Studielån

Studerande, njut av annat än bara nudlar. Syftet med studielån är att underlätta studierna. Med ekonomin i skick kan du kan lugnt koncentrera dig på studierna. Ansök om studielån på nätet eller i mobilen och verifiera din ansäkan med hjälp av kodappen.

Framåt med studielån

Det viktigaste målet för studeranden är att lära sig nytt. Med ett studielån kan du koncentrera dig på dina studier. Studielån är ett tryggt och förmånligt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Du kan ansöka om studielån för studier på deltid. Studielånet har statsborgen, så du behöver inte ställa några andra säkerheter. Ansök om studielån behändigt via Nordeas nätbank eller på kontoret.

 • Förmånligt studielån för Nordeakunder
 • Med uttagsplan för lånerater får du pengarna avgiftsfritt på kontot på uttagsdagarna
 • En flexibel återbetalningsplan efter utexaminering
 • Ny studielånskompensation då du slutför studierna inom utsatt tid

Du behöver FPA:s studiestödsbeslut om statsborgen för studielånet för att kunna ansöka om studielån via banken.

Inte kund i Nordea?

Nordea är din partner också under studietiden. Bli studerande-kund och dra nytta av dina förmåner

Bli kund på nätet

Allmänt om studielån

 • Studielån är ett lån med statsborgen som ska återbetalas.
 • I enlighet med studiestödsbeslutet kan du få 300–650 euro studielån per månad. Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden.
 • Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.
 • Du kan välja antingen Nordea Prime eller 12 månaders euribor som ränta. Till lånet läggs också bankens marginal.
 • Du kan ansöka om studielån och be om deluttag i nätbanken om du har gällande beslut om statsborgen.
 • Från och med läsåret 2011–2012 beviljas alla högskolestuderanden studiepenning utan separat ansökan.
 • FPA betalar en del av ditt studielån som studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och avlägger examen inom utsatt tid. 

Studier utomlands

 • Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden. 

Du har en hel del att tänka på om du ska studera utomlands. De verkliga kostnaderna för studierna (terminsavgifter, uppehälle, hyra etc.) ska redas ut. Också bankärendena borde fungera i utlandet. Hur ska du betala fakturor i Finland, föra över pengar från Finland till utlandet, hur betalar du utomlands och hur fungerar beskattningen? 

Kontakta oss – tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig.

Så här söker du studielån

Du kan välja om du vill ta ut ditt lån i flera poster eller för hela terminen på en gång.

Läs mer

Studielånkompensation

Studielånskompensationen är studiestödsförmån för högskolestuderande.

Läs mer

Betalningsplan för studielån

Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Läs mer

Priser - Normalpris
Vanliga priser i anslutning till studielån, Normalpris
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken20,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån av andra skäl än de ovannämnda 
12,00 €
Deluttag i nätbanken**)10,00 €
Deluttag på kontoret**)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Ändring av betalningsplan40,00 €
Ändring av referensräntan40,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €
**) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.
Priser - Check-in-kund
Konsumentkreditinformation

Ansök om studielån på nätet

Ansök nu Öppnas i nytt fönster