Räntan på studielånet

Den totala räntan på studielånet utgörs av referensräntan och marginalen. Referensräntan på studielånet är 12 månaders euriborränta. På lånet läggs till bankens marginal på cirka 0,50 %. 

Du behöver inte betala ränta på ditt studielån medan då du tar ut studiestöd. Under studietiden läggs räntorna till lånets kapital, dvs. kapitaliseras. Kapitaliseringen sker två gånger om året, i juni och december. Beloppet av ditt studielån ökar alltså med beloppet av räntorna.

För sista gången kapitaliseras räntorna under den termin som följer efter den sista månaden då studiestöd betalas ut.

 • Om du exempelvis fick studiestöd för sista gången våren 2023 kapitaliserade vi räntorna ännu i december 2023. 
 • Efter den sista kapitaliseringen debiteras ditt låneskötselkonto automatiskt med räntorna två gånger om året. Den första räntebetalningen är alltså 15.6.2024. Du betalar alltså räntorna för sex månader åt gången.
 • I regel börjar den faktiska amorteringen av studielånet ungefär 1,5–2 år efter att studiestödet har upphört. Då betalar du räntorna i samband med låneamorteringen.

Läs mer om 12 månaders euriborränta.

Aktuellt

Räntedebiteringen i juni

 • Räntan på studielånet förfaller till betalning 15.6 och den debiteras ditt konto nästa bankdag 17.6.
 • Räntedebiteringen gäller studeranden som inte längre lyfter studiestöd.
 • Beloppet av räntan som förfaller till betalning 15.6 ser du i nät- och mobilbanken under kommande betalningar ungefär två veckor före förfallodagen. Debiteringen innehåller räntan på studielånet för sex månader.
 • Vid behov kan du ansöka om ränteunderstöd hos FPA.

Beloppet av studielån

Studielånets belopp beror på din läroanstalt och ålder. Det högsta studielånebeloppet är 300–800 euro per studiemånad beroende på ditt giltiga studiestödsbeslut.

 • Det högsta studielånebeloppet för högskolestuderande i Finland är 650 euro i månaden. Det här lånebeloppet är samma för alla myndiga personer som studerar i Finland och personer som får vuxenutbildningsstöd.
 • Även studerandena på andra stadiet som är under 18 år kan få studielån, men beloppet är högst 300 euro i månaden.
 • För de som studerar utomlands är det högsta beloppet 800 euro i månaden oberoende av ålder.

Om du är osäker på din situation, kan du beräkna det högsta studiestödsbeloppet med FPA:s kalkylator.

Beloppet av statsborgen stiger

Beloppet av statsborgen stiger från 1.8.2024. 

 • Det högsta studielånebeloppet för högskolestuderande i Finland stiger till 850 euro i månaden.
 • Studerandena på andra stadiet som är under 18 år kan i fortsättningen få studielån upp till 400 euro i månaden.
 • För de som studerar utomlands är det högsta beloppet 1 000 euro i månaden oberoende av ålder.

Även antalet uttag av studielånet ändras i början av augusti. Studerandena på andra stadiet kan i fortsättningen ta ut studielån fyra gånger om året oberoende av studiernas längd. För högskolestudier som pågår i högst 12 månader kan man ta ut studielån två gånger i stället för en gång som gäller nu.

Återbetalning av studielån

Vi ger dig ett förslag till betalningsplan med en återbetalningstid på 15 år. Om betalningsplanen passar dig behöver du inte göra någonting – amorteringarna börjar automatiskt enligt betalningsplanen. Du kan ändra betalningsplanen om du vill återbetala studielånet i en snabbare eller långsammare takt.

Du kan alltid avtala med Nordea om en återbetalningsplan som passar din situation. När du samlar dina bankärenden i Nordea hjälper vi dig att hitta balans i din ekonomi.

Läs mer om återbetalningsplanen för studielånet.

Jämför belopp och ränta
9 stödmånader
27 stödmånader
45 stödmånader
Effektiv ränta

Jämför beloppet av och räntekostnader för studielån

Exempelkalkylerna är riktgivande och grundar sig på de stödmånader som FPA beviljar.

Kalkylerna hjälper dig att kartlägga hur studiestödsmånaderna, lånets återbetalningstid och räntorna påverkar de totala kostnaderna för studielånet. Beloppet av studielånet beror på den statsborgen som FPA beviljar för lånet. Storleken på ditt studielån är högst det belopp som FPA har gått i borgen för.

Vanliga frågor om beloppet av och räntan på studielånet