Kortreklamation och anmälan om förkommet kort

Spärra ditt kort och gör omedelbart en reklamation om du upptäcker kortköp eller kortuttag som du inte känner igen bland dina kontotransaktioner eller på din kreditkortsfaktura. Du kan endast reklamera transaktioner som debiterats kortet, inte en täckningsreservering. Läs anvisningarna nedan om hur du spärrar ditt kort och gör en kortreklamation.

Hur spärrar jag mitt kort?

Om ditt kort förkommer, blir stulet eller blir kvar i en automat utomlands eller du upptäcker transaktioner som du inte känner igen, ska du spärra ditt kort omedelbart.

 • Spärra kortet i mobilbanken.  Välj kortet på sidan Konton i mobilbanken och sedan Spärra kortet. Om du spärrar kortet permanent får du automatiskt ett nytt kort.
 • Du kan också ringa spärrtjänsten 020 333, från utlandet +358 20 333 (lna/msa*) 24 h/dygn. *lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift

Om du har meddelat att ditt kort har förkommit eller blivit stulet är det viktigt att du följer upp transaktionerna på ditt bank- och/eller kreditkonto. Om du upptäcker debiteringar som du inte har gjort själv, gör omedelbart en reklamation till Nordea. Du kan endast reklamera transaktioner som debiterats kortet, inte en täckningsreservering.

Coronavirus och kortreklamationer

Till följd av den exceptionella situationen med coronaviruset har många kunder ändrat sina resplaner. Innan du gör en reklamation hos Nordea ber vi dig läsa våra reklamationsanvisningar under coronapandemin.

Obs! På grund av de rådande omständigheterna har Nordea längre handläggningstider. Stort tack för din förståelse. 

När ska jag göra en kortreklamation?

Reklamera hos Nordea om du inte kan reda ut ärendet med säljaren och ifall:

 • du lägger märke till debiterade kortköp på kontoutdraget och/eller kontantuttag som du inte har gjort.
 • ett kortköp har debiterats två gånger.
 • du har inte fått de varor eller tjänster som du köpt med kortet.
 • du har fått en bristfällig produkt.
 • det är fråga om ett avtal som enligt konsumentskyddslagen inte binder en konsument.

I egenskap av utgivare av betalkort ansvarar Nordea i enlighet med betaltjänstlagen och kortvillkoren för eventuellt missbruk av betalkortet. Om du har rätt att få till exempel priset returnerat eller skadestånd av säljaren på grund av detta avtalsbrott, ansvarar Nordea solidariskt med säljaren för penningprestationen till dig i enlighet med konsumentskyddslagen. Då begränsas Nordeas ansvar till beloppet av den reklamerade kreditkortsdebiteringen.

När du betalar med kortets kreditegenskap får du tilläggsskydd på köpet med kortspecifika tjänster: Du kan få unika förmåner med Nordeas kreditkort, såsom en omfattande reseförsäkring för utlandsresor, inköpsskydd och kriskontanter.

Vänligen observera att du inte alltid behöver göra en kortreklamation i följande fall: 

 • En biluthyrningsfirma kan ha rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand om man har kommit överens om det i avtalet om biluthyrning.
 • Hotell har rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. En del hotellbokningar över webben medför inte avbokningsrätt, och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.
 • Om du har förbundit dig till en återkommande debitering och vill säga upp en tjänst ska du kontakta tjänsteleverantören.

Hur fyller jag i reklamationsblanketten?

Välj hur du vill lämna din kortreklamation bland alternativen nedan.

1. Mobilbanken (endast privatkunder)

Nordeas privatkunder kan reklamera kortköp elektroniskt i mobilbanken.

 1. Gå till kortuppgifter i mobilbanken och börja göra en reklamation. Välj kortet under Konton i mobilbanken -> Pinkod och säkerhet -> Reklamera ett kortköp.
 2. Följ anvisningarna. De flesta uppgifter har redan fyllts i men vi ber dig ge vissa tilläggsuppgifter. Vi kan be dig ge oss dokument om kortköpet du vill reklamera.
 3. Då du har lämnat reklamationen till Nordea utreder vi ärendet och kontaktar dig.

2. Fyll i reklamationsblanketten

 1. Fyll noggrant i alla punkter på reklamationsblanketten (pdf, 682 KB)Öppnas i nytt fönster och lägg till de nödvändiga bilagorna* enligt anvisningarna.
 2. Kom ihåg att underteckna blanketten. Du behöver inte underteckna blanketten om du skickar den via Omaposti/knappen Kontakta oss i nätbanken.
 3. Skicka blanketten via Omaposti/knappen Kontakta oss i nätbanken eller till adressen på blanketten.
 4. Ta en kopia av reklamationen och bilagorna också åt dig själv.

*Utan de nödvändiga bilagorna fördröjs handläggningen av reklamationen. Bifoga till blanketten kopior av allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, t.ex. en kopia av eventuell brevväxling med företaget, orderbekräftelse, säljarens tjänstevillkor, kvitto, uppsägningsanmälan, din anmälan till säljaren där du säger upp ett avtal med återkommande betalningar eftersom du uttryckligen inte har godkänt betalningsskyldigheten i anslutning till avtalet (om säljarens villkor inte är tydliga), eller eventuell polisanmälan.

Läs mer i pdf-filen (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster om du vill veta hur processen framskrider efter att du har lämnat reklamationen.

Polisanmälan

Om ditt kort blir stulet gör personligen en polisanmälanÖppnas i nytt fönster. Polisen undersöker brottet utifrån din anmälan. Bifoga en kopia av polisanmälan till reklamationsblanketten så att reklamationen kan handläggas.

Ta del av Nordeas allmänna kortvillkor (pdf, 626 KB)Öppnas i nytt fönster, i synnerhet punkt 3: Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar. Du får mer information i Nordea Kundtjänst.

Att komma ihåg vid kortinköp

Det är alltid klokt att noggrant läsa igenom säljarens tjänstevillkor. På det sättet kan du undvika att du förbinder dig till fortlöpande, återkommande debiteringar utan att du märker det när du gör beställningen. När det är fråga om ett avtal som ingås elektroniskt (t.ex. nätaffär), har en konsument rätt att av säljaren på ett tydligt sätt få de uppgifter som avses i lagen innan hen godkänner betalningstransaktionen. 

Säljaren ska också säkerställa att konsumenten godkänner den betalningsskyldighet som hänför sig till beställningen. Om ett företag inte har försäkrat sig om att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till ett elektroniskt avtal, har konsumenten rätt att annullera affären. Konsumenten måste dock kräva annullering av affären av säljaren.

Ladda ned reklamationsblanketten

Ladda ned reklamationsblankettenÖppnas i nytt fönster