Sms-tjänsten för Nordea MasterCard

Du som har Nordeas Mastercard Credit- eller Gold-kort kan få ett sms till din telefon för att bekräfta riktigheten av ett inköp med kortet. Kortet kan även spärras med sms i händelse av missbruk.

Svara på sms:et med bokstaven A eller B beroende på vilket alternativ i sms:et du väljer. Kortinnehavaren behöver inte vidta några åtgärder för att börja använda tjänsten.

Nets Oy skickar ett sms till det telefonnummer som finns i kundregistret. Om ditt telefonnummer ändras meddela det till kundtjänsten för Nordeakort på numret 09-6964 6011 mån–fre kl. 8–20.
Att svara på sms:et kostar lika mycket som ett vanligt sms.

Tjänsten gäller Nordea Credit- och Nordea Gold-kortkrediter som Nordea Bank Abp beviljat.