Hilloleipä, kahvikuppi ja muistikirja

Studielån

Studerande – gott på brödet eller kontot? Ansök om studielån med statsborgen för att täcka studiekostnader eller använda det som reservfond för framtida behov eller större anskaffningar.

Studielånet i ett nötskal

Förmånligt studielån hjälper dig att täcka kostnader under studietiden och fokusera på det viktigaste, dvs. studierna.

 • Hos oss kan du ansöka om förmånligt studielån för studier på heltid genast efter att FPA har beviljat dig låneborgen.
 • Då staten går i borgen för studielånet behöver du inte ställa andra säkerheter.
 • Om du är Nordeakund du kan ansöka om studielån enkelt på nätet eller i mobilbanken. Behandlingstiden för ansökan om studielån är 1–3 bankdagar.
 • Studielånets belopp är 300–650 euro i månaden i enlighet med FPA:s studiestödsbeslut. Du kan välja om du vill ta ut ditt studielån i flera rater eller för hela terminen på en gång.
 • Du ska ansöka om studielån separat för varje läsår. Om du redan har studielån kan du ansöka om lån för ett nytt läsår som höjning av det gamla lånet. Det gör du med Nordeas studielåneansökan.
 • Man börjar oftast återbetala studielån 1,5–2 år efter att FPA slutat betala studiestöd. En flexibel återbetalningsplan skräddarsys efter utexamineringen alltid utifrån beloppet av ditt studielån, din livssituation och betalningsförmåga.
 • Om du avlägger din första högskoleexamen inom utsatt tid och har minst 2 500 euro kvar av ditt studielån, betalar FPA en del av ditt studielån som studielånskompensation.

Utbetalnings- och uttagsdagar för studielån

Utbetalningsdagarna för studielånet kan du kolla i FPA:s studiestödsbeslut eller på FPA:s webbplats. I regel utbetalas studielån två gånger om läsåret. Du kan alltså ta ut ditt studielån i två rater under läsåret. 

 • På höstterminen kan låneraten utbetalas och tas ut tidigast den 1 augusti.
 • På vårterminen kan låneraten utbetalas och tas ut tidigast den 2 januari.
 • Du ska ta ut dina lånerater för läsåret senast den 31 juli.

Obs! Om utbetalningsdagen och den första uttagsdagen för låneraten infaller på ett veckoslut eller en söckenhelg kan lån överföras till ditt konto först följande vardag.

Ansök om ändring av ditt studielån

Du kan ansöka om amorteringsfria månader för ditt studielån eller ändra betalningsratens belopp, förfallodag, förvaltningskonto, amorteringssätt och referensränta. Gå till ansökanÖppnas i nytt fönster. För ändringar tar vi ut en avgift enligt prislistan i samband med betalningen av lånets följande betalningsrat.

Bekanta dig med studielån

Statsborgen för studielån

 • Statsborgen är en säkerhet som staten ställer för lån. Beloppet av statsborgen beror på vilken typ av lån det handlar om. I fråga om till exempel studielån går staten i borgen för hela lånebeloppet.
 • Tack vare statsborgen är studielånet ett mycket förmånligt lån. Som referensränta på studielån används 12 månaders euriborränta. Till lånet läggs också bankens marginal.
 • Du får automatiskt ett beslut om statsborgen för studielånet då du får ett förmånsbeslut om studiepenning från FPA eller om vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden.
 • Trots att du inte skulle få studiepenning kan du i vissa undantagsfall beviljas statsborgen. Kolla på FPA:s webbplats vem som kan beviljas studielånÖppnas i nytt fönster.
 • FPA betalar en del av ditt studielån som studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och avlägger examen inom utsatt tid.
  Läs mer om studielånskompensationÖppnas i nytt fönster.
 • Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.

Räntan på studielånet

Snitträntan på de studielån som togs ut i våras var 0,48 % enligt Finlands Banks statistik. Räntorna på studielånen har aldrig varit lika låga som nu. Räntan på ditt studielån fastställs enligt avtalet som du har ingått med Nordea.

Under studietiden betalar du inte ränta separat utan räntan kapitaliseras, dvs. läggs till på studielånets kapital två gånger om året: den 15 juni och den 15 december.

Räntorna på ditt studielån läggs till på lånekapitalet under de terminer då du får studiestöd och ännu en gång efter den sista terminen med studiestöd.

Om du är låginkomsttagare kan du efter studierna ansöka om räntebidrag hos FPA. Det innebär att FPA betalar räntorna på ditt studielån i sin helhet och du behöver inte betala tillbaka dem. Du kan få räntebidrag om dina inkomster inte överstiger FPA:s inkomstgräns och om banken inte längre kapitaliserar räntorna utan har börjat fakturera dem av dig. 

Studielån och studier utomlands

Du har en hel del att tänka på om du ska studera utomlands. Du ska reda ut de verkliga kostnaderna för studierna (bl.a. terminsavgifter, uppehälle och hyra). Du gör klokt i att också fundera på hur du sköter dina bankärenden utomlands.

 • Studerande som bor utomlands kan ansöka om förhöjt studielån för att täcka kostnader. Beloppet av det förhöjda studielånet för personer som bor utomlands och har rätt till socialskyddet i Finland är 800 euro per månad.
 • Då du avlägger din examen utomlands kan du undantagsvis ta ut studielånet för hela läsåret på en gång. 

Ansökan om studielån

Det är lätt att ansöka om studielån i Nordea. Ansök om studielån i mobil- eller nätbanken genast efter att du fått FPA:s borgensbeslut.

Läs mer om ansökan om studielån

Studielånskompensation

Studielånskompensationen innebär att FPA betalar en del av ditt studielån om vissa villkor uppfylls.

Läs mer om studielånskompensation

Betalningsplan för studielån

Återbetalningen av studielånet börjar i genomsnitt cirka 1,5–2 år efter utexamineringen. Återbetalningsplanen skräddarsys efter din betalningsförmåga.

Läs mer om återbetalning av studielånet

Uppgifter om studielån

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet.

Ansök om studielån Öppnas i nytt fönster
Priser

Studielån - priser

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken *)10,00 €
Deluttag på kontoret *)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser före 1.2.20212,30 € / debitering
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser från och med 1.2.20212,50 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Ändring av låneskötselkonto0,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €

*) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Effektiv ränta
Konsumentkreditinformation

Studielån - priser

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken *)10,00 €
Deluttag på kontoret *)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser före 1.2.20212,30 € / debitering
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser från och med 1.2.20212,50 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Ändring av låneskötselkonto0,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €

*) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.


På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Detaljinformation om studielånet finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (pdf, 192 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet.

Ansök om studielån Öppnas i nytt fönster