Vi sänkte priset på ombyggnadslån som används för energirenovering

Priset på energi har stigit kraftigt vilket syns även i högre boende- och uppvärmningskostnader. Vi vill stötta finländare i denna utmanande situation och därför sänkte vi marginalen på ombyggnadslån för energirenoveringar från den 21 oktober 2022. ​

Läs mer och ansökÖppnas i nytt fönster

Fem sätt att göra ett egnahemshus mer energieffektivt

 1. Luft-vattenvärmepump är en värmelösning som använder värmepumpsteknik. Pumpen tar värmeenergi från uteluften och överför den till ett vattenburet värmesystem. Luft-vattenvärmepumpen är lämplig för bostadshus och affärsfastigheter med vattenburna värmesystem. ​ 
 2. Markvärmepumpar är lämpliga för alla bostadshus med vattenburna värmesystem. En markvärmepump samlar upp solvärme som är lagrad i mark, berg eller vatten och den sparar på årliga uppvärmningskostnader. En markvärmepump kan också användas för att kyla bostadsytan, och då pratar vi om markkyla. 
 3. Med värmenätet avses alla värmerör i bostaden, såsom värmeelement och deras rör. Livslängden på värmerör är i genomsnitt cirka 25–30 år. Om huset har byggts på 90-talet eller tidigare kan det vara dags att renovera värmenätet.  
 4. En betydande del av värmen i egnahemshus avdunstar genom takbjälklag. Ett välisolerat takbjälklag kan effektivt förhindra värme från att strömma ut. Tilläggsisolering är en strukturell åtgärd som kan genomgöras med till exempel blåsull. 
 5. Kostnaderna för solelsystem har generellt sett minskat, vilket har ökat intresset för småskalig elproduktion. Solel är ren energi och solelteknik är nästan underhållsfri. Med hjälp av solel kan du också öka energisjälvförsörjning och förbereda dig på eventuella fluktuationer i elpriset.  

Visste du att?

 • I Finland går en betydande del av hushållens energiförbrukning till uppvärmning. 
 • Att öka energieffektiviteten i byggnader sparar inte bara på kostnader utan är också en betydande ekologisk gärning.  
 • Det handlar ändå inte bara om att gynna miljön – energieffektivisering är också en positiv sak för husägaren, till exempel genom att fastighetens värde eventuellt ökar. 

Tänk på energieffektivitet också på stugan

 • Använd förnybara energikällor, såsom småskalig vedeldning och luftvärmepump. 
 • Fundera också på om ett solelsystem kan vara en tillräcklig energikälla för ditt fritidshus.
 • Återvinn och kompostera. Kompost ger dig näringsrik mylla för grönsaksträdgården och planteringar. 
 • Utnyttja kollektivtrafik även på stugresor. 
 • Dra nytta av tjänsterna i närheten av ditt fritidshus. Kanske du kan cykla eller gå till butiken eller skida på vintern. 

Tips för planering av energirenovering

Det finns ingen enskild färdig helhetslösning för större renoveringar eller reparationer. Därför är det viktigt att du tar reda på olika tillvägagångssätt och tekniska möjligheter.  

Fråga efter alternativa lösningar och anbud från flera företag. Bra indikatorer är till exempel kundservice och rådgivning – lyssnar man på dina behov och mål, får du vägledning och olika alternativ? 

Tänk på att ingå skriftliga avtal om entreprenad och upphandling. Avtala skriftligen också om tidtabeller och eventuell kompensation för förseningar samt garantivillkor för både apparater och arbete. Be om handledning om hur du ska använda apparater och system. 

Hur kan bostadsaktiebolag öka energieffektiviteten?

En energirenovering i bostadsaktiebolaget minskar kostnader och ökar värdet på bolaget, minskar vederlaget och skyddar därmed tillgångarna kopplade till aktierna i bostadsaktiebolaget.

Läs mer om energirenovering i bostadsaktiebolaget

Lån för energirenovering av fastighet

En renovering som ökar energieffektiviteten är en bra investering. Fastighetens värde ökar när renoveringen sparar energi samt minskar reparationsbehovet och driftskostnaderna.

Läs mer om lån för energirenovering

Vill du bo och leva energieffektivt?

Små val i vardagen och bra underhåll av fastigheten skapar en grund för att bo energieffektivt. Med energirenovering kan du påverka ditt koldioxidavtryck, dina boendekostnader och hur bekvämt det är att bo.

Läs våra tips för att förbättra energieffektiviteten