Hilloleipä, kahvikuppi ja muistikirja

Studielån

Studerande - gott på brödet eller kontot? Syftet med studielån är att underlätta studierna. Med ekonomin i skick kan du lugnt koncentrera dig på studierna. Ansök om studielån på nätet eller i mobilen och verifiera din ansökan med hjälp av kodappen.

Studielån i ett nötskal

Du kan ansöka om studielån för studier på heltid. Studielånet har statsborgen, så du behöver inte ställa några andra säkerheter. Ansök om studielån behändigt på nätet. 

 • Du kan ansöka om studielån och be om deluttag i nätbanken om du har gällande beslut om statsborgen. 
 • I enlighet med studiestödsbeslutet kan du få 300–650 euro studielån per månad.
 • Behandlingstiden för studielån ansökan är 1–3 bankdagar.  
 • Med uttagsplan för lånerater får du pengarna avgiftsfritt på kontot på uttagsdagarna
 • En flexibel återbetalningsplan efter utexaminering
 • Ny studielånskompensation då du slutför studierna inom utsatt tid

Så här söker du studielån

Du kan välja om du vill ta ut ditt lån i flera poster eller för hela terminen på en gång.

Läs mer

Studielånkompensation

Studielånskompensationen är studiestödsförmån för högskolestuderande.

Läs mer

Betalningsplan för studielån

Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Läs mer

Vad är statsborgen?

 • Statsborgen är säkerhet som staten ställer för lån. Beloppet av borgen beror på vilken typ av lån det gäller. Exempelvis studielån garanterar staten i sin helhet.
 • Studielån är ett lån med statsborgen som ska återbetalas. 
 • Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.
 • Du kan välja antingen Nordea Prime eller 12 månaders euribor som ränta. Till lånet läggs också bankens marginal. 
 • Från och med läsåret 2011–2012 beviljas alla högskolestuderanden studiepenning utan separat ansökan.
 • FPA betalar en del av ditt studielån som studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och avlägger examen inom utsatt tid. 

Studier utomlands

 • Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden. 

Du har en hel del att tänka på om du ska studera utomlands. De verkliga kostnaderna för studierna (terminsavgifter, uppehälle, hyra etc.) ska redas ut. Också bankärendena borde fungera i utlandet. Hur ska du betala fakturor i Finland, föra över pengar från Finland till utlandet, hur betalar du utomlands och hur fungerar beskattningen? 

Kontakta oss – tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Att ta ut studielån

I FPA:s studiestödsbeslut ser du tidtabellen för hur du kan lyfta ditt studielån under läsåret. Vanligtvis kan man lyfta studielån i två rater: 

 • uttag för höstterminen tidigast 1.8 
 • uttag för vårterminen tidigast 1.1. 

Om den första möjliga uttagsdagen för en lånerat är under ett veckoslut eller en helgdag överförs lånet till ditt konto följande vardag.

Ändringar i studielån

Vid behov kan du också flexibelt göra ändringar i ditt studielån. Du kan behöva ändra villkoren för ditt studielån om något överraskande händer i ditt liv. Du kan göra följande ändringar i Nordeas studielån:

 • Ändra betalningsdag för studielånet permanent
 • Byta referensränta
 • Höja eller sänka beloppet på ditt studielåns betalningsrat
 • Byta från automatisk debitering till pappersfaktura
 • Ansöka om amorteringsfrihet

För ändringar i studielån tar vi ut avgifter enligt prislistan. Du kan ansöka om amorteringsfrihet från ditt studielån i nätbanken. Närmare priser, villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation för studielån hittar du längre ner på sidan.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Priser

Avgifter i anslutning till studielån

Check In –kund, notera din förmån för uppläggningsavgifter! Läs mera och bli Check In -kund.

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken *)20,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret *)20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken ***)10,00 €
Deluttag på kontoret ***)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €

*) Uppläggningsavgift gör Check-in kunder.

**) Avgiftsfri ändring av betalningsplan för Check-in kunder, en gång per 12 mån.

***) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Konsumentkreditinformation

Ansök om studielån på nätet

Ansök nu Öppnas i nytt fönster

Opintolainan korko

Keväällä nostettujen opintolainojen keskikorko oli Suomen Pankin tilastojen mukaan 0,48 %. Opintolainojen korot eivät ole koskaan aikaisemmin olleet näin alhaalla. Opintolainasi korko määräytyy kanssasi tekemämme sopimuksen mukaan.

Opintojesi aikana et voi maksaa korkoja erikseen, vaan opintolainasi korko lisätään lainasi pääomaan eli pääomitetaan kahdesti vuodessa: 15.6. ja 15.12.

Opintolainasi korot lisätään lainasi pääomaan niiden lukukausien aikana, jolloin saat opintotukea, sekä vielä kerran viimeisen opintotukilukukauden jälkeen.

Jos olet pienituloinen, sinun on mahdollista hakea valmistumisesi jälkeen korkoavustusta Kelasta. Tämä tarkoittaa, että Kela maksaa opintolainasi korot kokonaisuudessaan etkä joudu maksamaan sitä takaisin. Voit saada korkoavustusta, mikäli tulosi eivät ylitä Kelan tulorajaa eikä pankki enää pääomita korkoja vaan on alkanut laskuttaa niitä sinulta.