Spärra kortet på nätet eller i spärrtjänsten för kort

Om ditt kort förkommer, stjäls eller blir kvar i en automat utomlands eller du upptäcker transaktioner som du inte känner igen, spärra kortet omedelbart.

Hur spärrar jag mitt betalkort?

 1. Enklast spärrar du kortet i Nordeas mobil- eller nätbank. Du kan spärra kortet tillfälligt eller permanent. Om det verkar som någon missbrukar ditt kort ska du spärra det permanent. Om du spärrar kortet permanent får du automatiskt ett nytt kort. Välj ditt kort i mobilbanken och sedan Säkerhet. I nätbanken väljer du Ekonomi > Kort > välj ditt kort > Spärrning.
 2. Du kan också ringa spärrtjänsten för kort dygnet runt på 020 333Öppnas i nytt fönster i Finland eller +358 20 333Öppnas i nytt fönster (lna/msa*) från utlandet. *lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift

Om du har meddelat att ditt kort har förkommit eller blivit stulet är det viktigt att du följer upp transaktionerna på ditt bank- och/eller kreditkonto. Om du upptäcker debiteringar som du inte har gjort själv, gör omedelbart en reklamation till Nordea. Du kan endast reklamera transaktioner som debiterats kortet, inte täckningsreserveringar.

När ska jag göra en kortreklamation?

Reklamera hos Nordea om du inte kan reda ut ärendet med säljaren och ifall:

 • du lägger märke till debiterade kortköp på kontoutdraget och/eller kontantuttag som du inte har gjort.
 • ett kortköp har debiterats två gånger.
 • du har inte fått de varor eller tjänster som du köpt med kortet.
 • du har fått en bristfällig produkt.
 • det är fråga om ett avtal som enligt konsumentskyddslagen inte binder en konsument.

I egenskap av utgivare av betalkort ansvarar Nordea i enlighet med betaltjänstlagen och kortvillkoren för eventuellt missbruk av betalkortet. Om du har rätt att få till exempel priset returnerat eller skadestånd av säljaren på grund av detta avtalsbrott, ansvarar Nordea solidariskt med säljaren för penningprestationen till dig i enlighet med konsumentskyddslagen. Då begränsas Nordeas ansvar till beloppet av den reklamerade kreditkortsdebiteringen.

När du betalar med kortets kreditegenskap får du tilläggsskydd på köpet med kortspecifika tjänster: Du kan få unika förmåner med Nordeas kreditkort, såsom en omfattande reseförsäkring för utlandsresor.

Vänligen observera att du inte alltid behöver göra en kortreklamation i följande fall: 

 • En biluthyrningsfirma kan ha rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand om man har kommit överens om det i avtalet om biluthyrning.
 • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. En del hotellbokningar över webben medför inte avbokningsrätt, och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.
 • Om du har förbundit dig till en återkommande debitering och vill säga upp en tjänst ska du kontakta tjänsteleverantören.

Om du är minderårig och vill göra en kortreklamation:

Om du är under 18 år kan du göra en kortreklamation när dina föräldrar har gett sitt samtycket till det. Be om bådas samtycke om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig. Ett annat alternativ är att dina föräldrar gör reklamationen för dig.

Så här fyller du i reklamationsblanketten för olika kort

Börja med att kontrollera vilket nummer ditt kort börjar med och välj sedan de rätta instruktionerna från alternativen nedan. Kom ihåg att bifoga de nödvändiga bilagorna enligt anvisningarna. Utan de nödvändiga bilagorna fördröjs handläggningen av reklamationen

Kreditkortstransaktioner med Mastercard kort som börjar med siffrorna 5225-, 5228 -eller 5396

Du reklamerar en kreditkortstransaktion med ett Mastercard-kort som börjar med siffrorna 5225, 5228 eller 5396. 

Fyll i reklamationsblanketten i Nets tjänst och bifoga nödvändiga bilagor enligt anvisningarna. Gör en begäran om ändring via länken "Fyll i den elektroniska reklamationsblanketten, andra banker". Alternativt kan du skriva ut och skicka blanketten till adressen som anges i tjänsten.

Vi kontaktar dig per e-post eller post om vi behöver tilläggsuppgifter i något skede av reklamationsprocessen. Kom ihåg att kolla din e-post regelbundet, även skräppostmappen. 

Debit betalkortstransaktioner och kreditkortstransaktioner med Mastercard kort som börjar med siffrorna 5430

Du reklamerar en bankkortstransaktion med bank- (debit) eller kombikort (credit/debit) eller en kreditkortstransaktion med ett Mastercard-kort som börjar med siffrorna 5430. Du kan fylla i blanketten i mobilbanken eller som PDF version.

PDF blankett

Fyll i reklamationsblankettenÖppnas i nytt fönster omsorgsfullt och bifoga nödvändiga bilagor enligt anvisningarna. Kom ihåg att underteckna blanketten. Om du skickar blanketten via Omaposti eller fliken Hjälp i nätbanken behöver du inte underteckna den. Skicka blanketten via Omaposti eller fliken Hjälp i nätbanken eller till adressen på blanketten. Ta en kopia av reklamationen och bilagorna också åt dig själv.  

Vi skickar dig ett meddelande i nät- eller mobilbanken eller via Omaposti när vi har tagit emot din reklamation. Kom ihåg att regelbundet kolla meddelandena i nät- och mobilbanken samt Omaposti. Det kan hända att vi behöver mer uppgifter av dig under reklamationsprocessen.

Mobilbanken

Du kan reklamera kortköp elektroniskt i mobilbanken.

 1. Gå till kortuppgifter i mobilbanken och börja göra en reklamation. Välj kortet under Konton i mobilbanken -> Pinkod och säkerhet -> Reklamera ett kortköp.
 2. Följ anvisningarna. De flesta uppgifter har redan fyllts i men vi ber dig ge vissa tilläggsuppgifter. Vi kan be dig ge oss dokument om kortköpet du vill reklamera.
 3. Då du har lämnat reklamationen till Nordea utreder vi ärendet och kontaktar dig.

Kom ihåg bilagorna

Utan de nödvändiga bilagorna fördröjs handläggningen av reklamationen. Bifoga till blanketten kopior av allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, säljarens tjänstevillkor, kvitto, uppsägningsanmälan, din anmälan till säljaren där du säger upp ett avtal med återkommande betalningar eftersom du uttryckligen inte har godkänt betalningsskyldigheten i anslutning till avtalet (om säljarens villkor inte är tydliga), eller eventuell polisanmälan.

Kom ihåg vid kortköp

Det är alltid klokt att noggrant läsa igenom säljarens tjänstevillkor. På det sättet kan du undvika att du förbinder dig till fortlöpande, återkommande debiteringar utan att du märker det när du gör beställningen. När det är fråga om ett avtal som ingås elektroniskt (t.ex. nätaffär), har en konsument rätt att av säljaren på ett tydligt sätt få de uppgifter som avses i lagen innan hen godkänner betalningstransaktionen. 

Säljaren ska också säkerställa att konsumenten godkänner den betalningsskyldighet som hänför sig till beställningen. Om ett företag inte har försäkrat sig om att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till ett elektroniskt avtal, har konsumenten rätt att annullera affären. Konsumenten måste dock kräva annullering av affären av säljaren.

Hittade du det som du sökte?