Om kortet förkommer

Om ditt kort förkommer, blir stulet eller fastnar i en automat i utlandet, meddela genast spärrtjänsten 020 333 eller från utlandet +358 20 333. (24 h/dygn)

Det är lättare att göra en anmälan om förkommet kort om du vet kortets nummer (sifferserie med 16 siffror). Om ditt kort blivit stulet ska du också göra en polisanmälan.

Anmälan om förkomna kort 020 333, 24h/dygn (lna/msa) 

  • Från utlandet +358 20 333 (24h/dygn)
  • Du kan göra en anmälan om förkommet kort också per telefon 0200 5000 eller personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.
  • Du kan spärra kortet tillfälligt eller permanent även i mobilbanken. 
  • Om du har meddelat att ditt kort har förkommit eller blivit stulet är det viktigt att du följer upp transaktionerna på ditt bank- och /eller kreditkonto. Om du upptäcker debiteringar som du inte har gjort själv, gör omedelbart en reklamation till Nordea.  Ta del av anvisningarna om reklamation under Kortreklamation.