Ung kvinne i stue

Credit eller Debit?

Då du använder debetkort (debit) debiteras ditt bankkonto med inköpet eller kontantuttaget. Då du använder kreditkort (credit) läggs inköpet eller kontantuttaget på din kreditkortsfaktura. Med kombikort kan du betala inköpen och ta ut kontanter antingen från kortkrediten (credit) eller direkt från ditt bankkonto (debit).

Betalningar i Finland och utomlands, Credit eller Debit?

Du kan betala med alla Nordeakort i Finland och över 200 andra länder. Kombikort (Credit/Debit) och kreditkort (Credit) kan du använda för att betala i butiker försedda med Mastercard-symbolen. Kredit- och kombikortet accepteras alltså som betalningsinstrument på cirka 30 miljoner köpställen runt om i världen. Kreditkort till vilka du kan ansluta debetfunktionen är Finnair Plus Mastercard, Stockmann Mastercard, Nordea Gold och Nordea Credit

Med Nordea Debit-kort kan du betala i butiker med Visa-symbolen och med Nordea Electron-kort i butiker med Visa Electron-symbolen.

Om du betalar med ett kreditkort som också har debetfunktion kan du välja om du betalar köpen på kortkrediten (Credit) eller direkt från ditt bankkonto (Debit). Betalterminaler för chippkort finns inte alltid tillgängliga i utlandet och då godkänner du betalningen genom att mata in din pinkod i betalterminalen. Då debiteras kortkrediten med köpen.

Betalning i betalterminal

Med de flesta kort kan du tryggt betala kontaktlöst. Då betalar du köp under 50 euro genom att blippa, dvs. föra kortet nära betalterminalen.  

Du kan också betala köp över 50 euro utan att röra betalterminalen då du ansluter kortet till smartbetalningar och betalar genom att föra din smarttelefon, smartklocka eller en annan smartenhet nära betalterminalen. 

Så här betalar du i en betalterminal

  1. mata in kortet i chipkortläsaren
  2. välj huruvida betalningen ska tas ut på din kortkredit (Credit) eller från ditt bankkonto (Debit)
  3. kontrollera köpets slutsumma och
  4. godkänn betalningen med din pinkod och tryck OK/Enter. Pinkoden motsvarar din underskrift.
Betalterminalen ger en ljus- eller ljudsignal eller visar en text om att betalningen lyckades. Med undantag av kombikorten Finnair Plus och Stockmann Mastercard debiteras kontaktlösa betalningar med Nordeas kombikort alltid bankkontot. Kontaktlösa betalningar med dessa kort eller andra kreditkort debiteras alltid kortkrediten.

Kontantuttag i Finland och utomlands

Du kan ta ut kontanter både i Finland och utomlands med alla Nordeas kort. Med kombikort kan du välja om du tar ut kontanter på kortkredit (Credit) eller från bankkonto (Debit).

Tjänsterna i kontantautomaterna kan variera, speciellt utomlands. Kontantautomaten erbjuder dig alltid de tillgängliga alternativen beroende på automat. Utöver användning av automat kan du också ta ut kontanter i utlandet på kortkrediten eller från bankkontot på kontor med Visa- eller Mastercard-symbolen.

Att handla i nätbutiker

Aktivera internetbetalningar i mobilbanken under kortinställningar, i nätbanken under Kort/Användningsområde och Internet eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Med kombikort kan du välja om du betalar dina köp på kortkrediten (Credit) eller direkt från ditt bankkonto (Debit). Då du betalar köp på nätet med kortkrediten behöver du utöver kortets nummer och giltighetstid den tresiffriga CVC2-säkerhetskoden som finns på kortets baksida. Om du vill betala dina köp från bankkontot behöver du både Debit-kortnumret och CVC2-säkerhetskoden som du hittar vid nedre kanten av kortets baksida.

Du bekräftar köpen med Nordeas kodapp.