Privatkunders valutakrediter

Privatkunders valutakrediter, kreditavtal som ingåtts före 1.1.2017

Pris
Vid förlängning av kredittiden debiteras uppläggningsavgiften på det kapital som förlängs.

Ändringar av kreditvillkor

  • kreditvalutan
  • räntebestämningsperioden
  • betalningsplanen
  • eller något annat villkor,

tär detta möjligt på räntebestämningsperiodens ändringsdag, när man avtalar om det med banken minst fem bankdagar innan den aktuella räntebestämningsperioden byts. Då debiteras 170,00 € som engångsavgift.

Kreditvillkoren kan inte ändras mitt i en räntebestämningsperiod.

Betalningsförsummelse

Betalningsförsummelse  Tas ut separat för alla påminnelser och meddelanden per telefon eller brev till gäldenären, borgenären och den som ställt tredjemanspant.

5,00 €