Man in sofa with laptop.

Ny studerande, så här söker du studielån

Med studielånet finansierar du tryggt och förmånligt dina vardagliga utgifter som studerande. Hur ska jag ansöka om, ta ut och återbetala studielånet? Du kan ansöka om, ta ut och återbetala studielånet enligt följande.

1. Ansök om statsborgen hos FPA.

I regel kan du ansöka om studielån om du har rätt att få studiepenning från FPA eller om du får vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden. I vissa särskilda fall kan du ändå få statsborgen för studielånet trots att du inte har rätt till studiepenning. Mer information om sådana fall hittar du på FPA:s webbplatsÖppnas i nytt fönster.

Eftersom staten alltid går i borgen för studielån behöver du inte ställa ytterligare säkerheter. Processen för låneansökan börjar du genom att fylla i ansökan om studielån eftersom du med samma ansökan söker både studiepenning, bostadsbidrag och statsborgen hos FPA. Fyll i ansökan noggrant och bifoga alla nödvändiga dokument. Efter att FPA har beviljat statsborgen för studielånet övergår borgensbeslutet automatiskt till banken.

2. Ansök om studielån i nät- eller mobilbanken

Du ansöker om studielån i den gamla nätbanken på fliken Lån genom att välja Studielån > Ansökan om studielån. I mobilbanken kan du ansöka om studielån i menyn Visa mer. Trots att du inte skulle ha rätt till studiepenning kan du i vissa särskilda fall ändå få statsborgen, läs mer på FPA:s webbplats.

Det tar 1–3 bankdagar att handlägga ansökan. Du undertecknar skuldebrevet med kodappen då du lämnar ansökan på nätet. Efter att lånet har beviljats hittar du skuldebrevet och villkoren i Omaposti i nätbanken. 

I det förmånsbeslut du har fått från FPA ser du studielånets rater och de datum då du kan ta ut studielånet.

Om du är minderårig behöver du dina intressebevakares (bådas, om du har två) samtycke till att ansöka om studielån. Intressebevakarna kan ge sitt samtycke elektroniskt via sin egen Omaposti, per telefon efter att de identifierat sig med sina bankkoder eller med fullmakt på kontoret.

Därefter kan du ansöka om och ta ut studielån i Nordea Kundtjänst om du har egna bankkoder i Nordea. Du kan också besöka kontoret.

Uttagsplan och deluttag

Då du fyller i låneansökan välj uttags- eller deluttagsplan som uttagssätt för studielånet. 

Uttagsplan

  • Banken överför automatiskt de kommande låneraterna till ditt konto på den första möjliga uttagsdagen enligt borgensbeslutet. 
  • Du får tillgång till hela det beviljade studielånet de utbetalningsdagar som nämns i förmånsbeslutet. 
  • Om du gör upp en uttagsplan i samband med det första uttaget debiterar vi inga andra avgifter utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften.

Deluttagsplan

  • Lånet överförs inte automatiskt till ditt konto på den första möjliga överföringsdagen, utan du måste separat be om uttag av lånet. 
  • Genom att göra en uttagsbegäran i nätbanken kan du själv välja hur stort lånebelopp du vill ta ut. 
  • Då du tar ut studielån enligt ett deluttagsplan debiterar vi utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften också deluttagsavgift för det andra deluttaget och de därpå följande deluttagen.

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet. Om du ännu inte är kund hos Nordea, lämna en intresseanmälan.

Ansök om studielån