Ny studerande, så här söker du studielån

Har du just fått en studieplats och har studielivet framför dig? Om det känns att studiestödet inte riktigt räcker till att täcka studiekostnaderna, kan du finansiera dina studier med studielån. Staten går i borgen för lånet och banken beviljar det. Hur ska jag söka, ta ut och återbetala lånet?

Med studielånet finansierar du tryggt och förmånligt dina vardagliga utgifter som studerande. Eftersom lånet underlättar vardagslivet kan du i lugn och ro fokusera på det väsentliga, dvs. att lära dig något nytt. Högskolestuderande som bor i Finland kan beviljas lån upp till 650 euro i månaden och de som studerar utomlands högst 800 euro i månaden. Du kan välja om du vill ta ut ditt lån i flera poster eller för hela terminen på en gång. Du kan söka, ta ut och återbetala lånet enligt följande.

1 Ansök om statsborgen hos FPA

Staten går i borgen för studielån och annan borgen behöver du inte. Processen för låneansökan börjar du genom att fylla i ansökan om studielån eftersom du med samma ansökan söker både studiestöd, bostadsbidrag och statsborgen av FPA. Fyll i ansökan noggrant och bifoga alla nödvändiga dokument. Efter att FPA har beviljat statsborgen för studielånet övergår borgensbeslutet automatiskt till banken.

2 Fyll i låneansökan i nätbanken

Efter att du har beviljats borgen är det dags att fylla i låneansökan i den gamla nätbanken. Du hittar blanketten för ansökan på fliken Lån bakom Studielån. Då du fyller i ansökan kan du välja om du vill ta ut lånet i enlighet med ett uttagsavtal eller som deluttag. Uttagsavtalet innebär att låneposterna automatiskt överförs till ditt konto på vissa dagar. Deluttag innebär däremot att posterna betalas till dig i enlighet med den uttagsbegäran som du gör i nätbanken. Då kan du själv påverka beloppet av låneposterna som du tar ut.

Du kan underteckna skuldebrevet behändigt med dina bankkoder i nätbanken. Då lånet har beviljats, ser du skuldebrevet och villkoren för ditt lån i nätbanken. Studielånets poster och uttagsdatum ser du i FPA:s förmånsbeslut.

3 Avtala om återbetalning då du håller på att slutföra dina studier

Återbetalningen av studielånet börjar i allmänhet cirka ett halvt år efter utexamineringen eller avslutandet av studierna. På ett onlinemöte eller kontoret kan du tillsammans med bankrådgivaren göra upp en återbetalningsplan som passar din livssituation. Det är flexibelt att återbetala studielånet och din ekonomiska situation beaktas i återbetalningsplanen. Det går till exempel att vid behov minska på återbetalningsraterna. Om du behöver en paus i återbetalningen av lånet kan du också ansöka om en amorteringsfri period.

Om du har inlett dina första högskolestudier 1.8.2014 eller därefter och slutför dina studier inom utsatt tid och beloppet av ditt studielån överstiger 2 500 euro, kan du få FPA:s studielånskompensation.

Oona Kansi skrev artikeln som publicerades 1.8.2017. Den ursprungliga artikeln finns på ajassa.nordea.fi.

Ansök om studielån på nätet

Ansök nu Öppnas i nytt fönster