Debet-, kredit- eller kombikort? Terminologi

  1. Kombikort Betalkortet omfattar både debet- och kreditegenskaperna – du kan alltså bestämma om du vill betala dina köp direkt från ditt bankkonto (Debit) eller om du använder kortets kreditegenskap (Credit).
  2. Kreditkort Om kortet endast har kreditegenskapen är det fråga om ett kreditkort. Läs mer om Nordeas kreditkort. Obs! Nästan alla Nordeas kreditkort kan fås som kombikort.
  3. Debetkort Med ett kort som endast har debetegenskapen, dvs. ett bankkort, betalar du dina köp direkt från ditt konto. Kortet har ingen kreditegenskap. Läs mer om Nordea Debit-kort.

Betalningar med debet- och kreditegenskaperna i Finland och utomlands

Du kan betala med alla Nordeakort i Finland och över 200 andra länder. 

Kombikort (Credit/Debit) och kreditkort (Credit) kan du använda för att betala i butiker försedda med Mastercard-symbolen. Kredit- och kombikortet accepteras alltså som betalningsinstrument på cirka 30 miljoner köpställen runt om i världen.

Med Nordeas debetkort kan du betala i butiker försedda med Visa-symbolen och med Nordea Electron-kort i butiker försedda med Visa Electron-symbolen.

Betalterminaler för chippkort finns inte alltid tillgängliga i utlandet och då godkänner du betalningen genom att mata in din pinkod i betalterminalen. Då debiteras kortkrediten med köpen.

Så här använder du kombikort i en betalterminal

  1. Mata in betalkortet i chipkortläsaren,
  2. välj huruvida betalningen ska tas ut på din kortkredit (Credit) eller från ditt bankkonto (Debit),
  3. kontrollera köpets slutsumma,
  4. godkänn betalningen med din pinkod och tryck på OK/Enter. Pinkoden motsvarar din underskrift.

Betalterminalen ger en ljus- eller ljudsignal eller visar en text om att betalningen lyckades.

Så här använder du kombikort för kontaktlös betalning

Funktionen för kontaktlösa betalningar ingår i alla Nordeas nya betalkort samt i betalkort som förnyas. Med kontaktlös betalning betalar du köp under 50 euro genom att föra kortet nära betalterminalen.

Med undantag av kombikorten Finnair Plus och Stockmann Mastercard debiteras alltid bankkontot med kontaktlösa betalningar som gjorts med Nordeas kombikort. Vid kontaktlösa betalningar med dessa kort eller andra kreditkort debiteras alltid kortkrediten.

Tips! Du kan också betala köp över 50 euro utan att röra betalterminalen då du ansluter kortet till smartbetalningar och betalar genom att föra din smarttelefon, smartklocka eller en annan smartenhet nära betalterminalen. 

Läs mer om mobilbetalning

Kombikort och kontantuttag

Du kan ta ut kontanter både i Finland och utomlands med alla Nordeas kort. Med kombikort kan du välja om du tar ut kontanter på kortkredit (Credit) eller från ditt bankkonto (Debit).

Tjänsterna i kontantautomaterna kan variera, speciellt utomlands. Kontantautomaten erbjuder dig alltid de tillgängliga alternativen beroende på automat. Utöver användning av automat kan du också ta ut kontanter i utlandet på kortkrediten eller från bankkontot på kontor med Visa- eller Mastercard-symbolen.

Kombikort och nätbetalningar

Med kombikort kan du välja om du betalar dina köp på kortkrediten (Credit) eller direkt från ditt bankkonto (Debit). Då du betalar köp på nätet med kortkrediten behöver du utöver kortets nummer och giltighetstid den tresiffriga CVC2-säkerhetskoden som finns på kortets baksida. Om du vill betala dina köp direkt från ditt bankkonto behöver du debetkortets nummer och CVC2-säkerhetskoden som båda finns vid nedre kanten på kombikortets baksida.

Du bekräftar köp i nätbutiker tryggt med Nordea ID app

Läs mer om trygga betalningar på nätet.