Öppna banktjänster för barn

Öppna ett bruks- eller Förmånskonto enkelt för ditt barn via tjänsten Öppna konto och tjänster för ditt minderåriga barn på nätet. Då ditt barn blir äldre kan du beställa ett betalkort och nätbankstjänster till hen. Barnet kan få dessa betalningsinstrument då hen klarar av att använda dem självständigt.

Du kan öppna tjänster för ditt barn om du har en giltig identitetshandling. Om du ansöker om kort för barnet eller ingår ett nätbanksavtal ska barnet dessutom ha en egen identitetshandling som banken godkänner.

Då du öppnar ett konto för barnet på nätet skickar vi den andra vårdnadshavaren ett sms om att hen ska godkänna ansökan. Du kan öppna tjänster för barnet då hen har ett namn.

I samband med att tjänster öppnas kontrollerar vi både vårdnadshavarnas och barnets kunduppgifter. Föräldrarna som har gemensam vårdnad fattar tillsammans beslut om det minderåriga barnets bankärenden. I regel behövs båda vårdnadshavarnas samtycke till att ändra barnets tjänster. Du kan göra ändringar genom att ringa Nordea Kundtjänst och identifiera dig med dina bankkoder.

Du kan också öppna konton och andra banktjänster för ditt barn genom att ringa Nordea Kundtjänst som betjänar på 0200 5000 mån–fre kl. 8–18.

Eller så kan du öppna tjänster på kontoret. Den ena av vårdnadshavarna kan ge den andra en fullmakt för att öppna tjänsterna. Om du vill ansöka om ett kort eller ingå ett nätbanksavtal för barnet ska du och barnet besöka kontoret tillsammans.

Användning av banktjänster för barn

Det finns ingen minimi åldersgräns för att öppna banktjänster för ett barn. Du kan också öppna ett konto för barnet genast då hen har fått en personbeteckning. Vårdnadshavarna fattar tillsammans beslut om barnets tjänster och kan beviljas rätt att använda barnets konton. Du kan följa upp barnets kontotransaktioner behändigt i din egen nät- eller mobilbank.

En förutsättning för att en tjänst kan öppnas för barnets eget bruk är att hen självständigt kan använda den.

Intressebevakarnas roll

Barnets vårdnadshavare är barnets intressebevakare. Intressebevakarna tar hand om barnets alla ekonomiska ärenden. Intressebevakarna kommer tillsammans överens om öppning av tjänster för ett minderårigt barn. Också andra närstående kan med intressebevakarnas samtycke ge barnet pengar i gåva och öppna ett konto för det. Om barnet har bara en vårdnadshavare är denna person barnets intressebevakare i alla bankärenden. Då barnet fyller 15 år kan hen självständigt öppna ett konto för lön från sommarjobb eller studiestöd och ansluta betalningsinstrument till det.

Gåva till bebis

Vi uppmuntrar dig att spara för barn. Vi ger ditt 6 månader gamla barn en gåva då du börjar spara regelbundet till barnet och styr barnbidragen till ett konto i Nordea. Gåvan är 20 euro då du börjar spara regelbundet på kontot och 40 euro då du börjar fondspara regelbundet.

Vinkit lapsen raha-asioiden hoitoon

Minkä ikäisenä lapsi voi käyttää pankkipalveluita? Entä kuinka digipalvelut saa käyttöön tai miten muiden palveluntarjoajien palveluihin kirjaudutaan alaikäisenä e-tunnisteen avulla? 
Lue Nordean vinkit lapsen raha-asioiden hoitoon.

Spara till barn

Genom att regelbundet spara till och med små belopp ger du ditt barn en grundplåt för framtiden.

Läs mer om att spara till barn

Banktjänster för barn

Då ett minderårigt barn har dagliga banktjänster är det enkelt och tryggt att sköta hens penningärenden.

Läs mer om banktjänster för minderåriga

Inför 18-årsdagen

Många saker förändras då man fyller 18 år – även banktjänsterna.

Läs mer om banktjänster för personer som fyllt 18 år