Kids working with the project.

Dagliga banktjänster för minderåriga

Med vårdnadshavarnas samtycke går det enkelt att öppna banktjänster för en minderårig. Då ditt minderåriga barn har dagliga banktjänster kan hen sköta penningärenden enkelt och tryggt.

Öppna banktjänster för barn

Det blir vanligtvis aktuellt att skaffa ett bankkort till barnet då hen börjar köpa saker självständigt. Då ett separat brukskonto har anslutits till barnets bankkort kan vårdnadshavarna smidigt överföra pengar till kortkontot via sina nät- eller mobilbanker.

Då du skaffar egna nätbankskoder till ditt minderåriga barn kan hen själv enkelt följa saldot på kontot i mobilbanken. Vårdnadshavarna beslutar vilka konton som visas i nättjänsten och om barnet ska kunna göra gireringar.

Barnet kan använda tjänster för digitala betalningar med vårdnadshavarnas samtycke. Med Apple Pay och Google Pay kan barnet betala med en telefon och via appen Siirto behändigt överföra pengar med hjälp av ett telefonnummer. Barnet kan börja använda digitala tjänster om hen har nätbankskoder.

Bankkort för barn

Nordea Debit är ett tryggt bankkort för barn, eftersom täckningen på kontot alltid kontrolleras då barnet gör ett köp. Dessutom kan vårdnadshavarna fastställa uttags- och köpgränser per dygn samt geografiska begränsningar för kortet. Vårdnadshavarna beslutar också om barnets bankkort kan användas för att köpa på nätet. Inställningarna kan ändras i Nordea Kundtjänst.

Då du ansöker om Nordea Debit-bankkort för ditt barn på nätet öppnas automatiskt ett nytt brukskonto. Om barnet redan har ett brukskonto som du vill ansluta ett nytt kort till, beställ kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Till ett minderårigt barn går det också att beställa ett parallellkort till en förälders kreditkort om båda föräldrarna ger sitt samtycke till det. Det går att beställa ett parallellkort till ett barn som fyllt 15 år om hen har ett eget konto och bor i samma hushåll som huvudkortsinnehavaren. Om ditt minderåriga barn har bankkoder kan du ansöka om kort genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000. Om ditt barn inte har bankkoder, går det att beställa kortet på kontoret.

Nätbankskoder och e-identifiering för minderåriga

Ett nätbanksavtal kan ingås för ett minderårigt barn med vårdnadshavarnas samtycke. Nätbanksavtalet kan ingås på nätet eller i Nordea Kundtjänst då vårdnadshavarna har godkänt avtalet efter att de identifierat sig med sina bankkoder. Det går att börja använda nätbanken också på kontoret. Då en vårdnadshavare sköter barnets ärenden ensam behöver hen fullmakt av den andra vårdnadshavaren om en sådan finns. Också barnet ska vara med på kontoret eftersom bankkoderna alltid överlåts personligen till innehavaren.

Med hjälp av e-identifiering kan barnet identifiera sig i andra leverantörers nättjänster, till exempel Studieinfo och FPA, och göra nätbetalningar. E-identifieringen läggs alltid till på kontoret. Vårdnadshavarna kan i Nordea Kundtjänst ge sitt samtycke till att lägga till e-identifieringen.

Barnet och föräldrarna ansvarar för att förvara barnets kort, pinkod och nätbankskoder omsorgsfullt. Barnets tjänster är personliga och inga andra får använda dem.

Enkla och trygga banktjänster för barn

Bankkort

Digitala dagliga tjänster

Öppna konto så ger vi din bebis en gåva

Då du på vissa villkor öppnar ett första konto för ditt barn som är under 6 månader ger vi ditt barn en gåva.

Läs mer om kontoöppning och gåva till bebis

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år