XML-verktyg

För att behandla XML-meddelanden behöver du hjälpfil som du hittar på denna sidan.

Verktyget för returmeddelanden ger dig möjlighet att bläddra i returmeddelanden som Nordea bildat i läsbar form på skärmen.

Begäran om annullering i XML-format

Tjänsten Företagets betalningar är det möjligt att annullera en fil eller en betalning, förutsatt att filen eller betalningen fortfarande väntar på behandling. Annulleringen ska göras med en begäran om annullering i XML-format (<pain.006.001.01>), som skickas till Nordeas filöverföring. Detta är det enda sättet på vilket betalningar kan annulleras i tjänsten Företagets betalningar. Begäran om annullering kan skickas till filöverföringen antingen via filöverföringstjänsten i nätbanken eller via protokollet Web Services. Du har tillgång till annulleringsfunktionen när du tagit i bruk tjänsten Företagets betalningar.

Användningen av meddelandet om begäran om annullering beskrivs i tjänstebeskrivningen av Företagets betalningar.

Verktyg för begäran om annullering i XML-format

Du kan använda Nordeas inmatningsblankett för att skapa begäran om annullering, om ditt bankförbindelseprogram inte skapar den. Innan du börjar använda Nordeas verktyg rekommenderar vi att du kontaktar din programvaruleverantör för att reda ut om din programvara stöder begäran om annullering. Om detta är fallet rekommenderar vi att du använder den. Om programvaruhuset inte stöder meddelandet lönar det sig att informera programvaruleverantören om detta.

Användning av verktyget

De inmatade koderna ska vara exakt desamma som de motsvarande koderna i det ursprungliga meddelandet. Koderna får inte innehålla specialtecken såsom å, ä, ö.

Gör så här

Skriv in servicekoden och koduppgifterna för en fil eller en betalning i det ursprungliga meddelandet på blanketten.

Klicka på Generate. Programmet kontrollerar att de nödvändiga uppgifterna har matats in och skapar ett meddelande om begäran om annullering.

Programmet öppnar en dialogruta:

  • Öppna/open – visar det skapade meddelandet på skärmen därifrån du kan spara det i den mapp du vill.
  • Spara/save – sparar det skapade meddelandet i den mapp du vill.
  • Ångra/cancel – ångrar funktionen

Koder för filen (obligatoriska)

Original message identification

  • Kod för meddelandet som ska annulleras <MsgId>

Bank party identification

  • Servicekod för tjänsten Företagets betalningar, samma som i avtalet.

Original payment information identification

  • Kod för filen som ska annulleras <PmtInfId>

Koder för transaktionen (endast för annullering av en enskild transaktion)

Original end to end identification

  • Obligatorisk kod för transaktionen som ska annulleras <EndToEndId>
  • Ges endast som begäran om annullering gäller en enskild betalning.

Original instruction identification

  • Icke-obligatorisk kod för transaktionen som ska annulleras <InstrId>
  • Ges endast om begäran om annullering gäller en enskild betalning och Instruction Id har angetts med den ursprungliga betalningstransaktionen.
Sändning av materialet

Sänd begäran om annullering till Nordeas filöverföring med materialkoden ’NDCORCANS’ och hämta returmaterialet ’NDCORPAYL’ efter sändningen. I returmaterialet finns uppgifter om resultatet av behandlingen av annulleringsmeddelandet.

Starta verktygetÖppnas i nytt fönster(på engelska)Öppnas i nytt fönster