Öppna banktjänster för barn

Det blir vanligtvis aktuellt att skaffa ett bankkort till barnet då hen börjar köpa saker självständigt. Då ett separat brukskonto har anslutits till barnets bankkort kan vårdnadshavarna smidigt överföra pengar till kortkontot via sina nät- eller mobilbanker.

Då du skaffar egna nätbankskoder till ditt minderåriga barn kan hen själv enkelt följa saldot på kontot i mobilbanken. Vårdnadshavarna beslutar vilka konton som visas i nättjänsten och om barnet ska kunna göra gireringar.

Barnet kan använda tjänster för digitala betalningar med vårdnadshavarnas samtycke. Med Apple Pay och Google Pay kan barnet betala med en telefon och via appen Siirto behändigt överföra pengar med hjälp av ett telefonnummer. Barnet kan börja använda digitala tjänster om hen har nätbankskoder.

Bankkort för barn

Nordea Debit är ett tryggt bankkort för barn, eftersom täckningen på kontot alltid kontrolleras då barnet gör ett köp. Dessutom kan vårdnadshavarna fastställa uttags- och köpgränser per dygn samt geografiska begränsningar för kortet. Vårdnadshavarna beslutar också om barnets bankkort kan användas för att köpa på nätet. Inställningarna kan ändras i Nordea Kundtjänst.

Då du ansöker om Nordea Debit-bankkort för ditt barn på nätet öppnas automatiskt ett nytt brukskonto. Om barnet redan har ett brukskonto som du vill ansluta ett nytt kort till, beställ kortet genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Till ett minderårigt barn går det också att beställa ett parallellkort till en förälders kreditkort om båda föräldrarna ger sitt samtycke till det. Det går att beställa ett parallellkort till ett barn som fyllt 15 år om hen har ett eget konto och bor i samma hushåll som huvudkortsinnehavaren. Om ditt minderåriga barn har bankkoder kan du ansöka om kort genom att ringa Nordea Kundtjänst 0200 5000. Om ditt barn inte har bankkoder, går det att beställa kortet på kontoret.

Bankkoder och e-identifiering för minderåriga

Vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna tillsammans bedömer när det minderåriga barnet kan börja använda bankkoderna självständigt. Med bankkoderna kan den minderåriga logga in i Nordeas nät- och mobilbank där hen ser sina personliga banktjänster.

Den minderåriga kan börja använda bankkoderna då vårdnadshavarna har gett sitt samtycke till att nätbanksavtalet kan ingås. Nätbanksavtalet kan ingås på nätet eller i Nordea Kundtjänst då vårdnadshavarna har godkänt avtalet efter att de identifierat sig med sina bankkoder. 

Det är även möjligt att komplettera den minderårigas nätbanksavtal med e-identifiering. E-identifiering är ett identifieringsverktyg för stark autentisering som barnet kan använda för att identifiera sig i andra tjänsteleverantörers tjänster, t.ex. Studieinfo och FPA:s tjänster. E-identifiering är personlig och avsedd endast för barnets bruk.

Hos Nordea kan e-identifiering aktiveras för barn som har fyllt 10 år. Det är ändå bra att notera att i regel behöver barn först i ungefär 12 års ålder sköta ärenden i offentliga tjänster som kräver e-identifiering.

E-identifiering kan beviljas ett minderårigt barn med vårdnadshavarens samtycke. Om barnet har bara en vårdnadshavare räcker det att hen ger sitt samtycke.

E-identifiering aktiveras alltid på kontoret dit man kan boka tid genom att ringa Nordea Kundtjänst. Då det minderåriga barnet kommer till kontoret ska hen ha med sig ett giltigt pass eller identitetskort. Vårdnadshavarna ska också ha gett sitt samtycke. Vårdnadshavarna kan ge sitt samtycke på förhand genom att ringa Nordea Kundtjänst eller skicka en fullmakt via Nordea Omaposti. Om vårdnadshavaren besöker kontoret tillsammans med barnet kan hen ge sitt samtycke också på plats och visa upp fullmakten av den andra vårdnadshavaren. En sådan här fullmakt kan man göra upp själv. Det är viktigt att specificera i fullmakten vem befullmäktigar vem och vad fullmakten gäller.

Enkla och trygga banktjänster för barn

Bankkort

Digitala dagliga tjänster

Öppna konto så ger vi din bebis en gåva

Då du på vissa villkor öppnar ett första konto för ditt barn som är under 6 månader ger vi ditt barn en gåva.

Läs mer om kontoöppning och gåva till bebis

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år