringen sker två gånger om året, i juni och december. För sista gången kapitaliseras räntorna under den termin som följer efter den sista månaden då studiestöd betalas. Efter kapitaliseringen debiteras låneskötselkontot normalt med räntorna.

Återbetalning av studielån

När det blir dags att återbetala studielånet erbjuder vi dig en möjlighet att göra det inom 15 år. Du kan ändra betalningsplanen om du vill återbetala studielånet i en snabbare eller långsammare takt.

Du kan alltid avtala med Nordea om en återbetalningsplan som passar din situation. När du samlar dina bankärenden i Nordea hjälper vi dig att hitta balans i din ekonomi.

Läs mer om återbetalningsplanen för studielånet.

Vanliga frågor om beloppet av och räntan på studielånet