Kortreklamation

Gör en reklamation till Nordea omedelbart då du upptäcker kortköp eller kortuttag som du inte känner igen bland dina kontotransaktioner eller på din kreditkortsfaktura. Du kan göra en kortreklamation också om du till exempel inte har fått den produkt som du har beställt från ett säljföretag och inte kan lösa ärendet med säljföretaget.

När kan jag be om utredning

Du kan lämna en begäran om utredning av korttransaktion dvs. en kortreklamation till Nordea, om

 • du på kontoutdraget lägger märke till kortinköp och/eller kontantuttag som du inte har gjort
 • kortinköp har debiterats två gånger
 • du inte har fått de varor eller tjänster som du köpt med kortet
 • du fått en bristfällig produkt
 • det är fråga om ett avtal som enligt konsumentskyddslagen inte binder en konsument.

I egenskap av utgivare av betalkort ansvarar Nordea i enlighet med betaltjänstlagen och kortvillkoren för obehörig användning av betalkortet. Om du har gjort en penningprestation med betalkortets kreditegenskap, ansvarar Nordea därtill solidariskt med säljaren för återbetalningen av penningprestationen i enlighet med konsumentskyddslagen.

Försök först reda ut saken med tjänsteleverantören

Reklamera hos Nordea om du inte kan reda ut ärendet med säljaren. Bifoga en kopia av korrespondensen (t.ex. numret på avbokningen av ett hotellrum) till reklamationen.

Försök alltid först reda ut ärendet med säljaren, om

 • t.ex. en transaktion har debiterats två gånger, 
 • du inte har fått de varor du beställt
 • varan inte motsvarar beställningen.
 • du har förbundit dig till en återkommande debitering och du måste säga upp en tjänst.

Tänk på att 

 • en biluthyrningsfirma kan ha rätt att debitera obetalda tankningar och böter i efterhand med stöd av det som uttryckligen överenskommits i avtalet om biluthyrning.
 • ett hotell kan ha rätt att debitera obetalda inköp från minibaren i efterhand. Alla hotellbokningar över webben medför inte avbokningsrätt, och hotell har rätt att debitera priset på en hotellövernattning som s.k. no-show avgift.

Så här fyller du i reklamationblanketten

Fyll i begäran om utredning/reklamation omsorgsfullt och skicka den till adressen som framgår av blanketten.

Begäran om utredning/Reklamation (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Om du har upptäckt en sådan transaktion på ditt kontoutdrag eller din kreditkortsfaktura som du inte har gjort, skicka reklamationblanketten till adressen som framgår av blanketten utan dröjsmål. I annat fall skicka blanketten utan dröjsmål om du inte har kunnat avgöra ärendet med säljaren eller inte lyckats nå säljaren även om du har vidtagit skäliga åtgärder. Du kan även fylla i blanketten på kontoret.

För att vi ska kunna behandla din reklamation är det viktigt att vi får tillräckliga uppgifter om det som skett:

 • Fyll i blanketten omsorgsfullt. Blanketten ska förses med uppgifter om kortinnehavaren och hans eller hennes underskrift.
 • Polisanmälän.
 • Om ditt kort blir stulet gör personligen en polisanmälan. Polisen undersöker brottet utifrån din anmälan. Foga en kopia av polisanmälan till reklamationsblanketten.
 • Banken gör en polisanmälan för din räkning då den korttransaktion som reklamationen gäller handlar om ett betalningsmedelsbedrägeri (=internetköp som du inte känner igen eller kopierat kort). Om du har information om transaktionen som är väsentlig med tanke på utredningen, kan du göra polisanmälan själv och bifoga informationen till reklamationen. I punkten Tilläggsuppgifter kan du beskriva det inträffade mer detaljerat.

Bifoga till blanketten kopior av allt det material med vilket du kan verifiera din rätt till reklamation, till exempel en kopia av

 • eventuell brevväxling mellan dig och företaget
 • orderbekräftelse
 • säljarens tjänstevillkor
 • kvitto
 • anmälan om uppsägning
 • din änmälan till säljären där du säger upp ett avtal som gjorts regelbundet eftersom du uttryckligen inte har godkänt betalningsskyldighet i anslutning till avtalet (säljarens villkor hade inte varit tydliga eller
 • en eventuell polisanmälan

Ta en kopia av reklamtionen bilagorna också åt dig själv.

Läs Nordeas allmänna kortvillkor (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönster, i synnerhet punkt 3: Kortinnehavarens skyldigheter och ansvar. Du får mer information i Nordea Kundtjänst.

Att komma ihåg vid kortinköp

Det är alltid klokt att noggrant läsa igenom säljarens tjänstevillkor. På det sättet kan du undvika att du förbinder dig till fortlöpande, återkommande debiteringar utan att du märker det när du gör beställningen. När det är fråga om ett avtal som ingås elektroniskt (t.ex. nätaffär), har en konsument rätt att av säljaren på ett tydligt sätt få de uppgifter som avses i lagen innan hen godkänner betalningstransaktionen. 

Säljaren ska också säkerställa att konsumenten godkänner den betalningsskyldighet som hänför sig till beställningen. Om ett företag inte har försäkrat sig om att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till ett elektroniskt avtal, har konsumenten rätt att annullera affären. Konsumenten måste dock kräva annullering av affären av säljaren.