Studielån

Syftet med studielån är att underlätta studierna. Med ekonomin i skick kan du kan lugnt koncentrera dig på studierna. Ansök om studielån på nätet eller i mobilen med kodappen.

Ansök om Nordea Gold-kreditkort

Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig om din kreditkortsansökan.

Lämna dina kontaktuppgifter

Inte kund i Nordea?

Nordea är din partner också under studietiden. Bli studerande-kund och dra nytta av dina förmåner

Bli kund på nätet

Framåt med studielån

Det viktigaste målet för studeranden är att lära sig nytt. Med ett studielån kan du koncentrera dig på dina studier. Studielån är ett tryggt och förmånligt sätt att finansiera utgifterna under studietiden. Du kan ansöka om studielån för studier på deltid. Studielånet har statsborgen, så du behöver inte ställa några andra säkerheter. Ansök om studielån behändigt via Nordeas nätbank eller på kontoret.

 • Förmånligt studielån för Nordeakunder
 • Med uttagsplan för lånerater får du pengarna avgiftsfritt på kontot på uttagsdagarna
 • En flexibel återbetalningsplan efter utexaminering
 • Ny studielånskompensation då du slutför studierna inom utsatt tid

Du behöver FPA:s studiestödsbeslut om statsborgen för studielånet för att kunna ansöka om studielån via banken.

Allmänt om studielån

 • Studielån är ett lån med statsborgen som ska återbetalas.
 • I enlighet med studiestödsbeslutet kan du få 300–650 euro studielån per månad. Om du studerar utomlands kan du få upp till 800 euro i månaden.
 • Statsborgen är i kraft i högst 30 år efter att du tagit ut den första låneraten.
 • Du kan välja antingen Nordea Prime eller 12 månaders euribor som ränta. Till lånet läggs också bankens marginal.
 • Du kan ansöka om studielån och be om deluttag i nätbanken om du har gällande beslut om statsborgen.
 • Från och med läsåret 2011–2012 beviljas alla högskolestuderanden studiepenning utan separat ansökan.
 • FPA betalar en del av ditt studielån som studielånskompensation om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och avlägger examen inom utsatt tid. Studielånskompensationen är 40 procent av det belopp som överstiger 2 500 euro av det studielån som kompensationen gäller.

Studier utomlands

Du har en hel del att tänka på om du ska studera utomlands. De verkliga kostnaderna för studierna (terminsavgifter, uppehälle, hyra etc.) ska redas ut. Också bankärendena borde fungera i utlandet. Hur ska du betala fakturor i Finland, föra över pengar från Finland till utlandet, hur betalar du utomlands och hur fungerar beskattningen? Kontakta oss – tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig!

Ansökan om studielån

När du har fått ett förmånsbeslut från FPA om borgen för studielån för innevarande termin, ansöker du om studielån på fliken Lån i nätbanken genom att välja Studielån/Ansökan om studielån. Det tar 1–3 bankdagar att handlägga ansökan. När banken fått ansökan kontaktar den FPA, som skickar borgensbeslutet till banken elektroniskt. Du undertecknar skuldebrevet i nätbanken med dina bankkoder. Efter att du har beviljats krediten kan du läsa skuldebrevet och villkoren i mappen Omaposti dokument i din nätbank.

I det förmånsbeslut du har fått från FPA ser du studielånets rater och de datum då studielånet kan tas ut. 

Om du är minderårig ska lånet ansökas och tas ut på kontoret eftersom vi behöver samtycke av dina intressebevakare för lånet.  

Uttagsplan och deluttag

När du gör låneansökan i nätbanken kan du välja om du vill ta ut studielånet i delar eller göra upp en uttagsplan. Om du väljer en uttagsplan, överför banken automatiskt de kommande låneraterna till ditt konto på den första möjliga uttagsdagen enligt borgensbeslutet. Då får du tillgång till hela det beviljade studielånet den dag som nämns i förmånsbeslutet. Om du gör upp en uttagsplan i samband med det första uttaget, debiteras inga andra avgifter utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften.

Om du väljer deluttag, överförs lånet inte automatiskt till ditt konto på den första möjliga överföringsdagen, utan du måste separat be om uttag av lånet när du vill ha det. På det sättet kan du själv inverka på det lånebelopp som tas ut. Du kan be om uttag via nätbanken. Om du väljer separata deluttag via nätbanken, debiteras utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften också deluttagsavgift för det andra och därpå följande deluttag.

Återbetalning

Under studietiden

Under studietiden betalar du inte ränta separat utan den kapitaliseras, dvs. läggs till på studielånets kapital två gånger om året: 15.6 och 15.12. 

Efter studierna 

Efter att du avslutat dina studier, avtalar vi med dig om en individuell betalningsplan, som passar din livssituation. Återbetalningen börjar i regel cirka två år efter att studierna upphört.

Som högskolestuderande får du FPA:s studielånskompensation  för den del av studielånet som överstiger 2 500 euro om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och slutför dina studier inom utsatt tid.

Du kan avtala om månatliga amorteringar. Statsborgen för studielånet gäller 30 år efter det första uttaget av lånet.

Om din livssituation förändras kan vi anpassa betalningsplanen också efter att planen lagts upp.

Studielånkompensation

Studielånskompensationen är studiestödsförmån för högskolestuderande.

Läs mer

Betalningsplan för studielån

Betalningsplanen anpassas alltid efter din livssituation och betalningsförmåga.

Läs mer

Priser - Normalpris
Vanliga priser i anslutning till studielån, Normalpris
SpecifikationPris
Uppläggningsavgift i nätbanken20,00 €
Uppläggningsavgift på kontoret20,00 €
Uppläggning av uttagsplan för studielån0,00 €
Annullering av uttagsplanen för studielån. p.g.a. att studierna upphört eller avbrutits0,00 € 
Annullering av uttagsplanen för studielån av andra skäl än de ovannämnda 
12,00 €
Deluttag i nätbanken**)10,00 €
Deluttag på kontoret**)20,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat2,30 € / debitering
Höjningsavgift10,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken 0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper6,00 €
Betalningspåminnelse till gäldenären5,00 €
Ändring av betalningsplan40,00 €
Ändring av referensräntan40,00 €
Överföring av lån till en annan bank. Om ett lån på kundens begäran överförs till en annan bank, uppbärs av den andra banken.120,00 €
**) Uttagsavgift tas ut för varje ytterligare uttag efter det första deluttaget. Uttagsavgift tas inte ut om gäldenären och banken har kommit överens om en uttagsplan senast i samband med det första deluttaget.
Priser - Check-in-kund
Konsumentkreditinformation

Ansök om studielån på nätet

Ansök nu Öppnas i nytt fönster