Information om tjänster för betalningsförmedling

Betalningsförmedlingen fungerar normalt, inga nya meddelanden.