Man in sofa with laptop.

Ny studerande, så här söker du studielån

Med studielånet finansierar du tryggt och förmånligt dina vardagliga utgifter som studerande. Du kan ansöka om och ta ut studielån enligt följande anvisningar.

Så här ansöker du om studielån

1. Ansök om statsborgen för studielånet hos FPA

Processen för ansökan om studielån börjar med att du fyller i ansökan om studiestöd eftersom du med samma ansökan ansöker om både studiepenning, bostadsbidrag och statsborgen hos FPA. Om du studerar vid högskola och får studiepenning får du också automatiskt ett beslut om statsborgen för studielånet.

Fyll i FPA:s blankett noggrant och bifoga alla nödvändiga dokument. Efter att FPA har beviljat statsborgen för studielånet övergår borgensbeslutet automatiskt till banken. Om du beviljas statsborgen för studielånet behöver du inte ställa andra säkerheter.

Läs mer om låneborgen på FPA:s sidor.Öppnas i nytt fönster

2. Ansök enkelt om studielån i Nordeas nät- eller mobilbank

 • Ansök om studielån i den gamla nätbanken på fliken Lån genom att välja Studielån > Ansökan om studielån. I mobilbanken kan du ansöka om studielån i menyn Tjänster.
 • Det tar 1–3 bankdagar att handlägga ansökan. Du undertecknar skuldebrevet med kodappen då du lämnar ansökan på nätet. Efter att lånet har beviljats hittar du skuldebrevet och villkoren i Omaposti i nätbanken. 
 • Om du är minderårig behöver du dina intressebevakares (bådas, om du har två) samtycke till att ansöka om studielån. Intressebevakarna kan ge sitt samtycke elektroniskt via sin egen Omaposti, per telefon efter att de identifierat sig med sina bankkoder eller med fullmakt på kontoret. Därefter kan du ansöka om och ta ut studielån i Nordea Kundtjänst om du har egna bankkoder i Nordea. Du kan också sköta ärendet på kontoret.
 • Obs! Nordea får uppgiften om att låneborgen har beviljats direkt från FPA. Du behöver inte skicka oss det separat.

Uttagsavtal för studielån

Då du fyller i låneansökan välj antingen uttags- eller deluttagsavtal som uttagssätt för studielånet.

Vad är uttagsavtal?

 • Banken överför automatiskt de kommande låneraterna till ditt konto på den första möjliga uttagsdagen enligt borgensbeslutet. 
 • Du får tillgång till hela det beviljade studielånet de utbetalningsdagar som nämns i förmånsbeslutet. 
 • Om du gör upp en uttagsplan i samband med det första uttaget debiterar vi inga andra avgifter utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften.

Vad är deluttagsavtal?

 • Lånet överförs inte automatiskt till ditt konto på den första möjliga överföringsdagen, utan du måste separat be om uttag av lånet. 
 • Genom att göra en uttagsbegäran i nätbanken kan du själv välja hur stort lånebelopp du vill ta ut. 
 • Då du tar ut studielån enligt en deluttagsplan debiterar vi utöver uppläggnings- eller höjningsavgiften också deluttagsavgift för det andra deluttaget och de därpå följande deluttagen.

Utbetalnings- och uttagsdagar för studielån

Utbetalningsdagarna för studielånet kan du kolla i FPA:s studiestödsbeslut eller på FPA:s webbplats. I regel utbetalas studielån två gånger om läsåret. Du kan alltså ta ut ditt studielån i två rater under läsåret. 

 • På höstterminen kan låneraten utbetalas och tas ut tidigast den 1 augusti.
 • På vårterminen kan låneraten utbetalas och tas ut tidigast den 2 januari.
 • Du ska ta ut dina lånerater för läsåret senast den 31 juli.

Obs! Om utbetalningsdagen och den första uttagsdagen för låneraten infaller på ett veckoslut eller en söckenhelg kan lån överföras till ditt konto först följande vardag.

Ansök om studielån

Som kund hos Nordea kan du ansöka om studielån på nätet. Om du ännu inte är kund hos Nordea, lämna en intresseanmälan.

Ansök om studielån

Läs mer om studielån

Studielån är ett tryggt och förmånligt lån för studerande – amorteringen börjar först när du har slutfört studierna.

Läs mer om studielån

Vart går dina pengar?

Är du osäker på om pengarna räcker till? Här kan du läsa våra tips för hur du sköter din ekonomi.

Läs våra ekonomitips

Nordea är en bank för studerande

Utöver att bevilja studerande ett kreditkort på studentvänliga villkor vill vi på ett mer heltäckande sätt stöda studerandenas ekonomiska beslut och bidra till att studierna framskrider.

Läs mer om våra tjänster för studerande