Studielån

Studerande, njut av annat än bara nudlar. Syftet med studielån är att underlätta studierna. Med ekonomin i skick kan du lugnt koncentrera dig på studierna. Ansök om studielån på nätet eller i mobilen och verifiera din ansökan med hjälp av kodappen.

Det viktigaste målet för studeranden är att lära sig nytt. Med ett studielån kan du koncentrera dig på dina studier. Studielån är ett tryggt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Du kan ansöka om studielån för studier på heltid. Studielånet har statsborgen, så du behöver inte ställa några andra säkerheter. Ansök om studielån behändigt på nätet.

 • Förmånligt studielån för Nordeakunder
 • Med uttagsplan för lånerater får du pengarna avgiftsfritt på kontot på uttagsdagarna
 • En flexibel återbetalningsplan efter utexaminering
 • Ny studielånskompensation då du slutför studierna inom utsatt tid
 • Behandlingstiden för studielån ansökan är 1–3 bankdagar. 

Du behöver FPA:s studiestödsbeslut om statsborgen för studielånet för att kunna ansöka om studielån via banken.

Du kan ansöka om amorteringsfrihet från ditt studielån utan handläggningskostnader då du lämnar ansökan senast 30.6.2020. Lättast ansöker du om amorteringsfrihet i nätbanken.

Mikä on valtiontakaus?

Valtiontakaus on valtion myöntämä vakuus lainalle. Valtiontakauksen määrä riippuu lainatyypistä: Esimerkiksi opintolainan se takaa kokonaan.

Allmänt om studielån

 • Studielån är ett lån med statsborgen som ska återbetalas.
 • I enlighet med studiestödsbeslutet kan du få 300–650 euro studielån per månad. Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden.
 • Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.
 • Du kan välja antingen Nordea Prime eller 12 månaders euribor som ränta. Till lånet läggs också bankens marginal.
 • Du kan ansöka om studielån och be om deluttag i nätbanken om du har gällande beslut om statsborgen.
 • Från och med läsåret 2011–2012 beviljas alla högskolestuderanden studiepenning utan separat ansökan.
 • FPA betalar en del av ditt studielån som studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och avlägger examen inom utsatt tid. 

Studier utomlands

 • Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden. 

Du har en hel del att tänka på om du ska studera utomlands. De verkliga kostnaderna för studierna (terminsavgifter, uppehälle, hyra etc.) ska redas ut. Också bankärendena borde fungera i utlandet. Hur ska du betala fakturor i Finland, föra över pengar från Finland till utlandet, hur betalar du utomlands och hur fungerar beskattningen? 

Kontakta oss – tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Muutokset opintolainaan

Tarvittaessa voit tehdä myös joustavia muutoksia opintolainaasi. Opintolainan ehtoihin tehtävät muutokset voivat tulla ajankohtaiseksi silloin, kun elämässä tulee eteen yllättäviä tilanteita. Nordean myöntämiin opintolainoihin on mahdollista tehdä seuraavat muutokset:

 • Pysyvä opintolainan maksupäivän muutos
 • Viitekoron vaihto
 • Opintolainan maksuerän suurentaminen tai pienentäminen
 • Automaattiveloituksesta siirtyminen paperilaskuun
 • Lyhennysvapaa

Opintolainan muutoksista peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Voit hakea lyhennysvapaata opintolainaasi ilman käsittelykuluja, kun teet hakemuksen 30.6.2020 mennessä. Kätevimmin haet lyhennysvapaata verkkopankissa. Opintolainan tarkemmat hinnat, ehdot ja vakimuotoiset kuluttajatiedot löydät alempaa sivulta.

Så här söker du studielån

Du kan välja om du vill ta ut ditt lån i flera poster eller för hela terminen på en gång.

Läs mer

Studielånkompensation

Studielånskompensationen är studiestödsförmån för högskolestuderande.

Läs mer

Betalningsplan för studielån

Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Läs mer

Priser

Avgifter i anslutning till studielån

Check In –kund, notera din förmån för uppläggningsavgifter! Läs mera och bli Check In -kund.

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken *)20,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret *)20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken ***)10,00 €
Deluttag på kontoret ***)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €

*) Uppläggningsavgift gör Check-in kunder.

**) Avgiftsfri ändring av betalningsplan för Check-in kunder, en gång per 12 mån.

***) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Konsumentkreditinformation

Ansök om studielån på nätet

Ansök nu Öppnas i nytt fönster