Verktyg för fakturerarmeddelande

E-faktura lämpar sig för fakturering av privatkunder och fakturering mellan företag. Betalaren och fakturautställaren förmedlar uppgifterna i anslutning till e-fakturor: företag förmedlar uppgifterna på överenskommet sätt, medan uppgifterna om privatkunder förmedlas via nätbanken.

De viktigaste delarna i konsumentfaktureringen är fakturerarmeddelandet och mottagningsmeddelandet. Med fakturerarmeddelandet informeras konsumentkunden om att ditt företag erbjuder e-faktura. Betalaren ser uppgiften i sin nätbank och kan där beställa e-faktura från ditt företag. Utifrån denna beställning skapar banken ett mottagningsmeddelande som fakturautställaren hämtar i filformat.

Nordeas testverktyg

Om du gjort ovan nämnt meddelande eller e-fakturor med det program du använder, kan du med Nordeas verktyg kontrollera om de har rätt struktur. 

Mer information om e-fakturan finns på Finansbranschens Centralförbunds webbsidan

På Finansbranschens Centralförbunds webbsida http://finvoice.infoÖppnas i nytt fönster finns information om nätfakturering för fakturautställare och programvaruhus. På sidorna finns beskrivningar, villkor och tekniska filer som hänför sig till Finvoice-nätfaktura och konsumentens e-faktura.

Om ditt företag inte har programmet för att skapa fakturerarmeddelanden, hittar du detta program på FC:s sidor.

Fakturerarmeddelande

Fakturerarmeddelandet hänför sig till konsumentens e-fakturering. Med fakturerarmeddelandet anger fakturautställaren den information som ska publiceras i anslutning till en viss faktureringsgrund i konsumenternas nätbanker. Efter att fakturerarmeddelandet skickats kan konsumenten beställa e-faktura, dvs. via nätbanken meddela fakturautställaren sin mottagaradress för e-faktura.

Efter att du skapat fakturerarmeddelandena, skicka dem till banken med ditt bankförbindelseprogram (t.ex. med hjälp av filöverföringsfunktionen i företagets nätbank). Fakturerarmeddelandena skickas till den bank med vilken du ingått avtal om sändning av e-fakturor.

Validering med Nordeas XML-testningverktyg

Efter att du med ditt program skapat e-fakturamaterial i Finvoice-format kan du validera materialet med Nordeas XML-testverktyg. Med denna åtgärd kontrollerar du att e-fakturameddelandena är strukturellt och delvis också logiskt korrekta.

Verktyget är lätt att använda och du får svar på en gång. Inga uppgifter om meddelandena sparas i Nordeas system. Verktyget använder applikationen Java Web Start och du behöver därför minst version 1.5 av Java Runtime-modulen.
Du hittar XML-testverktyget på Nordeas testningssidor. Det är gratis att använda verktyget. Rådgivning och användarstöd ingår dock inte.

Du hittar Nordeas exempelmeddelanden av privatkunders e-fakturor i Nordeas TestningssidorÖppnas i nytt fönster