Woman by the sea holding her cap

Ansök om studielån på nätet

Du kan ansöka om studielån med statsborgen för att täcka kostnader under studietiden eller använda det som reservfond för framtida behov eller större anskaffningar. Det är lätt ansöka om studielån från Nordea och samtidigt utnyttjar du förmånerna för studerandekunder.

Studielånet i ett nötskal

 • Studielånets belopp är 300–800 euro i månaden enligt FPA:s studiestödsbeslut. 
 • Som Nordeakund kan du ansöka om studielån enkelt i nät- eller mobilbanken. Behandlingstiden för ansökan är 1–3 vardagar.
 • Du ansöker om studielån för ett läsår åt gången. Om du redan har studielån ansöker du om förhöjning av det gamla lånet.
 • FPA beviljar statsgaranti för studielån, därmed krävs ingen ytterligare säkerhet för studielånet.
Ansök om studielån

Så här ansöker du om studielån

När du är Nordeas kund

 1. Börja med att ansöka om statsborgen till studielånet från FPA. Läs instruktionerna från FPAs sidorÖppnas i nytt fönster.
 2. Ansök om studielånÖppnas i nytt fönster från Nordeas nät- eller mobilbank.
 3. Underteckna skuldebrevet med din Nordea ID app.

När du inte ännu är Nordeas kund

 1. Börja med att ansöka om statsborgen till studielånet från FPA. Läs instruktionerna från FPAs sidorÖppnas i nytt fönster.
 2. Bli Nordeas kund och ta i bruk Nordea ID appen.
 3. Ansök om studielånÖppnas i nytt fönster från Nordeas nät- eller mobilbank.
 4. Underteckna skuldebrevet med din Nordea ID app.

Information om att ansöka om studielån

 • Nordea får uppgiften om beviljad statsborgen till studielånet från FPA. Du behöver inte meddela oss om det.
 • Kom ihåg att ansöka om studielånet varje läsår. Om du redan har ett studielån ansöker du om en förhöjning till ditt existerande studielån. Ansökan om förhöjning görs på samma ansökan som man ansöker om ett nytt studielån.
 • Det tar 1–3 vardagar att handlägga ansökan. Du undertecknar skuldebrevet med Nordea ID appen då du lämnar ansökan på nätet. Efter att lånet har beviljats hittar du skuldebrevet och villkoren i Omaposti i nätbanken. 
 • Om du är minderårig behöver du dina intressebevakares (bådas, om du har två) samtycke till att ansöka om studielån. Intressebevakarna kan ge sitt samtycke elektroniskt via sin egen Omaposti, per telefon efter att de identifierat sig med sina bankkoder eller med fullmakt på kontoret. Därefter kan du ansöka om och ta ut studielån i Nordea Kundtjänst om du har egna bankkoder i Nordea. Du kan också sköta ärendet på kontoret.
Statsborgen för studielån
Lyft studielån
Studielån och studier utomlands
Studielånskompensation
Räntan på studielånet
Studielånets återbetalning
Ansök om ändring av ditt studielån

Följ med inkomster och utgifter i mobilbanken

Speciellt studerande med jobb vid sidan om studierna behöver följa med sina inkomster och utgifter för att hållas inom inkomstgränserna. I mobilbanken under fliken Få koll finns dina inkomster och utgifter färdigt kategoriserade. Du kan ändra på inställningarna och grupperingarna för att få en vy som fungerar just för dig och din ekonomi.

Information om studielån

Priser
Effektiv ränta
Konsumentkreditinformation

Studielån - priser

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken *)10,00 €
Deluttag via kundtjänsten *)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser före 1.2.20212,30 € / debitering
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser från och med 1.2.20212,50 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Ändring av låneskötselkonto0,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €

*) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.


På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Detaljinformation om studielånet finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (pdf, 192 KB)Öppnas i nytt fönster

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet.

Ansök om studielån Öppnas i nytt fönster