Studielån från Nordea

  • Du ansöker om studielån för ett år åt gången. I mobilbanken ansöker du enkelt om studielån och håller koll på dina finanser.
  • När det blir dags att återbetala studielånet erbjuder vi dig en möjlighet att göra det inom 15 år. Du kan ändra betalningsplanen om du vill återbetala studielånet i en snabbare eller långsammare takt.
  • Du drar nytta av våra särskilda kundförmåner för studerande. Som Nordeakund får du avgiftsfritt mobilbanken, ett konto och kort när du studerar.

Läs mer om avgiftsfria förmåner för studerande-kunder.

Aktuellt

Märkte du det här?

  • Om du inte längre får studiestöd förfaller räntan på studielån till betalning 15.12. Läs mer om räntedebiteringarna.
  • Uppläggningsavgiften på ett nytt studielån som ansökts i våra självbetjäningskanaler är 0,00 € 1.7.2023–29.2.2024 (normalpris 10,00 €).
  • Fråga oss på Jodel! Vår kundtjänst svarar på frågor på vardagar på kontot Nordea_Aspa.

Så här ansöker du om studielån från Nordea

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Ansök om studielån
Lyft studielån
Studielånets återbetalning

Hur påverkar studielånets belopp helhetskostnaden?

Accounts Stack of Coins - 640x360

Vi har samlat riktgivande exempelkalkyler för hur mycket studielån studielån kostar för ett, tre eller fem år. Du kan använda de riktgivande exempelkalkylerna för att beräkna ungefärliga kostnader.

Studielån och studier utomlands

Globe icon - 640x360

Då du avlägger din examen utomlands kan du undantagsvis ta ut studielånet för hela läsåret på en gång. Studerande som bor utomlands kan ansöka om förhöjt studielån.

Budgetera studielånet och uppfölj din ekonomi

Chart graph icon - 640x360

I mobilbanken under fliken Få koll finns dina inkomster och utgifter färdigt kategoriserade. Du kan ändra på inställningarna och grupperingarna för att få en vy som fungerar just för dig och din ekonomi.

Information om studielån

Villkor
Priser
Effektiv ränta
Konsumentkreditinformation

Studielån - priser

Vanliga priser i anslutning till studielån
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken10,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. annan än ovannämnd orsak0,00 €
Deluttag i nätbanken *)10,00 €
Deluttag via kundtjänsten *)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser före 1.2.20212,30 € / debitering
Automatisk debitering av lånets betalningsrat, priser från och med 1.2.20212,50 € / debitering
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Permanent ändring av förfallodag0,00 €
Ändring av villkor (t.ex. ändring av referensräntan eller ökning av avbetalningssumma, ändringar i faktureringssätt)40,00 €
Minskning av avbetalningssumma5,00 €
Amorteringsfri period5,00 €
Extra amortering0,00 €
Ändring av låneskötselkonto0,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.150,00 €

*) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

För att underlätta jämförelser har kredittagaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Blankettens uppgifter kan beräknas på basis av de uppgifter som kunden bett eller utgående från typiska värden. Blanketten på denna webbplats använder typiska värden, vilket betyder att man för varje kredittyp använt de eurobelopp som är typiska för kredittypen i fråga.


På blanketten anges kreditgivarens kontaktuppgifter, kreditproduktens huvudsakliga egenskaper, kreditkostnader, andra viktiga rättsliga synpunkter och vid behov tilläggsuppgifter om distansförsäljning. Blankettens uppgifter kan vara bindande eller icke-bindande för kreditgivaren. För att blanketten ska vara bindande för kreditgivaren förutsätts ett positivt kreditbeslut.

Detaljinformation om studielånet finns på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformationÖppnas i nytt fönster

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet.

Ansök om studielån Öppnas i nytt fönster