Woman by the sea holding her cap

Ansök om studielån på nätet

Du kan ansöka om studielån med statsborgen för att täcka kostnader under studietiden eller använda det som reservfond för framtida behov eller större anskaffningar. Det är lätt ansöka om studielån från Nordea och samtidigt utnyttjar du förmånerna för studerande-kunder.

Studielån från Nordea

 • Du ansöker om studielån för ett år åt gången. I mobilbanken ansöker du enkelt om studielån och håller koll på dina finanser.
 • När det blir dags att återbetala studielånet erbjuder vi dig en möjlighet att göra det inom 15 år. Du kan ändra betalningsplanen om du vill återbetala studielånet i en snabbare eller långsammare takt.
 • Du drar nytta av våra särskilda kundförmåner för studerande. Som Nordeakund får du avgiftsfritt mobilbanken, ett konto och kort när du studerar.

Läs mer om avgiftsfria förmåner för studerande-kunder.

Aktuellt

Märkte du detta?

 • Fråga frågor på Jodel-kontot Nordea_Aspa! Våra rådgivare svarar under veckodagar.
 • Studielånsraterna för läsåret 2022–2023 ska tas ut senast 31.7.2023.
Ansök om studielån

Så här ansöker du om studielån

När du är Nordeas kund

 1. Börja med att ansöka om statsborgen till studielånet från FPA. Läs instruktionerna från FPAs sidorÖppnas i nytt fönster.
 2. Ansök om studielånÖppnas i nytt fönster från Nordeas nät- eller mobilbank.
 3. Underteckna skuldebrevet med din Nordea ID app.

När du inte ännu är Nordeas kund

 1. Börja med att ansöka om statsborgen till studielånet från FPA. Läs instruktionerna från FPAs sidorÖppnas i nytt fönster.
 2. Bli Nordeas kund och ta i bruk Nordea ID appen.
 3. Ansök om studielånÖppnas i nytt fönster från Nordeas nät- eller mobilbank.
 4. Underteckna skuldebrevet med din Nordea ID app.

Ansök först om statsborgen för studielån

 • Statsborgen är en säkerhet som staten ställer för lån. Ifall du beviljas statsborgen till studielånet behöver du ingen ytterligare säkerhet för studielånet. Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.
 • Du får automatiskt ett beslut om statsborgen för studielånet då du får ett förmånsbeslut om studiepenning från FPA eller om vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. Fyll i FPAs ansökan noggrannt och bifoga alla nödvändiga bilagor. När FPA har beviljat ett beslut om statsborgen för studielånet får banken automatiskt uppgifterna.
 • Trots att du inte skulle få studiepenning kan du i vissa undantagsfall beviljas statsborgen. Kolla på FPA:s webbplats vem som kan beviljas studielånÖppnas i nytt fönster.

Information om att ansöka om studielån

 • Kom ihåg att ansöka om studielånet varje läsår. Om du redan har ett studielån ansöker du om en förhöjning till ditt existerande studielån. Ansökan om förhöjning görs på samma ansökan som man ansöker om ett nytt studielån.
 • Behandlingstiden för ansökan är 1–3 vardagar. Under högsäsongen i januari, augusti och september kan det uppstå köer, varvid handläggningstiden kan vara längre än tre dagar. Du undertecknar skuldebrevet med Nordea ID appen då du lämnar ansökan på nätet. Efter att lånet har beviljats hittar du skuldebrevet och villkoren i Omaposti i nätbanken. 
 • Om du är minderårig behöver du dina intressebevakares (bådas, om du har två) samtycke till att ansöka om studielån. Intressebevakarna kan ge sitt samtycke elektroniskt via sin egen Omaposti, per telefon efter att de identifierat sig med sina bankkoder eller med fullmakt på kontoret. Därefter kan du ansöka om och ta ut studielån i Nordea Kundtjänst om du har egna bankkoder i Nordea. Du kan också sköta ärendet på kontoret.
Lyft studielån
Studielånets återbetalning

Hur påverkar studielånets belopp helhetskostnaden?

Accounts Stack of Coins - 640x360

Vi har samlat riktgivande exempelkalkyler för hur mycket studielån studielån kostar för ett, tre eller fem år. Du kan använda de riktgivande exempelkalkylerna för att beräkna ungefärliga kostnader.

Studielån och studier utomlands

Globe icon - 640x360

Då du avlägger din examen utomlands kan du undantagsvis ta ut studielånet för hela läsåret på en gång. Studerande som bor utomlands kan ansöka om förhöjt studielån.

Budgetera studielånet och uppfölj din ekonomi

Chart graph icon - 640x360

I mobilbanken under fliken Få koll finns dina inkomster och utgifter färdigt kategoriserade. Du kan ändra på inställningarna och grupperingarna för att få en vy som fungerar just för dig och din ekonomi.

Information om studielån

Priser
Effektiv ränta
Konsumentkreditinformation

Studielån - priser

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken *)10,00 €
Deluttag via kundtjänsten *)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser före 1.2.20212,30 € / debitering
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser från och med 1.2.20212,50 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Extra amortering0,00 €
Ändring av låneskötselkonto0,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.150,00 €

*) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.


På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Detaljinformation om studielånet finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (pdf, 212 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet.

Ansök om studielån Öppnas i nytt fönster