Kreditbevis Europa High Yield 9-24

Kreditbevis Europa High Yield 9-24 ger en fast ränteavkastning på 3,0 procent (årlig avkastning) om högst 9 referensbolag råkar ut för en kredithändelse.

Placeringstiden för Kreditbevis Europa High Yield 9-24 är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 32 version 1 i indexet Markit iTraxx Europe Crossover (75 bolag). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Beviset ger en fast ränteavkastning på 3,0 % (årlig avkastning) om högst 9 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. Räntan betalas en gång om året. Eftersom Kreditbeviset Europa High Yield 9-24 inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.