Bli inte ensam med betalningssvårigheter!

Tveka inte att ta kontakt eller göra ändringar i betalningsplanerna självständigt.

Om du har svårigheter att klara av lånebetalningarna, kontakta oss så fort som möjligt. Tillsammans kan vi hitta lösningar som passar din situation. På så sätt kan du undgå dröjsmåls- och indrivningskostnader och att du får en anteckning om betalningsstörning. 

Visste du att du också själv kan ändra betalningsplanerna för lån och kort i mobil- och nätbanken.

Lösningarna är många – välj den som passar din situation bäst.

En betalning som redan förfallit måste du sköta omedelbart, men för kommande betalningar kan det finns många lösningar som du kan använda dig av. 

Du gör klokt i att agera snabbt om du råkar ut för betalningssvårigheter

Om du plötsligt drabbas av betalningssvårigheter, kontakta banken så snart som möjligt! Ju snabbare du kontaktar oss, desto snabbare kan vi hitta en lämplig lösning på din situation. Genom att kontakta banken kan du undvika olika dröjsmåls- och indrivningskostnader samt en eventuell anteckning om betalningsstörning.

Stöd i betalningssvårigheter

Läs svar på vanliga frågor om lån och konsumentkrediter eller hör av dig till vår kundtjänst. 

Vi hjälper dig gärna att sköta dina skulder i Nordea, men om det är fråga om större svårigheter, kan du ta del av Garantistiftelsens samt Konkurrens- och konsumentverkets omfattande anvisningar och stödtjänster.

Om du är missnöjd med de lösningar vi föreslår för att sköta ditt lån, läs mer om hur du kan ansöka om ändring.

Behöver du en paus i amorteringen av ditt bostadslån?

Nordeas nya bostadslån kommer automatiskt med FlexAmortering. Egenskapen gör att du kan ta en paus från amorteringarna eller utöver räntorna betala bara en del av amorteringen. Ett annat alternativ är att ansöka om en amorteringsfri period.

Läs mer om flexibilitet för bostadslån

Ändra betalningsplanen för din konsumentkredit

Du kan göra ändringar i Nordea Flexkredit som i våra självbetjäningskanaler eller genom att kontakta kundtjänsten.

Läs anvisningarna för ändringar

Ändra betalningsplanen för din kortkredit

Du kan enkelt redigera din kortkredits betalningsrat, amorteringsfria månader och förfallodag i mobilbanken.

Läs mer om kortkrediter