Barn som fyllt 15 år kan själv öppna grundläggande banktjänster

  • En person som fyllt 15 år kan själv öppna ett brukskonto för sina inkomster utan vårdnadshavarnas samtycke. Till ett minderårigt barns inkomster räknas bl.a. löneinkomster, studiepenning och veckopengar.
  • Ett minderårigt barn kan ansöka om ett Nordea Debit-kort till ett konto som hen själv öppnat.
  • Barnet kan självständigt ingå ett nätbanksavtal om endast det konto som hen själv öppnat ansluts till kontot. Med vårdnadshavarnas samtycke kan också barnets andra konton anslutas till nätbanken.
  • Om barnet redan har egna nätbankskoder, kan hen öppna ett konto och ansöka om ett kort till kontot i Nordea Kundtjänst. Om barnet inte har bankkoder, kan hen öppna tjänsterna på närmaste kontor.
  • Vårdnadshavarna får inte använda ett konto som ett minderårigt barn själv öppnat utan barnets samtycke.

Studielån för minderårig

Ett studielån är avsett för att finansiera en studerandes vardagliga utgifter. Ett minderårigt barn kan ansöka om och ta ut studielån med vårdnadshavarnas samtycke.

Då en minderårig ansöker om studielån ska hen uppfylla vissa villkor för att kunna beviljas statsborgen. Ett studielån med statsborgen kan beviljas en sökande som är under 17 år och inte bor hos sina föräldrar och vars föräldrars årsinkomster sammanlagt är under 64 400 euro. Mer information om studielån för minderåriga finns på FPA:s webbplats. 

Vårdnadshavarna kan ge fullmakt för och samtycke till att barnet kan få studielån i Nordea Kundtjänst efter att de har identifierat sig med sina personliga bankkoder.  Samtycket kan också ges med fullmakt på kontoret.

Efter att det minderåriga barnet har fått samtycke kan hen ansöka om och ta ut studielån i Nordea Kundtjänst förutsatt att hen har personliga bankkoder från Nordea. Om barnet inte har egna bankkoder, kan hen ansöka om och ta ut lån på kontoret.

BSP-konto för barn som fyllt 15 år

Även minderåriga kan börja BSP-spara. Att öppna BSP-konto för en minderårig kräver vårdnadshavarnas samtycke.

Insättningarna som barnet gör innan hen fyller 18 år ska vara medel som hen tjänat genom eget arbete. Till ett minderårigt barns BSP-konto får man inte överföra pengar som barnet fått i gåva av exempelvis föräldrarna, far- och morföräldrarna eller andra personer.

Om barnet har egna bankkoder, kan ett BPS-konto öppnas i Nordea Kundtjänst förutsatt att både barnet och vårdnadshavarna kan identifieras med personliga bankkoder. Om barnet inte har bankkoder, kan ett BSP-konto öppnas på kontoret. Då ska den vårdnadshavare som följer med ha med sig en fullmakt av den eventuella andra vårdnadshavaren.

En utredning över ursprunget av medlen på ett minderårigt barns BSP-konto ska tillställas banken minst en gång om året. Utredningen kan göras på Statskontorets blankett.Öppnas i nytt fönster Nordea Kundtjänst ger dig mer information om BSP-konto och sparande till barn.

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn

Banktjänster för barn

Då ett minderårigt barn har dagliga banktjänster är det enkelt och tryggt att sköta hens penningärenden.

Läs mer om banktjänster för minderåriga

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år