Vad är If You-ungdomsförsäkring?

If You-ungdomsförsäkring är en färdig paketlösning för dig som är 18–28 år. Den ger skydd för ditt hem, när du reser och i händelse av olycksfall – till klart förmånligare pris än normalt.

  • Du får hem-, rese- och olycksfallsförsäkring i samma paket.
  • Ungdomsförsäkringen är förmånligare än summan av sina delar, cirka 13–18 euro/månad!
  • Snabb skadehantering. Vi tar hand om över 50 % av alla skador inom 24 timmar. Du får ersättningen snabbt på ditt konto.
Vad omfattar If You-ungdomsförsäkring?
Beviljande och försäkringens giltighet
Hur premien fastställs

Vad omfattar If You-ungdomsförsäkring?

Förmånligt helhetsskydd för unga

Hemförsäkring

Hemförsäkringen ger skydd för alla viktiga prylar i ditt hem, såsom möbler, elektronik, hushållsmaskiner och idrotts- och hobbyredskap. Försäkringen ersätter också skador på ytmaterial och fast inredning i din hög- eller radhuslägenhet och ger skydd i händelse av sådana skador som du orsakat andra och i eventuella brott- och tvistemål.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen kommer till din hjälp på resor utomlands, om du plötsligt insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall. Den säkerställer att du snabbt får vård, ersätter läkar- och sjukhuskostnader och täcker också kostnaderna om din resa annulleras av tvingande skäl. Skador på ditt resgods ersätts från din hemförsäkring.

Reseförsäkringen är i kraft hela tiden och du behöver inte skaffa separat skydd för varje resa. Försäkringen gäller på utlandsresor som varar högst 45 dygn. För längre resor kan du köpa tilläggsskydd som gäller för en enskild resa.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall. Den omfattar också bestående men till följd av olycksfall och dödsfall genom olyckshändelse. Skyddet är i kraft överallt i världen dygnet runt.

Mer om innehållet i If You-ungdomsförsäkring

Läs mer om i vilka situationer If You-ungdomsförsäkring gäller och vad den ersätter.

Läs mer i If You-försäkringshanledning.

Beviljande av If You-försäkring och försäkringens giltighet

If You-försäkring kan beviljas personer i åldern 18–28 år som omfattas av sjukförsäkringslagen i Finland. Försäkringstagaren ska enligt lagen om hemkommun ha sin stadigvarande hemvist i Finland och också stadigvarande bo i Finland.

Med hemförsäkringen försäkras endast lösöre i Finland. Hemförsäkringen gäller för egendom som tillhör försäkringstagaren och personer som stadigvarande bor i samma hushåll med honom eller henne. Försäkringen gäller på det försäkringsställe som antecknats i försäkringsbrevet samt tillfälligt överallt i världen i högst ett år. Den ger skydd för din egendom också när du flyttar och reser.

Giltighet vid idrott

Försäkringsskydden är i regel i kraft vid sedvanlig motionsidrott för att upprätthålla den fysiska konditionen, t.ex. aerobics, joggning, innebandy och gym.

Vårdkostnads- och resenärskydden i händelse av olycksfall är däremot inte i kraft vid tävlingar, matcher eller träningar som ordnats av ett idrottsförbund eller en idrottsförening. Skydden är inte heller i kraft då den försäkrade tränar enligt ett träningsprogram eller utövar eller provar på riskfyllda idrottsgrenar. Sådana grenar är bl.a. klättringsgrenar (med undantag av väggklättring med säkerhetsutrustning), kamp- och självförsvarssporter, apparatdykning och offpiståkning.

Avvikande från vad som sagts ovan gäller reseförsäkringen emellertid vid följande aktiviteter:

  • handledd provdykning eller grundkurs i dykning
  • handledd provning på klättringsgrenar och glaciärvandring på högst 4 timmar
  • flygning med varmluftsballong (gäller inte flygaren) och bungyhopp
  • tandemflyg med häng- eller skärmflyg och tandemhopp med fallskärm (gäller inte den egentliga flygaren eller hopparen).

Hur premien fastställs

På If You-försäkring tillämpas specialpris. Du får prisförmånen endast när du köper hela paketet. Om någon av dessa tre försäkringar inte längre är i kraft vid försäkringsperiodens slut, kan dina gällande If You-försäkringar avslutas eller If You-prisförmånen slopas från dem. När du fyller 29 år ändras If You till normala försäkringar och specialprissättningen faller bort.

Beräkna pris på If You-försäkringen

Räkna ut pris och köp försäkring Öppnas i nytt fönster